Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 13 maja 2021, czwartek.  Imieniny: Magdaleny, Piotra, Roberta, Serwacego

R E K L A M Afree counters


LISTOPADOWA SESJA RADY POWIATUBardzo dynamicznie rozpoczęła się ostatnia sesja Rady Powiatu, podczas której radny Janusz Białoskórski w emocjonalnym wystąpieniu przekonywał radnych o konieczności podjęcia zdecydowanych działań w sprawie procedowanego przez Sejm projektu Ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Podczas obrad radni wysłuchali również sprawozdania dotyczącego zimowego przygotowania dróg oraz stanu oświaty w powiecie.

Klub radnych PSL zgłasza projekt uchwały
- Kiedy ukazała się propozycja ustawy, która godziłaby w polską wieś, a w konsekwencji w polskiego konsumenta, rolnicy stanowczo się temu sprzeciwili poprzez liczne protesty, obrazujące jak bardzo ta ustawa jest szkodliwa dla całej polskiej gospodarki. Niesie ona ze sobą wiele zagrożeń, począwszy od bankructw małych gospodarstw, zakładów przetwórczych i gospodarstw, o które wydawało by się ten rząd szczególnie dba - gospodarstw małych i średnich, bo to one zajmują się hodowlą bydła mięsnego. Postanowiliśmy zgłosić uchwałę do Rady Powiatu, żeby przekazać ją dalej, żeby zaznaczyć że nie zgadzamy się, by ktokolwiek bez szerokich konsultacji wprowadzał ją w życie. To nie może trafić pod następne głosowanie, musimy zrobić wszystko, żeby ona nie wróciła w takiej formie pod obrady Sejmu - mówił radny Janusz Białoskórski. Dodał również, że jego zdaniem zapisy ustawy łamią prawo gospodarcze. W konsekwencji mogą się przyczynić do poważnych problemów samych rolników, którzy nierzadko zainwestowali dorobek całego życia lub zaciągnęli potężne kredyty, których w związku ze zmianą ustawy nie będą mogli spłacić, tak jak to zakładali. Główne postulaty radnych z klubu PSL zawarte w uchwale Rady Powiatu to przywrócenie możliwości uboju rytualnego, zakaz wstępu na teren gospodarstw rolnych osobom postronnym, odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych i zastosowanie odpowiedniego okresu przejściowego czy dopuszczenie możliwości utrzymania zwierząt na uwięzi. Wszystkie postulaty zostały poparte konkretnymi argumentami i wyrażonymi w liczbach dowodami. Pełny tekst uzasadnienia do uchwały można naleźć na stronie: powiatczarnkowsko-trzcianecki.pl/bip. Zdaniem twórców projektu uchwały przyjęcie Ustawy w obecnym kształcie przyniesie fatalne skutki dla polskiego rolnictwa, które po wejściu do Unii Europejskiej znacząco się rozwinęło, głównie przez rozwój rynków eksportowych. W wyjaśnieniach do uchwały podkreśla się też, że gospodarka stanowi system naczyń połączonych i nie należy traktować problemów rolników jako tych, które dotyczą wyłącznie tej branży. Tak radykalne podejście do ważnych rolniczo kwestii może spowodować efekt domina i odbić się na wielu innych sektorach gospodarki, co w tak trudnych obecnie, pandemicznych czasach jest posunięciem niezrozumiałym. - Przecież każdy rolnik to przedsiębiorca, który dba o własną produkcję, chce przyrostu i wydajności, a nas się traktuje jak sadystów, którzy nie wiedzą co robią - wyjaśniał Janusz Białoskórski. Uchwała została podjęta większością głosów w proporcjach 11 za i 6 głosów wstrzymujących się. Stanowisko radnych zostanie przekazane Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu, Premierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczącym klubów i kół parlamentarnych, wielkopolskim parlamentarzystom oraz Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego.

