Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2022, niedziela.  Imieniny: Alfreda, Anastazji, Euzebiusza, Maksymiliana

R E K L A M Afree counters


DO YOU SPEAK ENGLISH?Człowiek, zdający sobie sprawę ze zmieniającego się świata, uczy się przez całe życie, nabywając szeregu kompetencji ułatwiających mu przystosowanie się do tych zmian, zrozumienie ich czy świadome z nich korzystanie. Wśród kompetencji niezbędnych dla potrzeby samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego uczestniczenia w życiu świata i ludzi oraz wzajemnych kontaktów istnieją m.in. zapisy o porozumiewaniu się w językach obcych.

Odpowiedzi na pytanie, jak to się dzieje, że polscy uczniowie ucząc się języka angielskiego już od przedszkola, później w szkole itd., mają opory w posługiwaniu się nim w sytuacjach, które tego wymagają, szukali nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie, którzy w marcu 2019 r., w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Język angielski łączy ludzi. Dlaczego Skandynawowie mówią dobrze po angielsku?", odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę w Szwecji. Nie od dziś bowiem wiadomo, że nie tylko Szwedzi, ale też Finowie, Norwegowie czy Duńczycy nie mają oporów w posługiwaniu się językiem angielskim, mówią po angielsku swobodnie, ten język nie sprawia im trudności i stoi na równi z językami narodowymi. A uczą się go tak jak i u nas - od przedszkola. Gdzie więc leży problem - czy w ilości godzin w programach nauczania, czy w metodach nauczania i nauczycielach, czy może w mentalności samych uczniów?

Älta Skola to gminna szkoła podstawowa, położona 15 km od Sztokholmu w pięknej okolicy gminy Nacka. Liczy 550 uczniów, od klasy przedszkolnej do klasy szóstej. Na podstawie obserwacji pracy tej szkoły, w czasie 5-dniowego pobytu nauczyciele z Jędrzejewa zapoznali się z systemem oświaty obowiązującym w Szwecji, dyskutowali o różnicach między szkolnictwem polskim i szwedzkim, wskazywali mocne i słabe strony obu systemów oświatowych, obserwowali i omawiali wspólnie z nauczycielami szwedzkimi prowadzone przez nich zajęcia na wszystkich poziomach nauczania. Co różni oba systemy? Dlaczego Skandynawowie tak dobrze mówią po angielsku, mimo iż przeznacza się na niego w szkole tylko 40 minut tygodniowo (w Polsce ponad dwa razy więcej, bo aż 90 minut!) i dlaczego w związku z tym polskie dzieci mniej sprawnie posługują się tym językiem?

Język angielski w Szwecji jest jednym z trzech najważniejszych, obok języka szwedzkiego i matematyki, przedmiotów nauczania. Ponadto poziom nauczania tego języka jest tam bardzo wysoki. Istotnym elementem jest również fakt, że język angielski towarzyszy dzieciom od przedszkola przez wszystkie poziomy nauczania nie tylko na przedmiocie "język angielski", ale także na wszystkich pozostałych zajęciach, gdzie nauczyciele, sami bardzo dobrze i swobodnie posługujący się tym językiem, często mówią po angielsku. Częścią sukcesu w biegłym posługiwaniu się językiem angielskim przez Szwedów jest więc integracja teorii i praktyki, odpowiedzialność nauczycieli za efektywność kształcenia językowego oraz świadomość, że znajomość języka obcego w dzisiejszym świecie jest niezbędna. Ważne jest również to, aby w mentalności uczniów wykształcić potrzebę uczenia się języka obcego, sprawić, aby dziecko samo rozumiało wagę uczenia się tego przedmiotu. Stąd zapewne mechaniczność w posługiwaniu się językiem obcym, otwartość na świat i ludzi, jaką prezentują szwedzcy uczniowie, gdyż rozumieją, że znajomość języka obcego przybliża do nich świat, pozwala poznać inne kultury, tworzyć światową wspólnotę. Uczniowie szwedzcy rozmawiają ze sobą w języku angielskim, oglądają anglojęzyczne filmy, porozumiewają się w języku angielskim nie tylko w szkole, ale także w życiu codziennym.

Wspólny język sprzyja również rozwiązywaniu problemów kulturowych i przełamywaniu barier językowych wśród uczniów obcokrajowców. Pracę z nimi omówiła pedagog Catharina Kirchhoff, opiekująca się na co dzień dziećmi cudzoziemców. Każde z nich traktowane jest indywidualnie, a do najważniejszych elementów pracy z dziećmi pochodzącymi z różnych krajów zalicza się szacunek dla ich tożsamości narodowej oraz podtrzymywanie języka ojczystego dziecka. Aby łatwiej się z nimi porozumieć, nauczyciel uczy się podstawowych zwrotów w języku ucznia, opiekuje się nim w czasie, jaki dziecko spędza w szkole. Pedagog monitoruje postępy dziecka i dopiero kiedy uzna, że jest ono gotowe, wówczas uczestniczy w zajęciach z cała klasą. W Älta Skola klasy są zintegrowane. Uczą się w nich zarówno dzieci szwedzkie jak i cudzoziemcy.

Dla nauczycieli biorących udział w projekcie praktykowanie języka angielskiego na co dzień było również dużym wyzwaniem i okazją do przełamywania barier językowych. Zwiększyła się także motywacja do nieustannego podnoszenia swoich kompetencji językowych poprzez kontynuację nauki języka angielskiego. Pobyt w Sztokholmie był także znakomitą okazją do poznania odmiennej kultury i dziedzictwa narodowego Szwecji dzięki zwiedzaniu zabytków Sztokholmu, obserwowaniu dnia codziennego ludzi w uznawanym za jedno z najbardziej przyjaznych do życia miejsc na świecie.

Uczestnictwo w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, wyjazd do szwedzkiej szkoły w Älta oraz obserwacja jej pracy pokazały nowe możliwości podnoszenia swoich kompetencji, wzbogaciły własny warsztat pracy o nowe doświadczenia w zakresie nauczania języków obcych, pokazały ich rolę we współczesnym szkolnictwie. Pokazały również, jak nowoczesna, otwarta na świat i ludzi szkoła może radzić sobie w kreatywny sposób z rozwiązywaniem problemów kulturowych i przełamywaniem barier językowych. Za możliwość obserwacji pracy szkoły w Älta oraz za spowodowanie zmiany sposobu myślenia o nowoczesnym szkolnictwie bardzo dziękujemy dyrekcji szkoły, Lenie Schlyter i Ann Asberg, Thomasovi Björkvikovi, dyrektor przedszkola Elisabeth Lindberg, pedagog szkoły Catharinie Kirchhoff oraz wszystkim nauczycielom i uczniom, których otwartość i przyjazne nastawienie oraz swobodne komunikowanie się ze światem chcielibyśmy przenieść na grunt swojej szkoły.
SP w JędrzejewieO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.