Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2022, niedziela.  Imieniny: Alfreda, Anastazji, Euzebiusza, Maksymiliana

R E K L A M Afree counters


URZĘDY PRACY DO LIKWIDACJI?Święto Publicznych Służb Zatrudnienia, czyli pracowników urzędów pracy, nawiązuje do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów. Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, podpisany 27 stycznia 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Przedstawicielem Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego i wiceprzewodniczącym w Powiatowej Radzie Zatrudnienia jest Roman Bytyń, który reprezentuje przedsiębiorców w tak trudnych sprawach jak rynek pracy. W społeczeństwie krążą opinie o nieprzydatności urzędów pracy, skoro w naszym kraju i powiecie bezrobocie osiągnęło tak niski poziom, że mówi się o rynku pracownika a nie pracodawcy. - Takie opinie mogą wygłaszać tylko ludzie niezorientowani czym de facto te urzędy się zajmują - stwierdza Roman Bytyń. - Zawsze kiedy są te dwie strony - pracodawca i pracownik, pojawiać się będą skomplikowane sytuacje i zapotrzebowanie na działalność służb zatrudnienia. Oczywistym jest, że zakres i styl funkcjonowania tych instytucji nieustannie się zmienia, co wywołuje potrzebę ciągłego dostosowywania działań i priorytetów. Dzisiejsza sytuacja jest zupełnie inna niż np. stan bezrobocia w roku 2004, dlatego wychodzimy z aktualnymi inicjatywami. Nawiasem mówiąc o skuteczności naszych działań, także w dziele walki z bezrobociem, świadczą liczby. Na przykład w roku 2019 w naszym powiecie na rynek pracy weszło 713 bezrobotnych, był to efekt działalności Powiatowego Urzędu Pracy, który obsłużył 1369 osób, organizując dla nich szkolenia, poradnictwo, wskazując sens i możliwości podjęcia pracy. Miarą skuteczności działań aktywizacyjnych bezrobotnych jest wskaźnik aktywności zatrudnieniowej, który w PUP w Czarnkowie wynosi 84,3% przy średniej krajowej 81,98%, czyli jest wysoki. Poza tym w ostatnich latach pojawił się problem zatrudniania cudzoziemców, często zza wschodniej granicy, z tymi osobami też ktoś musi pracować - instruować ich, wskazywać możliwości, pomagać w uzyskiwaniu potrzebnych kwalifikacji. W 2019 roku zarejestrowano 1591 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom na zasadach uproszczonych. Istotną sprawą stało się też ukierunkowywanie młodzieży, aby bardziej zainteresowała się szkolnictwem zawodowym, stąd poradnictwo dla szkół. Wspomnę także o mnóstwie danych statystycznych, które na potrzeby wielu instytucji i urzędów musimy pozyskać, opracować i udostępniać. W PUP w Czarnkowie rozpoczęto bardziej szczegółowe analizy dotyczące struktury bezrobocia, odbywa się to na poziomie grupy, jaki i personalnej. Dodam tylko na koniec, że nigdy ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie padła nawet najdelikatniejsza sugestia, że nasze służby są już niepotrzebne. Urzędy pracy są głównie na trudne czasy, a te mogą nadejść.
opracowała Bożena Jasińska
dyrektor Biura Zarządu FG

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.