Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 sierpnia 2022, wtorek.  Imieniny: Ambrożego, Eleonory, Joachima, Rocha, Stefana

R E K L A M Afree counters


KONSUMENT, CZYLI KTO?Konsument w ciągu ostatnich lat zrobił w naszym kraju ogromną karierę. Nie o samo słowo tu jednak chodzi, lecz o to, jakimi treściami jest ono wypełnione i co kryje się za nim w realiach życia codziennego. Konsumentem jest każdy z nas, czy tego chcemy czy nie. Czy słusznie? Aby to sprawdzić można zrobić następujący test i odpowiedzieć sobie na pytania: czy kiedykolwiek kupowaliśmy bilet na pociąg lub autobus? Czy kiedykolwiek braliśmy pożyczkę albo kredyt? Czy kiedykolwiek podpisywaliśmy umowę z operatorem telefonii komórkowej? Jeżeli choć na jedno pytanie odpowiedzieliśmy twierdząco, to znaczy, że naprawdę jesteśmy konsumentami. Konsumentami jesteśmy także, gdy kupujemy pieczywo, buty, telefony i komputery. Gdy lecimy na wczasy z biurem podróży, jedziemy pociągiem. Gdy idziemy do kina, fryzjera, kosmetyczki lub na basem, a także, gdy w naszym domu korzystamy z wody, prądu, gazu lub Internetu. Kodeks cywilny w art. 221 opisuje w następujący sposób konsumenta: "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową." Powyższy przepis wyraźnie przyznaje status konsumenta tylko takiej osobie fizycznej, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą. To oznacza, że w stosunkach prawnych między osobami fizycznymi, które są przedsiębiorcami, żadnej z tych osób nie przysługuje status konsumenta. Na przykład Pani Anita, prowadząca działalność gospodarczą, zakupi drukarkę do pracy w swoim biurze. W takim przypadku nie będzie miała statusu konsumenta. Innym przykładem jest sytuacja Pana Karola, który zakupił na portalu ogłoszeniowym od osoby fizycznej używaną część samochodową - konsolę do kokpitu samochodu. Po otrzymaniu przesyłki okazało się, że konsola jest znacząco uszkodzona. Uszkodzeń tych nie było widać na zdjęciu w Internecie. Pan Karol, wiedząc o możliwości zwrotu towaru w terminie 14 dni w przypadku zakupów na odległość, postanowił skorzystać z tego prawa. Sprzedawca odpowiedział jednak, że nie przyjmuje zwrotów, ponieważ nie obowiązują go przepisy, na które powołuje się kupujący. Przy sprzedaży pomiędzy dwoma konsumentami (a dokładniej między osobą fizyczną a konsumentem), nie obowiązują przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej, gdyż dotyczą one tylko sprzedaży w relacji przedsiębiorca - konsument. Jak pokazują powyższe przykłady, bycie konsumentem to przywilej, z którego nie wszyscy mogą skorzystać. Uznanie za konsumenta ma istotne znaczenie prawne, ponieważ od posiadania tego statusu często zależy, jakie przepisy zostaną zastosowane do oceny całej transakcji. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach sytuacja prawa konsumenta jest z góry wzmacniania przez przepisy.

Często do biura rzecznika wpływają także zapytania, czy można reklamować rzecz zakupioną w Internecie od osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą? Jakie przepisy mają wtedy zastosowanie? Wyjaśniam, że można reklamować rzecz kupioną w Internecie od osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą. Zasady składania reklamacji w takich przypadkach określają przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. Są to szczególne zasady ochrony kupującego, które mają zabezpieczyć jego interesy, jeżeli okaże się, że nabyty towar ma wady. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nabywca nie jest konsumentem, to nie będzie objęty szczególną ochroną prawną. Przykładem może być art. 5562 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli kupujący jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Oznacza to, że przedsiębiorca, chcąc odrzucić reklamację musi udowodnić, że rzecz była używana niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto warto wiedzieć, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony umowy mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli natomiast kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Dlatego kupując rzecz od osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą, warto pamiętać o różnicach działających na naszą niekorzyść w porównaniu z zakupami dokonywanymi u przedsiębiorcy, którego przepisy traktują jak profesjonalistę. Na koniec przypominam, że zawsze można uzyskać bezpłatną pomoc u Powiatowego Rzecznika Konsumentów pod numerem telefonu 660 753 160 lub wysyłając e-mail: prk@pct.powiat.pl
Miłosz Niedźwiecki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.