Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Alfreda, Marcina, Nory, Wincentego, Włodzimierzafree counters


DROGA PRZEZ PUSZCZĘ NOTECKĄOtwarcie, po przebudowie, odcinka drogi Hamrzysko - Krucz leżącego na terenie gminy Wieleń odbyło się 8 lipca 2020 r. - Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Wieleń przy dofinansowaniu środkami programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych. Koszt prac budowlanych drogowych wyniósł: 1.462.359,53 zł, w tym 731.179,00 zł stanowiły środki Funduszu Dróg Samorządowych. Droga była na mapie, ale nie spełniała żadnych parametrów. Dziś sama jezdnia ma 5,5 m szerokości (przed remontem - ok. 3,5 m) z wszystkimi parametrami nośności dla kategorii dróg gminnych. Dziś już wiemy, że do końca bieżącego roku zostanie wykonany odcinek drogi leżącej na terenie gminy Lubasz - mówiła burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk.

Gmina Wieleń pięciokrotnie składała wnioski w ramach różnych dostępnych programów. W listopadzie 2019 roku podpisana została umowa dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zapewniająca dofinansowanie na poziomie 50% kosztów zadania. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu okolicznościowym Elżbieta Rybarczyk - Prace nad przygotowaniem zadania rozpoczęte zostały już w roku 2016, kiedy przystąpiono do opracowania projektu budowlanego w ramach tzw. specustawy drogowej. Jest to pierwsza inwestycja w gminie realizowana w oparciu o tę ustawę. Konieczne było m.in. pozyskanie fragmentów działek sąsiadujących z drogą w celu zapewnienia pasa drogowego odpowiedniej szerokości. Projekt opracowano dla całego odcinka drogowego zlokalizowanego w obrębie gminy Wieleń i gminy Lubasz. Obie gminy poniosły koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozpoczęte zostały starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację prac budowlanych. Miesiąc później rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, podpisana umowa na realizację prac budowlanych, a wykonawca przejął od Gminy Wieleń teren robót. Prace realizowała firma COLAS Polska Sp. z o.o. - Dzięki sprawnej organizacji wykonawcy prac, roboty drogowe zakończono dwa miesiące przed umownym terminem. Dzięki temu już w okresie wakacyjnym użytkownicy będą mogli korzystać z wybudowanej infrastruktury drogowej - mówiła burmistrz Wielenia.

Uroczystość otwarcia drogi Hamrzysko - Krucz zaszczycili obecnością zaproszeni goście: posłowie na Sejm RP - Krzysztof Czarnecki, Krzysztof Paszyk, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz, starosta czarnkowsko - trzcianecki Feliks Łaszcz, wójt gminy Lubasz Marcin Filoda, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie Grzegorz Kaźmierczak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz Piotr Kępa, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu Mirosław Myszkowski, radni Rady Miejskiej w Wieleniu z okręgów bezpośrednio sąsiadujących z wykonaną drogą - Grzegorz Wieczorek, Marek Doczekalski, Szymon Ranke i Henryk Helak, zastępca burmistrza wielenia Jan Graczyk, sekretarz gminy Krystyna Heppner, skarbnik gminy Agnieszka Gapska, dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu Alicja Adamczyk oraz sołtysi wsi Hamrzysko, Biała, Mężyk, Miały. Nie zabrakło także przedstawicieli wykonawcy prac na czele z kierownikiem budowy Pawłem Napierałą, kierownikiem robót drogowych Matyldą Szczepaniak, kierownikami odcinków prac, a także projektantów Andrzeja Wolskiego i Rafała Wypusza oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Dariusza Glazera. W uroczystości udział wzięli także pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad realizacją zadania. Reprezentowani byli także mieszkańcy wsi Hamrzysko i okolic. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali konieczność współpracy na różnych płaszczyznach w celu realizowania zadań, które służyć mają lokalnej społeczności. Duże znaczenie ma tutaj możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań samorządowych, w tym Fundusz Dróg Samorządowych. Poświęcenia zrealizowanego obiektu dokonał dziekan Dekanatu Wieleńskiego ksiądz proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku Grzegorz Baranowski. Organizację uroczystości otwarcia wsparli, poprzez zabezpieczenie drogi, strażacy z OSP Rosko. Uczestnicy otwarcia przekonali się, że natężenie ruchu na tej drodze jest duże, co w pełni uzasadnia realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi Hamrzysko - Krucz. Na zakończenie sołtys wsi Hamrzysko Aleksy Bzdręga wraz z Radą Sołecką zaprosili wszystkich gości na poczęstunek do sali wiejskiej, gdzie przygotowana została wystawa Miasto i Gmina Wieleń "Z natury Najlepsze" oraz prezentowany był modułowy program pod nazwą "Wizytówki Miasta i Gminy Wieleń" i maskotka promocyjna gminy "Notecki Skrzat".

Prace budowlane zrealizowano w latach 2019 - 2020. Dodatkowo konieczne było usunięcie kolizji kabla światłowodu usytuowanego wzdłuż drogi. Tu koszt prac budowlanych poniesionych przez Gminę Wieleń to 59.040,00 zł. Długość zrealizowanego odcinka od drogi powiatowej do granicy gminy Wieleń z gminą Lubasz to 1475 metrów, średnia szerokość jezdni 5,5 metra. W ciągu drogi przebudowano przepust drogowy o średnicy 600 mm i długości 10 metrów, a wzdłuż odcinka drogowego wykonano rowy odparowujące. Odwodnienie drogi obejmowało także wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych. Wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome. Wójt gminy Lubasz Marcin Filoda poinformował zebranych, że Samorząd Gminy Lubasz podpisał umowę dofinansowania na realizację prac na drodze Hamrzysko - Krucz w obrębie gminy Lubasz (ostatnie 400 metrów drogi), tu planowane jest wykonanie prac do końca października br. Wówczas cały odcinek drogi na terenie obu gmin uzyska parametry zapewniające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Opracowanie:
Radosław Janecki, Hanna Forbrich
UW w Wieleniu
Fot. Sebastian Stępień, Colas Polska (1)
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.