Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 13 sierpnia 2022, sobota.  Imieniny: Elwiry, Heleny, Małgorzaty, Radosława, Seweryna

R E K L A M Afree counters


RADNI OCENILI DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIO wynikach finansowych obu szpitali powiatowych za 2018 rok, o możliwościach rozwoju, perspektywach i problemach - rozmawiali podczas majowej sesji radni powiatu. Sprawozdanie finansowe dotyczące funkcjonowania szpitali przedstawili ich dyrektorzy. Oprócz tego ważnym punktem obrad była kwestia inwestycji w powiecie.

Szpital szpitalowi nie równy

Według przedstawionych sprawozdań sytuacja obu szpitali jest diametralnie różna. Trzcianecka placówka, biorąc pod uwagę cztery podstawowe kryteria, jakimi są: zyskowność, płynność, efektywność i zadłużenie, uzyskała 59 na 70 możliwych punktów. Także prognozy na lata 2019-2021 są zadowalające. Maksymalną ilość punktów uzyskano, biorąc pod uwagę wskaźnik efektywności, co świadczy o sprawności działalności Zespołu, w szczególności przyjętej polityki zarządzania przepływami pieniężnymi. Podobną ocenę uzyskał wskaźnik płynności, stanowiąc dowód na to, że placówka nie ma problemów z terminowym i bieżącym regulowaniem zobowiązań. Świadczy to o stabilności ekonomiczno-finansowej i sprawnym zarządzaniu. Wobec takiego stanu Rada Powiatu pozytywnie oceniła sytuację szpitala za 2018 rok i zatwierdziła sprawozdanie finansowe za ten okres.

Inaczej jest w przypadku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Sytuacja finansowa placówki jest trudna. Niekorzystne wskaźniki zadłużenia i płynności finansowej, które wynoszą zaledwie 18 na 70 możliwych punktów, wynikają głównie z zadłużenia szpitala, które zostało zaciągnięte w latach 2010 - 2013, co pociąga za sobą konieczność comiesięcznej spłaty odsetek. Największym problemem jest brak możliwości bilansowania prowadzonej działalności i zerowa zyskowność, a co za tym idzie utrata stabilności ekonomiczno-finansowej. Na dobrym poziomie jest natomiast wskaźnik efektywności, co świadczy o sprawności działalności Zespołu i jest dobrą prognozą na przyszłość. - Zarządzanie placówką, która jest w tak trudnej sytuacji, wymaga niezwykłej determinacji. Cieszę się, że dyrektor czarnkowskiego szpitala nie ustaje w dążeniu do zażegnania kryzysu, a my jako powiat będziemy starali się go w tych działaniach wspierać - mówił starosta czarnkowsko - trzcianecki Feliks Łaszcz. Nie zmienia to jednak faktu, że konieczne jest podjęcie działań naprawczych, których głównym celem będzie dążenie do zmniejszenia zadłużenia jednostki i poprawy płynności finansowej. Biorąc pod uwagę wyniki raportu Rada Powiatu dokonała negatywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ w Czarnkowie i podjęła uchwalę o przekazaniu środków pieniężnych w wysokości ponad 1 mln zł tytułem zwiększenia Funduszu Zakładowego ZZOZ w Czarnkowie, co stanowi dokapitalizowanie poprzez wniesienie dopłaty do kapitału. Dzięki temu poprawi się struktura źródeł finansowania majątku, poprzez zmniejszenie zadłużenia jednostki, również zobowiązań wymagalnych. - Wdrożenie programu naprawczego jest konieczne i liczę na to, że przyniesie efekty. Jako powiat nie możemy sobie pozwolić na tak wysokie dopłaty do funkcjonowania jednostki w kolejnych latach - mówił Feliks Łaszcz.

Inwestycje

Ponad 11 mln zł z budżetu powiatu zostanie przeznaczone w bieżącym roku na inwestycje. Prawie połowę tej kwoty pochłonie budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach oraz budowa parkingu z płyty ażurowej to wydatek rzędu 150 tys. zł - ta inwestycja została już zrealizowana. Kolejne 2 mln. zł zostaną przekazane na rozbudowę budynku głównego Szpitala Powiatowego w Trzciance. Powiat sfinansuje też częściowo inwestycję polegającą na wyposażeniu podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne, umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Ten projekt w sumie pochłonie blisko 4 mln. zł, jednak w większości będzie to inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, ze środków własnych powiat wyda na nią około 550 tys. zł.

Drogi i chodniki

Zaplanowane inwestycje dotyczą też w dużej mierze dróg i chodników powiatowych. Właściwie w każdej gminie zaplanowane są konkretne działania. W gminach Krzyż Wlkp. i Drawsko - rozbudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej (droga powiatowa nr 1323P), w gminie Czarnków rozbudowa drogi i budowa chodnika w Zofiowie (droga powiatowa nr 1326P), przebudowa drogi i budowa ścieżki pieszo - rowerowej w gminie Trzcianka (droga powiatowa nr 1315P) oraz przebudowa drogi i budowa chodnika w Teresinie (droga powiatowa nr 1333P), przebudowa drogi i budowa chodnika w Dębogórze w gminie Wieleń (droga powiatowa nr 1322P), podobna inwestycja zostanie zrealizowana w Jędrzejewie, w gminie Lubasz (droga powiatowa nr 1343P) i w mniejszym zakresie w gminie Połajewo (droga powiatowa nr 1353P). W obrębie wydatków inwestycyjnych powiat sfinansuje również dokumentację techniczną przebudowy mostu w Mężyku (droga powiatowa nr 1337P). Wszystkie te inwestycje, w większym lub mniejszym stopniu będą finansowane przy współudziale gmin. W sumie powiat przeznaczy na inwestycje drogowe blisko 1,2 mln. zł. Pozostałe wydatki w zakresie inwestycji dotyczą administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
L. Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.