Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2022, niedziela.  Imieniny: Alfreda, Anastazji, Euzebiusza, Maksymiliana

R E K L A M Afree counters


POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACYW dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy pod przewodnictwem Bogdana Tomaszewskiego. W posiedzeniu wziął udział starosta powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego Feliks Łaszcz, który z mocy prawa jest organem zatrudnienia, a PRRP jest jego organem opiniodawczo - doradczym w sprawie rynku pracy.

Starosta powołuje członków PRRP, w skład której wchodzą przedstawiciele grup interesów pracodawców i pracowników, a także fakultatywnie przedstawiciele samorządu terytorialnego. Właśnie w tym dniu powołanie do składu rady z rąk starosty otrzymał przedstawiciel samorządu mg. Trzcianka rekomendowany przez burmistrza Krzysztofa Jaworskiego. Przed podjęciem dalszych obrad i zaopiniowaniem nowych planów aktywizacji osób bezrobotnych na 2019 rok, członkowie rady zapoznali się z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy wyrażając zadowolenie, a tym samym pozytywną ocenę za najniższą stopę bezrobocia i najwyższą efektywność programów aktywizacji w podregionie pilskim - 87,53%. Na koniec listopada 2018 roku stopa bezrobocia w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim wynosiła 4,4%, w kraju - 5,7%, a województwie wielkopolskim - 3,1%, a liczba bezrobotnych na lokalnym rynku pracy na koniec roku 2018 wynosiła 1 435 osób. Od kilku lat utrzymuje się tendencja najwyższych mierników pozytywnej oceny zmian na rynku pracy w naszym powiecie. Z uwagi na dużą liczbę osób rejestrujących się i wyrejestrowanych w ciągu roku (napływ - 3.872 osoby, odpływ - 4.046 osób) z usług urzędu pracy skorzystało 9.527 osób bezrobotnych, a pracę podjęło 49,2% wyrejestrowanych. Uzupełnieniem braków kadrowych na rynku pracy było wydanie 2.137 zezwoleń na pracę krótkookresową i sezonową przez cudzoziemców. Ponadto 290 pracowników i pracodawców otrzymało wsparcie finansowe na kształcenie ustawiczne w celu zwiększenia kwalifikacji i umiejętności. Z uwagi na osiągnięcie wysokiego współczynnika liczby pracujących w powiecie i objętych kształceniem ustawicznym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał na 2019 rok również najwyższą kwotę na ten cel w regionie pilskim (643.700,00 zł). W 2018 roku wpłynęło do urzędu 2.559 ofert pracy w tym 724 oferty subsydiowane (28% ogółu). Na aktywizację zawodową w 2018 roku wydatkowano kwotę 7.090.973,00 zł, a na wypłatę zasiłków i świadczeń - 4.868.833,00 zł. Wszystkie podejmowane działania miały na celu zmierzanie do pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Stopa bezrobocia jest między innymi miernikiem oceny kondycji gospodarki, która kreuję popyt na pracę, a tym samym wpływa na niski wskaźnik bezrobocia. Wpływ na poziom bezrobocia mają również liczne uwarunkowania, między innymi: obsługa administracyjna, otoczenie sprzyjające rozwojowi biznesu, wysokość pozyskiwanych środków na aktywizację lokalnego rynku pracy oraz ich efektywne wydatkowanie.
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.