Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Anity, Elizy, Jacka, Joanny, Juliana, Mirona

R E K L A M Afree counters


OBCHODY Z NADANIEM IMIENIA11 stycznia w Lubaszu odbyły się gminne obchody Powstania Wielkopolskiego połączone z nadaniem Szkole Podstawowej w Lubaszu imienia ppłk. Zdzisława Orłowskiego, dowódcy i bohatera powstania na terenie powiatu czarnkowskiego. Obchodzimy 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, którego sukces był ukoronowaniem wiekowych zmagań z niemieckim zaborcą. Zwycięstwo to zadecydowało o nieodwracalnym włączeniu Wielkopolski w skład niepodległego państwa polskiego.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną w Sanktuarium Narodzenia NMP Królowej Rodzin w Lubaszu w intencji Powstańców Wielkopolskich, nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły. Mszy przewodniczył ks. proboszcz Maciej Grześ. Po nabożeństwie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz patrona szkoły - podpułkownika Zdzisława Orłowskiego Następnie, przy wstrzymanym ruchu ulicznym, wszyscy w uroczystym przemarszu udali się do hali widowiskowo - sportowej, gdzie odbyła się ostatnia część obchodów.

Na uroczystość przybyli: posłowie na sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Marta Kubiak, Krzysztof Paszyk, Marcin Porzucek, Jakub Rutnicki, senator Mieczysław Augustyn, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu oddział w Pile Mirosław Dzieniszewski wrazz wicedyrektorem Renatą Ciołek, członek Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Jan Pertek, Komendant Powiatowy Policji Piotr Ryżek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Kajetan Karzkowiak, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Czarnkowie Tadeusz Stachowski, burmistrz miasta Czarnków Andrzej Tadla, przewodnicząca Rady Gminy w Lubaszu Żaneta Andrzejewska wraz z radnymi, sołtysi z terenu gminy Lubasz, sekretarz gminy Grażyna Graj, skarbnik gminy Renata Fąferek. Ponadto w obchodach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciel posłanki Marii Małgorzaty Janyska Martyna Chwarścianek -Bednarek, dyrektorzy szkół związanych z powstaniem wraz z pocztami sztandarowymi, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Lubasz, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu i gminy oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lubaszu z przewodniczącą Natalią Smolak na czele.

Uroczystą akademię rozpoczął występ zespołu mażoretek "Miraż" z Wronek, a następnie obecni wysłuchali przemówień. Na początku głos zabrała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu Wioleta Zarzeczna, która przedstawiła bogatą historię szkoły, sięgającą swym początkiem czasu zaborów, akcentując bohaterską postawę uczniów lubaskiej szkoły wobec niemieckiego zaborcy w czasie strajku szkolnego. Dyrektor nakreśliła również okoliczności nadania imienia dotychczasowego patrona szkoły - Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego we wrześniu 1975 r. oraz impulsu podjęcia dyskusji na temat wyboru nowego patrona szkoły. Po podjęciu wspólnej uchwały przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski szkoły wystąpiono do organu prowadzącego o zmianę imienia. Przyjęto imię dotychczasowego patrona gimnazjum włączonego do struktur szkoły podstawowej w wyniku reformy oświaty z 2017 roku-ppłk. Zdzisława Orłowskiego, kierując się postacią zasłużoną dla ziemi lubaskiej i Wielkopolski. Dyrektor przedstawiła sylwetkę ppłk. Zdzisława Orłowskiego, którego życiorys jest historią Powstania Wielkopolskiego w Lubaszu i okolicach. Od ppłk. Zdzisława Orłowskiego możemy uczyć się, jak kochać ojczyznę, jak być konsekwentnym w realizacji zaplanowanych działań, na czym polega dobra organizacja i współpraca z ludźmi. Zdzisław Orłowski pokazał, czym jest odwaga i wiara w Polaków, której nigdy nie należy tracić. Następnie głos zabrał wójt gminy Lubasz Marcin Filoda, podkreślając znaczenie Powstania Wielkopolskiego, które odegrało wielką rolę nie tylko dla nas - Wielkopolan, ale dla całego narodu polskiego. Naszym zadaniem jest zachowanie w pamięci ludzi, którzy odeszli, a których czyny położyły kres panowaniu pruskiego zaborcy nad Wartą i Notecią. Również pozostali goście podczas swych przemówień, oprócz przekazania gratulacji dla szkoły, podkreślali, że znajomość historii, a zwłaszcza wydarzeń z przełomu 1918 i 1919 r., to nasz patriotyczny obowiązek, tym bardziej, że uczestniczyli w nich nasi przodkowie. Wielu z nas jest potomkami powstańców wielkopolskich, więc tym bardziej powinniśmy służyć im pamięcią.

Po wystąpieniach gości odbyło się uroczyste zdanie sztandaru dotychczasowego patrona szkoły, najpierw na ręce dyrektor, a później opiekuna Izby Pamięci - Małgorzaty Kabacińskiej. Następnie odczytano Akt Nadania Imienia ppłk. Zdzisława Orłowskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Lubaszu, a następnie wręczono go dyrektor szkoły Wiolecie Zarzecznej. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów na Sztandar Szkoły. Uczestnicy uroczystości mogli również wysłuchać fragmentu pracy uczennicy Aleksandry Helwich, nagrodzonej w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Romana Wilkanowicza zorganizowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Jej praca zostanie opublikowana w piśmie literackim. Oprócz Aleksandry w konkursie wzięła również udział Agata Jessa z klasy 8 a. Obie uczennice otrzymały nagrody z rąk wójta gminy Lubasz i przewodniczącej Rady Gminy. Okazję do zadumy i refleksji nad przeszłością dała zebranym część artystyczna pt. ,,Bez tej miłości nie można żyć" w wykonaniu uczniów szkoły, przygotowana pod kierunkiem Magdaleny Janc - Węglewskiej, Moniki Kawki oraz Moniki Oleszczak.

Nadanie imienia szkole zbiegające się z rocznicą Powstania Wielkopolskiego było świętem, które cała społeczność szkoły zapamięta na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię ppłk. Zdzisława Orłowskiego, wielkiego dowódcy i wybitnego człowieka.
J.D.

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.