Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 lipca 2024, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka, Igi, Włodzimierzafree counters


BY SŁUŻYĆ MIASTU I JEGO MIESZKAŃCOMO planach i zamiarach na pierwszą, pięcioletnią kadencję z burmistrzem Czarnkowa Andrzejem Tadlą rozmawia Marek Ambicki.

Minęło 100 dni od objęcia przez pana funkcji burmistrza Czarnkowa. Jak się pan odnajduje w nowej roli?

- Rzeczywiście, przyjęło się dokonywanie oceny osób publicznych 100 dni po objęciu nowej funkcji. Wiele osób mówiło, że przewodniczący Rady Miasta wie wszystko o pracy urzędu. Nic bardziej błędnego. Funkcje przewodniczącego i burmistrza są od siebie bardzo odległe. Inny jest zakres zadań, rodzaj podejmowanych decyzji, a przede wszystkim odpowiedzialność. Wchodząc do urzędu rozpocząłem od poznania pracowników i ich zadań. Odwiedziłem każde stanowisko pracy. Pozwoliło mi to uświadomić sobie zakres problemów i codziennych obowiązków urzędników, ale też ich kompetencje, upoważnienia i "bolączki". Funkcja burmistrza jest odpowiedzialna i złożona. Odpowiadam za całość funkcjonowania miasta, za to, co należy poprawić, co zbudować od początku i co kontynuować, gdyż już się dzieje, np. modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2. Czy się odnalazłem w nowej roli? Tak, ale nie od razu. Dużą pomoc i wsparcie otrzymałem od pracowników. Jestem wdzięczny za ich życzliwe i ciepłe przyjęcie. Mogło być inaczej, nie znali mnie przecież. Jestem przekonany, że tworzymy sprawny zespół, nakierowany na dobro miasta i jego mieszkańców. Codziennie się czegoś uczę oraz spotykam z nowymi sprawami i problemami mieszkańców. Słucham, staram się pomóc, ale niestety nie jest możliwe spełnienie wszystkich oczekiwań, chociażby ze względów prawnych. Jako burmistrz przyjmuję interesantów w poniedziałek, ale także w szczególnych sytuacjach w każdy inny dzień tygodnia w godzinach otwarcia urzędu, lecz w tych sytuacjach proszę o kontakt telefoniczny, który pozwoli na umówienie spotkania. Za otrzymane do tej pory informacje dziękuję i liczę na dalszą owocną współpracę.

Kandydując na to stanowisko z pewnością miał pan swoją wizję kierowania miastem oraz funkcjonowania urzędu. Pierwsze zmiany są widoczne (przedłużenie pracy Urzędu Miasta w poniedziałki). Czy planuje pan wprowadzenie innych zmian, ułatwiających życie mieszkańcom?

- Kandydat na burmistrza ma swój pomysł na zarządzanie miastem wynikający tylko z oglądu z zewnątrz. Po objęciu stanowiska zmienia się perspektywa spojrzenia na to wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Poznajemy jaki jest stan miasta i administracji, ale już od środka. Zastaje się realizowane sprawy, trwające zadania, wpisane do budżetu na kolejny rok. Ja żadnych istotnych zmian w budżecie nie planowałem. Zareagowałem natomiast, żeby skorzystać z możliwości wykonania termomodernizacji szkół z udziałem środków unijnych. W czasie kampanii wyborczej, spotykając się z mieszkańcami, pytałem, jakich oczekiwaliby zmian w pracy urzędu. Okazało się, że najważniejszą była zmiana czasu pracy - przedłużenie godzin otwarcia. Od lutego urząd w poniedziałek jest czynny od godz. 7.30 do 18.00. Na razie korzystających nie ma zbyt dużo, jednak jak sadzę potrzeba trochę czasu, by zmiana się przyjęła. W dalszej kolejności chcę tak zorganizować stanowiska "otwarte" na parterze urzędu, by mieszkaniec mógł załatwić tu większość swoich codziennych spraw. Przygotowujemy już koncepcję reorganizacji. Sadzę, że jeszcze inne zmiany wymusi samo życie, będę pochylał się nad nimi na bieżąco.

Kontrkandydaci wskazywali na bardzo małe wykorzystanie środków zewnętrznych przez miasto. Czy będą podejmowane jakieś kroki w tym kierunku?

