Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2021, poniedziałek.  Imieniny: Ady, Konrada, Leona, Włodzimierza

R E K L A M Afree counters


100-LECIE PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIABezrobocie - powtórzmy - nie jest wyłącznie problemem bezrobotnych.
Jest wyzwaniem dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Damian Zimoń

Dokładnie 100 lat temu Marszałek Piłsudski dekretem z dnia 27 stycznia 1919 roku nakazał utworzyć "państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami". Z tej okazji dzień 27 stycznia został ustanowiony Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W celu uświetnienia tak doniosłego historycznie wydarzenia wszyscy obecni i emerytowani pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie uczestniczyli w uroczystości w dniu 8 lutego 2019 roku. W wydarzeniu wzięli też udział zaproszeni goście.

Starosta Feliks Łaszcz złożył pracownikom podziękowanie za dotychczasowy wysiłek w codziennej, jakże niełatwej i odpowiedzialnej pracy, mającej na celu świadczenie pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom. Często bowiem pomoc osobie bezrobotnej w znalezieniu pracy to także pomoc w zmianie całego jej życia na lepsze. Dlatego też tak ważne jest indywidualne podejście do każdego człowieka, otoczenie go wsparciem i zrozumieniem. Dyrektor Krystyna Wawrzyniak życzyła pracownikom, by każdy dzień ich pracy był źródłem zadowolenia i radości, by walcząc o każdą osobę i jej los znajdowali siłę, wrażliwość i empatię - tak ważne w kontakcie z drugim człowiekiem. Bożena Jasińska - przedstawiciel Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego - Związek Pracodawców Prywatnych podziękowała za współpracę, liczne inicjatywy na rzecz wsparcia zatrudnienia i finansowania rozwoju kadr w zakładach pracy. Pracownikom zostały przekazane również życzenia przesłane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów Beatę Szydło oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską.

Pracownicy i zaproszeni goście obejrzeli film okolicznościowy pn. "100 lecie Publicznych Służb Zatrudnienia" autorstwa Departamentu Rynku Pracy i mile spędzili czas wspominając historię rozwoju PSZ począwszy od okresu międzywojennego do chwili obecnej. Historyczny rys PSZ to ciągła ewaluacja w kierunku zwiększenia dostępności usług, skuteczności i efektywności działań. Dzisiaj PSZ stanęły przed nowym wyzwaniem - wsparciem pracodawców w poszukiwaniu pracowników i osób, którym najtrudniej jest się odnaleźć na rynku pracy. Niezależnie od systemu politycznego w minionym okresie PSZ stanowią kluczową instytucję rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych, które są bliskie każdemu człowiekowi.

Praca jako główne źródło dochodu i podstawa bogacenia się zawsze pozostawała pod szczególną ochroną państwa w najważniejszym akcie prawnym jakim jest ustawa zasadnicza. Państwo konstytucyjnie gwarantowało prawo każdego obywatela do pracy, a w okresie gospodarki planowanej prawo to traktowane było również jako obowiązek. Obecnie od 1997 roku konstytucja stanowi "Każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych".

Jubileuszowe spotkanie było też okazją do integracji wszystkich pracowników urzędu pracy, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe m.in. w filii w Trzciance i Wieleniu, przez co nie mają okazji do codziennych, osobistych spotkań.
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.