Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 13 sierpnia 2022, sobota.  Imieniny: Elwiry, Heleny, Małgorzaty, Radosława, Seweryna

R E K L A M Afree counters


W BANKU O BEZPIECZEŃSTWIEPolicjantki z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji oraz dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie wspólnie z pracownikami Banku Spółdzielczego w Czarnkowie przeprowadzili działania informacyjno - edukacyjne w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

Nie po raz pierwszy policjanci w ramach programu "Bezpieczne życie seniorów" zorganizowali działania dla osób starszych wspólnie z przedstawicielami placówki bankowej. Tym razem poł±czone one były z niedawno obchodzonym "Europejskim Dniem Ochrony Danych Osobowych". Policjanci wystawili stoisko w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie i wspólnie z pracownikami placówki bankowej informowali zainteresowanych o zagrożeniach. Jednym z dwóch celów przeprowadzonych działań było poszerzenie wiedzy klientów banku o potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów tożsamo¶ci przez każd± osobę, której taka sytuacja się przytrafi. Niezależnie od przyczyny utracenia dokumentu, czy doszło do tego w wyniku kradzieży czy zagubienia, powinno się zareagować możliwie jak najszybciej i zastrzegać utracone dokumenty, w szczególno¶ci: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, kartę pobytu. Policjanci informowali o konsekwencjach, które mog± pojawić się w przypadku, gdy nie zastrzeżemy utraconego dokumentu, między innymi może doj¶ć do wyłudzenia kredytów i pożyczek, a także zakładania fikcyjnych firm. Drugim celem prowadzonych działań było przedstawienie metod "naci±gania" osób starszych. Przestępcy bazuj± najczę¶ciej na zaufaniu, jakim ciesz± się w¶ród seniorów urzędnicy, administratorzy czy przedstawiciele różnorakich stowarzyszeń. Oszu¶ci, podaj±c się za policję, rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki społecznej czy fundacji, bez problemu wchodz± do domu, swoj± wizytę tłumacz±c konieczno¶ci± uiszczenia zaległej opłaty, wręczenia korzy¶ci maj±tkowej, b±dĽ zachęcaj± do wsparcia zbiórki na szczytny cel. Często potencjalnie ofiara nie¶wiadomie wskazuje miejsce przechowywania gotówki, a sprawca, korzystaj±c z chwili jej nieuwagi, kradnie oszczędno¶ci i inne cenne przedmioty, znajduj±ce się w mieszkaniu. Najczę¶ciej oszustwa opieraj± się o kontakt telefoniczny, kiedy seniorzy namawiani s± na przekazanie komu¶ albo pozostawienie w jakim¶ miejscu gotówki lub kosztowno¶ci. Często skłania się ich do wypłat oszczędno¶ci z banku, a nawet do zaci±gania kredytów.

Podczas prowadzonych działań, każdy zainteresowany miał możliwo¶ć otrzymania przygotowanego pakietu materiałów informacyjno - edukacyjnych. Ponadto w ramach kampanii internetowej na temat bezpieczeństwa korzystania z bankowo¶ci internetowej pracownicy banku rozdawali klientom darmowy pakiet programu ESET, za pomoc±, którego można zabezpieczyć komputer wybranym programem antywirusowym lub pakietem bezpieczeństwa. Oprogramowanie to ma na celu zabezpieczenie prywatno¶ci w sieci i dać ochronę przed zagrożeniami takimi jak wirusy, zainfekowane aplikacje, chronić przed niechcianymi poł±czeniami oraz pozwoli ono zyskać ochronę przed serwisami, które przypominaj± prawdziwe strony banków i sklepów internetowych, które wyłudzaj±, m.in. hasała do rachunków bankowych.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Banku Spółdzielczego za okazan± pomoc podczas prowadzonych działań.
Justyna Przybył
KPP w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.