- Wykorzystanie środków zewnętrznych to bardzo nośny temat, z którym mierzy się każdy samorząd. Jak wcześniej wspomniałem miasto otrzymało środki z Unii Europejskiej na termomodernizację budynków obu szkół. Kilka dni temu została podpisana umowa. Projekt złożono prawie trzy lata temu. Aby móc go zrealizować zaciągnęliśmy kredyt na kwotę 4 mln. zł. W ramach projektu nastąpi wymiana instalacji centralnego ogrzewania, okien, docieplenie dachów i ścian oraz wykonanie nowych elewacji. W efekcie pozwoli, że osiągniemy całkowitą zmianę wizualną obiektów szkolnych, ale przede wszystkim zmniejszą się koszty stałe ich utrzymania. Zadanie to musimy wykonać do 31 grudnia przyszłego roku, obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu i nad harmonogramem prac. Trwają też prace studyjne nad pozyskaniem środków na modernizację jadalni w szkołach podstawowych. W urzędzie realizowany jest duży projekt w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ze środków unijnych otrzymaliśmy sfinansowanie szkoleń, programów komputerowych i sprzętu. Proszę pamiętać, że jako gmina jesteśmy obwarowani indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, który jest elementem ograniczającym pozyskiwanie środków zewnętrznych. Należy też zaznaczyć, że do środków zewnętrznych musimy jako miasto dołożyć środki własne, pamiętając o kosztach bieżącego funkcjonowania miasta, o remontach budynków komunalnych, ulic, chodników i trwających inwestycjach oraz o działaniach doraźnych - awaryjnych.

Z uwagi na reformę oświaty koniecznym stała się rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2, a co za tym idzie przesunięcie środków na inne inwestycje. Czy wcześniejsze plany będą realizowane, a jeśli tak to w jakiej kolejności?

- Ma pan rację, reforma oświaty spowodowała konieczność modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z własnych środków, jednak to działanie zaspokoi potrzeby miejskiej oświaty na długi okres. Wcześniejsze inwestycje musiały zostać przesunięte na przyszłośc. Jaka będzie kolejność realizacji odłożonych inwestycji rozstrzygnie czas, w którym zostaną wdrożone wskazane przeze mnie nowe projekty, jakie będą ich koszty po rozstrzygnięciu przetargów na te inwestycje i czy nie pojawią się inne, wcześniej nie przewidziane. Jednak jestem przekonany, że wszystko nam się uda poukładać tak, by rozpocząć modernizację parku Staszica. Przystąpić do prac projektowych dotyczących przebudowy ulicy Sikorskiego i Chodzieskiej. Wykonać dokumentacje na modernizację ul. Wiśniowej, ul. Chodzieskiej przy zjeździe na obwodnicę, uporządkowania terenów przyległych do budynków na ul. Chodzieskiej 13, 15 i 17 z zaprojektowaniem dróg dojazdowych do posesji wraz z oświetleniem - będzie to realizacja planu przestrzennego w tym rejonie naszego miasta. Pierwsze rozmowy dotyczące regulacji własności terenu przyległego do budynku ul. Chodzieska 15 już się odbyły, w chwili obecnej trwają przygotowania propozycji podziału i wycena wartości za jaką wspólnota tej posesji - z obowiązującą bonifikatą wykupi należny teren. Z właścicielami posesji Chodzieska 17 zostaną podjęte w nie odległym czasie; nie stanowią oni wspólnoty i decyzja o wykupie przyległego gruntu musi być wspólna i jednomyślna. Mam nadzieję, że się uda wypracować porozumienie.

Dużo miejsca w dyskusjach przedwyborczych poświęcono ochronie środowiska, walce ze smogiem w Czarnkowie. Jakie działania już zostały podjęte w tym kierunku, a jakie planowane są w najbliższej perspektywie?

