Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 27 lutego 2021, sobota.  Imieniny: Gabriela, Honoraty, Juliana, Leonarda

R E K L A M Afree counters


BATALIA O KOLEJ W CZARNKOWIEW czwartek, 5 marca, w czarnkowskim Ratuszu odbyło się kolejne już spotkanie z posłem Marcinem Porzuckiem w sprawie modernizacji linii kolejowej Czarnków - Poznań i przywrócenia na niej ruchu pasażerskiego. To bardzo ważne zadanie, którego celem jest przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego miasta oraz regionu.

W spotkaniu z posłem uczestniczył burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla, zastępca burmistrza Krzysztof Madaj, wiceprezes zarządu Steico sp. z o.o. Andrzej Gajewski oraz asystent posła Czesław Czynszak. Burmistrz przedstawił dotychczasowy zakres działań, których celem jest modernizacja linii kolejowej. Wręczył posłowi egzemplarz "Porozumienia Ramowego" w sprawie wznowienie ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych nr 236 Wągrowiec - Rogoźno - Bzowo Goraj i 390 Bzowo Goraj - Czarnków". W preambule tego porozumienia czytamy: "Mając na uwadze dalszy rozwój infrastruktury kolejowej w województwie wielkopolskim strony oraz PKP PLK S.A. uznają, że uruchomienie nieczynnych obecnie w ruchu pasażerskim linii kolejowych nr 236 Wągrowiec Rogoźno - Bzowo Goraj i 390 Bzowo Goraj - Czarnków przyczyni się do przyspieszenia rozwoju społeczno - gospodarczego terenów przy nich położonych i zdecydowanie polepszy dostępność mieszkańców do publicznego transportu zbiorowego. Spowoduje to również, przy zachowaniu konkurencyjności, przeniesienie podróżnych z innych środków transportu na kolej". Podpisanie porozumienia to znaczący krok ku realizacji tej inwestycji dla miasta Czarnków i całego regionu. Burmistrz podkreślił, że działania na rzecz tej wielomilionowej inwestycji muszą być działaniami wspólnymi wszystkich podmiotów, którym zależy na jej realizacji, gdyż wszyscy będą jej beneficjentami. Wiceprezes zarządu Steico sp. z o.o. Andrzej Gajewski podkreślił, że modernizacja obecnie wykorzystywanej przez firmę Steico linii kolejowej jest niezbędna, ponieważ ilość surowca i wyrobów gotowych jest tak duża, że transport drogowy staje się niewystarczający. Poseł Marcin Porzucek zadeklarował gotowość do współdziałania w tej ważnej inwestycji. Jednym ze źródeł pozyskania finansów może być program Kolej Plus, który ma poprawić jakość regionalnych połączeń kolejowych, a także przywrócić zlikwidowane linie. Samorządy, na podstawie znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym tzw. Ustawy Kolej Plus, mogą ubiegać się o rządowe dotacje na ten cel. Rząd przeznaczył na ten program ponad 5,5 mld zł. Na początku grudnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym w tym uchwałę w sprawie ustanowienia programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Zaproponowano rozwiązania wspierające realizację tego programu oraz umożliwiające eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, w wyniku czego tereny kolejowe, które obecnie nie są wykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie również przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy, natomiast likwidacja linii kolejowych zostanie ograniczona. Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie do eksploatacji infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej. Program Kolej Plus przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej. Umożliwi też połączenie z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej. Realizacja programu oznacza przede wszystkim łatwiejszy dostęp do kolei pasażerskiej, lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczniejsze podróżowanie po drogach (część przewozów towarowych przejmie transport kolejowy). Jego realizacja wpisuje się w zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé budowę i modernizację inwestycji kolejowych. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących od samorządów.
Grzegorz Wójcik, Marek Ambicki


Fot. Grzegorz Wójcik
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.