Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2022, środa.  Imieniny: Anity, Elizy, Jacka, Joanny, Juliana, Mirona

R E K L A M Afree counters


Z TARCZĄ, CZY NA TARCZY?Epidemia, która opanowała świat, zagraża przede wszystkim naszemu zdrowiu i życiu. Jednak oddziałuje także bardzo negatywnie na gospodarkę, zadając poważne ciosy przedsiębiorcom. W związku z koniecznością zamknięcia wielu punktów handlowych i usługowych większość pracodawców i ich pracowników znalazło się w dramatycznej sytuacji. Część z nich szuka innych możliwości funkcjonowania np. w Internecie, ale nie we wszystkich branżach jest to możliwe. Zapowiadane przez rząd stopniowe „odmrażanie” gospodarki daje pewną nadzieję, że sytuacja powoli zacznie się zmieniać na lepsze. Zanim jednak do tego dojdzie może minąć jeszcze wiele tygodni. Szansą na przetrwanie są programy pomocowe, dzięki którym przedsiębiorcy, również ci, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą otrzymać wsparcie, które pozwoli im przetrwać ten trudny czas.

Niskoprocentowa, jednorazowa, a nawet bezzwrotna pożyczka do 5000 zł, dofinansowanie do pokrycia kosztów działalności czy wynagrodzenia pracowników to opcje pomocy, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie już ogłosił nabór wniosków o jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do ich składania upoważnieni są mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy, którzy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro. Aby otrzymać pożyczkę należy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu, dostępnym także w wersji elektronicznej na stronie internetowej PUP w Czarnkowie. Na uwagę zasługuje fakt, że pożyczka jest niskooprocentowana (w skali roku 0,05 stopy redyskontu weksli przyjmowanych przez NBP), a karencja w spłacie wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, jednak ostatecznie spłata może być umorzona.

Komu przysługuje umorzenie pożyczki?
Możliwość wnioskowania o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami mają przedsiębiorcy, którzy przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszyli stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r. Podstawą udzielenia jednorazowego wsparcia finansowego na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest umowa zawarta przez powiatowy urząd pracy z mikroprzedsiębiorcą.

By nie stracić pracowników
Dla większości pracodawców największym problemem w obecnej sytuacji jest brak możliwości wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy z oczywistych względów nie mogą świadczyć pracy, a tym samym wypracować zysków dla firmy. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID - 19 to kolejna forma ratowania gospodarki. Jednak aby ja otrzymać należy spełnić określone warunki. Ta forma wsparcia dedykowana jest dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do obrotów analogicznych z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych z roku poprzedniego.

Samozatrudnieni
Salony fryzjerskie i kosmetyczne, małe sklepy odzieżowe, firmy szkoleniowe, zakłady krawieckie i wiele innych działa często jednoosobowo. To właśnie one z dnia na dzień straciły niemal wszystkich klientów. W dobie epidemii większość tych punktów zwyczajnie musiała zaprzestać świadczenia usług. Nie oznacza to jednak, że zniknęły koszty działalności, które muszą pokryć. Im również przysługuje dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID - 19.

Dla bezpieczeństwa - elektronicznie
Wnioski o pomoc finansową należy składać we właściwym, ze względu na miejsce prowadzenia działalności, oddziale Powiatowego Urzędu Pracy. W związku z utrzymującą się, trudną sytuacją w kraju dyrekcja PUP w Czarnkowie zachęca do elektronicznego składania wniosków, co znacznie przyspieszy proces realizacji umów. Więcej informacji na stronie: www.czarnkow.praca.gov.pl

W sprawie tarczy antykryzysowej można się kontaktować pod nr tel.:
- PUP Czarnków - 67 255-37-16, Krystyna Wawrzyniak: 510 279 907
- Filia w Trzciance - 67 216-36-49, Marzena Jackowska: 519 452 956
- Filia w Wieleniu - 67 256-14-09, Dariusz Jackowski: 519 452 817
opr. L. Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.