Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 23 kwietnia 2021, piątek.  Imieniny: Alberta, Heleny, Ilony, Jerzego, Wojciecha

R E K L A M Afree counters


OSTATNIA SESJA PRZED WAKACJAMIW czwartek, 27 czerwca, odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Przewodnimi tematami posiedzenia były sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku oraz informacja przedstawicieli samorządu z pracy w stowarzyszeniach: Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Radni wysłuchali też informacji swojego przedstawiciela w radach społecznych ZZOZ Czarnków i Szpitala Powiatowego w Trzciance.

W sprawozdaniu z pracy w okresie międzysesyjnym burmistrz mówił m. in. o zakończonych inwestycjach - rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2 (433.736,53 zł.) i wykonanych remontach: nawierzchni bitumicznej na ul. Staromiejskiej (96.628,80 zł.), gruntowych dróg gminnych, schodów terenowych w parku Staszica. W omawianym czasie zakończono także wycinkę drzewostanu na terenie lasów miejskich, głównie w Parku Staszica (88.560,00 zł.), naprawę urządzeń na placach zabaw i urządzeń komunalnych (93.444,33 zł.), zakupiono 30 koszy na śmieci. Wykonano także oświetlenie terenu przy ul. Jasnej (9.393,51 zł). Na bieżąco przeprowadzane są remonty w gminnym zasobie komunalnym.

W czerwcu wybrano nowych kierowników Referatu Inwestycyjnego (obecny kierownik przechodzi na emeryturę) oraz Referatu Administracyjno - Gospodarczego, którego kierownik został zastępcą burmistrza.

Podczas sesji odbyła się ożywiona dyskusja związana z gospodarką nieruchomościami na terenie miasta. Szczególnie dużo uwagi poświęcono przetargowi na dzierżawę nieruchomości przy Placu Powstańców Wielkopolskich nr 1.

Radni przyjęli też kilka uchwał, wśród których, na wniosek radnych klubu "Jutro dla Czarnkowa", znalazła się uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku. Uchwała ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń pochodzących z istniejących na terenie Czarnkowa pieców oraz kotłów. Zgodnie z uchwałą dotacja będzie udzielana na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z trwałą likwidacją nieekologicznych pieców i kotłów na paliwa stałe i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ciepła - źródła te, zasady przyznawania dotacji oraz niezbędne formularze są wymienione w uchwale i dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Czarnkowa. Na ten cel miasto planuje przeznaczyć w przyszłym roku kwotę 100 000 zł.

Radni rozpatrzyli również skargę mieszkanki miasta na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Uznali ją za częściowo zasadną w zakresie zarzutu na sposób naliczania należności za część kosztów za specjalistyczne usługi opiekuńcze, ponoszone przez Skarżącą, natomiast za bezzasadną w zakresie ustalenia wymiaru czasu świadczenia usług. W konsekwencji należności za wykonane usługi, jakie uiściła Skarżąca, powinny być przeliczone w oparciu o realny czas świadczonych usług i zwrócone, bądź zaliczone na poczet przyszłych należności.

Przed radnymi teraz krótkie wakacje, bowiem kolejna sesja została zaplanowana na koniec sierpnia.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.