Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Anity, Elizy, Jacka, Joanny, Juliana, Mirona

R E K L A M Afree counters


ZIELONE ŚWIATŁO DLA ZARZĄDU POWIATURadni Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. Na pozytywną ocenę organu złożyło się kilka czynników, m.in. oszczędne gospodarowanie oraz wykorzystanie środków adekwatnie do zrealizowanych działań, a także wyższy niż planowano wpływ dotacji na realizację projektów finansowanych ze źródeł unijnych.

Wykonanie budżetu na poziomie 101,86 %, a wydatków na poziomie 96,97 %, to wyniki, które nie powinny budzić zastrzeżeń co do tego, że budżet powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na 2018 rok został zrealizowany właściwie. Większość zadań ujętych w planie zrealizowano. Odstępstwa w zakresie wydatków rzeczowych wynikały z oszczędnego gospodarowania oraz wykorzystania środków adekwatnie do realizowanych zadań. - Budżet powiatu za 2018 rok dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie, zarówno pod względem dochodów, jak i wydatków. Pieniądze były wydawane racjonalnie, w znacznym zakresie korzystaliśmy ze środków zewnętrznych, co umożliwiło realizację niektórych zadań bieżących i inwestycyjnych - mówi starosta czarnkowsko-trzcianecki Feliks Łaszcz. Raport o stanie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego za 2018 rok przedstawiła radnym podczas sesji absolutoryjnej sekretarz powiatu Alicja Dąbrowska. Radni nie mieli zastrzeżeń do realizacji działań wynikających z realizacji przyjętych programów, strategii i uchwał. Przed podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium radni wysłuchali również omówienia sprawozdań finansowych Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za 2018 rok, które przedstawiła zgromadzonym skarbnik powiatu Ewa Dymek. Ostatecznie radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium, którego wynik był jednogłośny. Gratulacje Feliksowi Łaszczowi złożyli przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Maszewski oraz starosta czarnkowsko - trzcianecki w latach 2014-2018 Tadeusz Teterus. W swojej wypowiedzi po głosowaniu starosta odniósł się do pracy poprzedniego Zarządu. - Zarówno ja, jak i cały zarząd zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza odpowiedzialność w zakresie wykonania budżetu za 2018 rok obejmuje zaledwie jeden miesiąc, ponieważ to zarząd V kadencji prowadził sprawy finansów powiatu do końca listopada 2018 roku. Przyznaję, że robił to bardzo dobrze, a podziękowanie za taki stan rzeczy należy się zarówno Zarządowi V kadencji ze starostą Tadeuszem Teterusem na czele jak i ówczesnej Radzie Powiatu, która na bieżąco monitorowała i wyznaczała konkretne cele. Dodał również, że przy dobrej woli obecnej Rady Powiatu, Zarząd zamierza kontynuować obrany już kierunek działań. Obaj starostwie, obecny Feliks Łaszcz oraz jego poprzednik Tadeusz Teterus, szczególne podziękowania złożyli na ręce Ewy Dymek, skarbik powiatu, która, jak podkreślił starosta Feliks Łaszcz, idealnie połączyła realizację zadań i planów minionego zarządu V kadencji z realizacją planów i zamierzeń obecnego Zarządu.
L. Wikieł
Starostwo Powiatowe w CzarnkowieO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.