Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 kwietnia 2021, czwartek.  Imieniny: Anastazego, Cezarego, Olimpii, Wacława

R E K L A M Afree counters


"RODZINNA" SESJA5 października br. w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury radni Rady Miasta Czarnków obradowali na kolejnej sesji. Tematem wiodącym spotkania była rodzina. Zaproszeni goście zaprezentowali działania podejmowane na rzecz i dla rodzin na terenie Czarnkowa.

Cieszy fakt, że tak wiele instytucji i organizacji o zasięgu lokalnym i krajowym pomaga rodzinom. Podsumowując spotkanie można wyraźnie i jasno powiedzieć, że to wszystko, czego doświadczamy i uczymy się w rodzinie, pozostaje z nami na całe życie, a kontakty z najbliższymi osobami odgrywają istotną rolę w kształtowaniu osobowości każdego z nas. Jeżeli rodzina jest źródłem miłości i akceptacji, daje poczucie bezpieczeństwa, to zaspokaja potrzeby swych dzieci, kształtuje właściwe poglądy, postawy, wzory zachowania i naśladowania.

Drugim ważnym tematem sesyjnym było sprawozdanie burmistrza z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku. Z przedstawionej informacji wynika, że plan dochodów w wysokości 68.756.059,79 zł. wykonano na kwotę 30.529.794,42 zł. (44,4%), natomiast z wydatków zaplanowanych na kwotę 67.374.941,79 zł. wydatkowano 27.906.224,70 zł. (41,4%). Podsumowując pierwsze półrocze burmistrz omówił zadania, jakie realizowano w tym czasie w Czarnkowie. Wśród ważniejszych inwestycji i remontów I półrocza br. można wymienić: modernizację energetyczną czarnkowskich szkół podstawowych, rewitalizację boiska wielofunkcyjnego Orlik, wykonanie automatycznej deszczowni boiska treningowego, zakup robota - odkurzacza basenowego i pompy obiegowej do małego basenu, wykonanie koncepcji przebudowy amfiteatru, wykonanie nawierzchni ul. Leśnej z kruszywa łamanego - etap II, remont pokrycia dachu budynku magazynowego dzierżawionego przez firmę Korner, uszczelnienie pokrywy komory technicznej fontanny miejskiej na Palcu Wolności. W miejskim zasobie lokalowym wykonano szereg remontów związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości we właściwym stanie.

Na sesji radni:
- ustalili przebieg ulicy Wiśniowej,
- zaliczyli do kategorii dróg gminnych ulice o znaczeniu lokalnym: Józefa Nojego, Leśną Polanę i Lawendową,
- zmienili uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
- wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych z firmą Steico Sp. z o.o.,
- przyjęli aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujących z linią PKP oraz zmienili granice obszaru objętego planem w rejonie ulic Wronieckiej i Kościuszki w południowej części miasta na terenie Parku Staszica z amfiteatrem,
- przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021,
- zmianami w budżecie wprowadzili do budżetu m. in. dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" (60.000 zł.) oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (8.956 zł.).

Treść wszystkich uchwał została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo / Uchwały Rady Miasta lub Rada Miasta Czarnków / uchwały.

Podczas sesji radni zapoznali się również z korespondencją, jaka wpłynęła do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym oraz z protokołem Komisji Rewizyjnej dotyczącym kontroli realizacji przebudowy łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie dostępny jest zapis filmowy z posiedzenia.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.