Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 11 sierpnia 2022, czwartek.  Imieniny: Bernarda, Klary, Luizy, Włodzimierza, Zuzanny

R E K L A M Afree counters


"WYTRZEŹWIAŁKA" DO LIKWIDACJI?Wszystko wskazuje na to, że Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile przestanie funkcjonować pod koniec 2019 roku. Dla mieszkańców powiatów wchodzących w skład dawnego województwa pilskiego oznacza to, że przestanie również funkcjonować Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, czyli izba wytrzeźwień działająca przy ośrodku, z której usług do tej pory korzystał między innymi powiat czarnkowsko - trzcianecki.

Temat likwidacji Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wraz z Działem Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi poruszony został na ostatniej sesji Rady Miasta Piła. Radni uznali, że szukając oszczędności należy przedyskutować i omówić ten temat. Jeden z pilskich radnych wyjaśnił: "Jesteśmy w trakcie analiz i poszukiwania oszczędności we wszystkich sferach budżetowych i jednostkach gminy Piła. Nie wykluczamy możliwości likwidacji Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile". Wiążące decyzje mają zapaść na listopadowej sesji Rady Miasta. Co to oznacza dla powiatów, które do tej pory korzystały z usług pilskiego ośrodka? Stanie przed nimi konieczność utworzenia takich jednostek u siebie. Jednak nie jest to takie proste. Izba wytrzeźwień to nie tylko pomieszczenia, to również obsługa, opieka lekarska i znaczne zwiększenie obowiązków funkcjonariuszy policji. Policjanci wskazują na zagrożenia i problemy związane z doprowadzaniem osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia do jednostki Policji, a jest ich sporo. Przede wszystkim chodzi o wydarzenia nadzwyczajne związane z osobami doprowadzonymi do wytrzeźwienia (np. zgon, samookaleczenia, zaburzenia psychiczne, zadławienia). Wiąże się z tym wydłużony czas przyjęcia, jak i zwolnienia osoby, zwiększony zakres obowiązków w stosunku do osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w porównaniu do osób zatrzymanych (wezwanie płatnicze, wywiad środowiskowy, rejestracja osób w systemach informatycznych, pouczenia o przysługujących prawach, każde badanie stanu trzeźwości udokumentowane protokołem, niezwłoczne zwolnienie w przypadku wyniku badania 0,00 mg/l, pobyt nie dłuższy niż 24 h do wytrzeźwienia). To również wydłużony czas oczekiwania na interwencje Policji zgłoszone przez obywateli lub WCPR. W przypadku ujawnienia osoby nietrzeźwej "bez kontaktu", w trakcie podjętej interwencji obligatoryjne jest wezwanie na miejsce pogotowia ratunkowego, co spowoduje wyłączenie patrolu. Po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego należy obligatoryjnie udać się na SOR, w celu wydania zaświadczenia lekarskiego na stosownych drukach umożliwiających przebywanie osób nietrzeźwych w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych - druki zgodnie z ustawą. Obligatoryjne jest również badanie lekarskie osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia, które doprowadzi do wydłużenia oczekiwania na badania w SOR, co wpłynie negatywnie na odbiór Policji przez pacjentów oczekujących w kolejce na badanie. Dodatkowo takowe badanie należy sporządzić na obowiązujących zleceniach oraz zaświadczeniu wynikających z ustawy. Upoważnionym do podpisania zlecenia badania jest dyżurny KPP po uprzedniej rejestracji zlecenia w PDOZ. Koniecznym staje się wystawianie zaświadczenia przez lekarza o możliwości przebywania osoby nietrzeźwej w PDOZ (osoba niekomunikatywna), gdzie przesłanki zdrowotne świadczą, iż taka osoba powinna pozostać w szpitalu. Trzeba mieć na względzie, że osoba nietrzeźwa oczekująca na badanie może być agresywna, wulgarna, niechlujnie ubrana, co w odbiorze społecznym zostanie negatywnie odebrane. Poza tym brak lekarza w PDOZ powoduje brak możliwości stosowania ŚPB w postaci pasów obezwładniających. Komenda Policji w Czarnkowie dysponuje 3 pokojami z 9 miejscami, a nie ma możliwości osadzania osób doprowadzonych do wytrzeźwienia z osobami zatrzymanymi i dodatkowo podziałem na kobiety i mężczyzn, palących i niepalących, nieletnich i pełnoletnich, agresywnych i chorych zakaźnie. Nieprzystosowany PDOZ do przyjęcia osób nietrzeźwych z niepełnosprawnością ruchową powoduje, że powstaje obowiązek przekazywania takiej osoby do PDOZ KPP Gniezno, przystosowanego do przyjęcia ww. osób. Pobyt w PDOZ osób nietrzeźwych będzie skutkowało zwiększoną ilością zgłoszeń w celu udzielenia pomocy medycznej przez Zespół Pogotowia Ratunkowego. Pomieszczenia Izby Wytrzeźwień muszą być wyposażone w prycze przystosowane do osób nietrzeźwych z pasami obezwładniającymi, specjalistyczne materace oraz fartuchy dla osób nietrzeźwych. Utworzenie izby wytrzeźwień oznacza zwiększoną ilość zgłoszeń dotyczących dezynfekcji pokoi, co za tym idzie wyłączenie pokoju na czas dezynfekcji (co najmniej 24 h). W przypadku zwalniania osób po wytrzeźwieniu (zamach samobójczy) pojawia się problem, co do zabezpieczenia tej osoby (konsultacja medyczna na SOR, a w przypadku zalecania konsultacji psychiatrycznej transport do Szpitala Psychiatrycznego w Złotowie lub Gnieźnie). Przepisy stanowią, że osobę po wytrzeźwieniu należy niezwłocznie zwolnić, a naruszenie tego przepisu stanowi ograniczenie praw obywatelskich. Poza tym zajmowanie się osobami nietrzeźwymi stwarza ryzyko agresji, więc konieczna będzie większa ilość policjantów zaangażowanych w czynnościach. Zlecenia na badania lekarskie, usługi pralnicze, sprzątające i dezynfekcję, znacznie zwiększą koszty Policji.

To tylko niektóre z problemów, przed jakimi stanie samorząd powiatowy w najbliższym czasie. Warto byłoby już dziś dojść do porozumienia z władzami miasta Piła, by utrzymać dotychczasowe zasady postępowania z osobami nietrzeźwymi.
Marek Ambicki


Fot. biuletyn.abip.pl
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.