Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 7 marca 2021, niedziela.  Imieniny: Felicji, Jana, Kajetana, Pauli, Pawła, Tomasza

R E K L A M Afree counters


NOWE STAWKI PODATKOWEW czwartek, 29 października, odbyła się sesja XXV Rady Miasta Czarnków, podczas której jednogłośnie uchwalono nowe stawki podatkowe na rok 2021.

W zakresie podatku od nieruchomości stawki wyniosą m. in:
- od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,92 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,80 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,32 zł,
- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,68 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 24,18 zł,
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,06 zł,
- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wzrósł także podatek od środków transportowych (tabela opłat dostępna na stronie www.bip.czarnkow.pl) oraz opłata od posiadania psów. W przyszłym roku za czworonoga zapłacimy 68 zł. Wpłaty opłaty będzie można dokonać przez inkasenta, ale również bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Miasta Czarnków lub w kasie Urzędu Miasta w terminie do 15 kwietnia. Utrzymano zwolnienie z opłaty za pieski nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, których nabycie będzie udokumentowane zaświadczeniem.

Szereg zmian wprowadzono uchwałą zmieniającą budżet, m. in.:
- dotację oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 210.000 zł, na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczenia w kwocie 709,92 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 14.948 zł oraz zasiłków okresowych - 18.774 zł, na realizację świadczenia dobry start w kwocie 15.000 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 1.933 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 9.545,23 zł,
- dotacje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 602.465 zł - środki będą wydatkowane w 2021 roku.

O kwotę w wysokości 250.000 zł. zwiększono wydatki na zagospodarowanie odpadów.

W celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń pochodzących z istniejących na terenie miasta Czarnkowa pieców oraz kotłów, radni przyjęli także zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku. Zgodnie z uchwałą, podobnie jak w roku bieżącym, mieszkańcy będą mogli skorzystać z dopłaty przy wymianie pieców na proekologiczne źródła ciepła.

Na koniec sesji radni, na wniosek Klubu Radnych "Jeden Czarnków", przyjęli większością głosów stanowisko dotyczące: zabezpieczenia przez Wojewodę Wielkopolskiego Szpitala Powiatowego w Czarnkowie w niezbędny sprzęt i środki finansowe.

Szczegółowe informacje dotyczące podjętych uchwał i stanowiska znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.czarnkow.pl.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.