Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 13 sierpnia 2022, sobota.  Imieniny: Elwiry, Heleny, Małgorzaty, Radosława, Seweryna

R E K L A M Afree counters


PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE28 marca 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Czarnków, w której uczestniczyło 14 radnych. Wójt Bolesław Chwarścianek przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. W swojej informacji poinformował radnych między innymi o przebiegu zebrań sprawozdawczo - wyborczych na terenie gminy Czarnków, inwestycjach, wydarzeniach gminnych, a także działaniach Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, którego został przewodniczącym podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji Społecznej, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa za 2018 rok, a także sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Informację o stanie dróg gminnych po okresie zimowym przedstawił pracownik Urzędu Gminy Czarnków Krzysztof Plamowski. Radni podjęli następujące uchwały: w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Hucie; w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 120/1 i 120/2 położonych w obrębie wsi Śmieszkowo; w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2019 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036; w sprawie zmiany do budżetu na 2019 rok.

Z okazji jubileuszu 5-lecia Spółdzielni Socjalnej "Równe Szanse" gratulacje odebrała prezes Łucji Fligiel. - Pani poświęcenie i oddanie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku. W atmosferze współpracy udaje nam się od wielu lat wspólnie rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców dzięki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Życzymy siły i wytrwałości w realizacji celów, sukcesów zawodowych, powodzenia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za okazane serce - usłyszała pani prezes. Z kolei sama mówiła - To było bardzo trudne pięć lat. Pięć lat walki o to, aby uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli pracę. Dzięki wsparciu osób i instytucji, które okazały nam wiele serca istniejemy. Bardzo dziękuję. Uzyskaliśmy dotacje na zakup sprzętu na tereny zielone i usługi sprzątające.

Ostatnia część sesji tradycyjnie poświęcona była na zapytania i interpelacje radnych. Od nowej kadencji przebieg sesji Rady Gminy Czarnków można śledzić online. Zapraszamy do oglądania posiedzeń na żywo.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy Czarnków

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.