- Ochrona środowiska jest dla mnie bardzo istotna. To jest szerokie pole do działania. Rozpocząłem od edukacji, jak prawidłowo, oszczędniej i bezpieczniej palić w piecach. 4 marca br. w sali sesyjnej, specjalista od spraw energetyki cieplnej mówił o błędach podczas palenia i jak to robić, by nie szkodzić. Każdy uczestnik otrzymał czytelną broszurę z instrukcją. Zapraszam też na Agrotargi, które już za chwilę odbędą się w naszym mieście, gdzie zostanie przeprowadzony pokaz praktyczny prawidłowego palenia na terenie targowiska przy ul. Pocztowej. Bądźmy tam, by być bardziej świadomym błędów jakie popełniamy przy, jakby się wydawało, prostej czynności jaką jest "palenie w piecu". Proszę też wszystkich Państwa o skorzystanie z informacji na ten temat zamieszczonych na portalu "czysteogrzewanie.pl". Jako miasto aktualnie prowadzimy działania mające na celu zamontowanie monitoringu czystości powietrza. Po konsultacji z fachowcami zajmującymi się się monitorowaniem jakości powietrza okazało się, że powinniśmy zamontować 6 czujników pomiarowych, by pokryły swym pomiarem całość miasta. Planujemy umieszczenie w centrum miasta tablicy świetlnej pokazującej na bieżąco wyniki ze wszystkich czujników oraz przekaz wyników na stronie internetowej Czarnkowa i na urządzeniach mobilnych - telefonach za pomocą specjalnej bezpłatnej aplikacji. Wstępny koszt to około 80 tys. zł. Monitoring będzie aktywny od nowego sezonu grzewczego, tj. od października br. Minimalizowanie zjawiska smogu w naszym mieście prowadzimy przez wymianę w mieszkaniach komunalnych starych pieców na nowe - gazowe lub przyłączanie budynków do sieci miejskiej centralnego ogrzewania z kotłowni - jedynej w Czarnkowie - usytuowanej na os. Parkowym. Straż Miejska w okresie grzewczym prowadzi kontrole posesji w zakresie spalanych materiałów, a także reagujemy na zgłoszenia w tym zakresie od mieszkańców. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości strażnicy prowadzą rozmowy pouczające bądź nakładają mandaty karne. Bardzo ważną sprawą w tym zakresie jest współpraca z zakładami pracy, by one także, bardzo aktywnie włączyły się w proces eliminacji smogu i zapylenia powierza. Muszę tu stwierdzić, że nasze zakłady pracy działają na rzecz zmniejszenia uciążliwości z tytułu prowadzonej działalności, czemu dają wyraz poprzez inwestycje i dotrzymywanie zapisanych dla nich wartości emisji. Wiem, że to co teraz mówię nie jest popularne, gdyż mieszkańcy i ja wiemy, że trzeba zrobić jeszcze więcej. Panująca sytuacja dla zakładów pracy wynika z posadowienia w przeszłości po tzw. "złej" stronie naszego miasta - zachodniej skąd pochodzi większość wiatrów wpadających do miasta, które niosą ze sobą różne uciążliwości - tego niestety nie zmienimy, musimy jednak wspólnie pracować nad poprawą powietrza. Jeśli mowa o ochronie środowiska, to i ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na poważny problem. Proszę wszystkich mieszkańców o większą dbałość w segregowaniu odpadów, a w szczególności biodegradowalnych. W tym roku jako gmina musimy uzyskać poziom 40% wysegregowanych odpadów, brakuje nam około 6%. W przypadku nie uzyskania tego poziomu Czarnków będzie zobligowany do zapłacenia kary, co przełoży się na przyszłą opłatę od każdego z nas. Bardzo proszę więc o zrozumienie.

Do tej pory wiele środków przeznaczono na wizerunek centrum miasta. Czy mieszkańcy peryferii Czarnkowa (mam tu na myśli osiedle przy ul. Chodzieskiej) mogą liczyć na większe zainteresowanie tą częścią miasta?

- Sądzę, że wszyscy mieszkańcy, także i ja cieszymy się z pięknego centrum Czarnkowa. Wcześniej wymieniłem ulice - z drugiej strony miasta, którymi się zajmiemy. Proszę mi wierzyć, że bardzo zależy mi na tym by wszyscy mieszkańcy czuli się dobrze i jako samorząd byśmy spełniali ich oczekiwania, tak będę postępował, planował, by rozwój poszczególnych fragmentów miasta, zaspokojenie potrzeb mieszkańców następował w sposób zrównoważony. Pragnę poinformować mieszkańców Czarnkowa o tym, że planuję periodycznie wydawać Informator Czarnkowski, w którym będą Państwo informowani o pracy samorządu. Mam nadzieję, że taki informator się przyjmie, będzie on bezpłatny. Dyskutujemy nad jego formułą, zawartością oraz budową zespołu redakcyjnego.

Jakie marzenia związane z miastem ma nowy burmistrz Czarnkowa?

- Marzenia nowego burmistrza Czarnkowa! Posiadam jak każdy człowiek, czy się spełnią, na pewno te, na które mam wpływ, jednak zawsze pozostaje niepewność - co przyniesie los. Jako burmistrz chciałbym w jak największym stopniu zrealizować wypracowany z Radą Miasta plan kadencyjny, który będzie odpowiedzią na to o czym mówili mieszkańcy w trakcie spotkań przedwyborczych oraz zapisy programu wyborczego.

Dziękuję za rozmowę.

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.