Drogowców zima nie zaskoczy?
Na ponad 330 km dróg powiatowych aż 95 km objęte jest obowiązkiem zabezpieczenia w przypadku złych warunków panujących na drodze, a wynikających z sytuacji atmosferycznej. Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie poczynił już przygotowania do zimy. W trzech obwodach na terenie powiatu: Czarnków, Trzcianka i Wieleń funkcjonują sztaby powołane do prowadzenia akcji "Zima". W jej ramach będą podejmowane przede wszystkim czynności związane z posypywaniem nawierzchni dróg mieszanką soli i piasku na wyznaczonych odcinkach, w szczególności na skrzyżowaniach dróg twardych, na skrzyżowaniach z koleją, przy przystankach autobusowych oraz na odcinkach o pochylenia powyżej 4%, a także w miejscach, gdzie wyjątkowo często dochodzi do wypadków lub kolizji. Jak zapewnia dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie Grzegorz Kaźmierczak zakup mieszanki jest już na etapie realizacji. Dodatkowo Zarząd Dróg posiada jeszcze 375 ton mieszanki z ubiegłego sezonu, więc jest zabezpieczony na wypadek nagłego pogorszenia się warunków na drodze. Podczas wystąpienia przez członkami Rady Powiatu dyrektor przedstawił również stan sprzętu, którym dysponuje każdy oddział terenowy oraz listę podmiotów, które w drodze przetargu zostały wyłonione do wykonywania zleconych działań, w ramach utrzymania bezpieczeństwa na drogach powiatowych. - Dyżury na obwodach rozpoczynają się codziennie o 3 w nocy. Zanim wydane zostanie polecenia podjęcia działań, kierownik oddziału osobiście objeżdża drogi, żeby sprawdzić ich stan. Wtedy dopiero zarządza wyjazd piaskarek. Ponadto każde podjęte działanie jest dokumentowane, co ma niebagatelne znaczenie przy ewentualnej wypłacie ubezpieczeń z tytułu złego zabezpieczenia bezpieczeństwa na drodze - wyjaśniał Grzegorz Kaźmierczak.

Rok przekształceń w oświacie
- To był rok przekształceń w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, był to czas podwójnych naborów oraz zmiany nazewnictwa dwóch naszych szkół. W 2019/20 zaistniał podwójny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, przyjęliśmy ponad 1200 uczniów - mówi naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Ryszard Jabłonowski. W ostatnim roku szkolnym w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat kształciło się 3069 uczniów, z czego najwięcej, bo ponad 1200 stanowią uczniowie technikum. Niezmiennie największą szkołą w powiecie jest Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Miniony rok nie obył się bez kontroli przeprowadzonych w placówkach przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny. Przeprowadzono w sumie 4 kontrole, w tym 3 planowe i 1 ze skargi rodzica, zakończone uwagami i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych osób.

Ponad 45 milionów na oświatę!
Z subwencji oświatowej do powiatowych szkół trafiło ponad 37 milionów złotych. Pozostałe środki to dochody szkół i dofinansowanie z powiatu w wysokości ponad 4 milionów złotych, przeznaczone głównie na zadania związane z remontami budynków. Mimo znaczących zmian i wspomnianego już podwójnego naboru nieznacznie wzrosła liczba etatów nauczycielskich. Obecnie w szkołach prowadzonych przez powiat pracuje 330 osób, z czego większość stanowią nauczyciele dyplomowani. - W roku 2020 mieliśmy obowiązek przeprowadzenia dwóch konkursów na stanowiska dyrektorskie, dotyczyły one Zespoły Szkół w Trzciance oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. Z uwagi na fakt, że termin konkursu przypadł na przełom marca i kwietnia, kiedy w kraju obowiązywały szczególne obostrzenia, te konkursy się nie odbyły. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaliśmy zobligowani do powierzenia tych obowiązków dotychczasowym dyrektorom, na kolejny rok szkolny. W związku z tym w 2021 roku zamiast 5, będziemy mieli do przeprowadzenia aż 7 konkursów na stanowiska dyrektorski w Zespole Szkół w Trzciance, Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach, Liceum w Czarnkowie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej i w trzech Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych - wymienia Ryszard Jabłonowski. Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawił radnym wyniki egzaminów maturalnych z uwzględnieniem sierpniowej sesji poprawkowej, których wysokość wyniosła ogółem 81,73%. Największą, bo ponad 93% zdawalność zanotowały powiatowe licea, a 70% skutecznością na egzaminie wykazali się uczniowie technikum. W LO w Trzciance na 72 abiturientów zdało 68 (94%), W LO w Czarnkowie na 122 zdających, zdało 114 (93%), w Zespole Szkół w Czarnkowie na 110 uczniów zdało 87 (79%), w Zespole Szkół w Trzciance na 25 zdających zdało18 (72%). - Najsłabsze wyniki zanotowały dwie szkoły, które bardzo słabo wypadły w sesji majowej, sa to ZST w Trzciance - 28 % i ZS w Krzyżu Wlkp.- 39%. Po sesji poprawkowej wyniki są nieco lepsze ale wciąż na poziomie około 50 % zdawalności, w ZST w Trzciance procent zdawalności wyniósł 56% (z 32 zdających zdało 18), a w Zespole Szkół w Krzyżu zdawalność jest na poziomie 52% (z 32 zdających zdało 17). - Jest to niewątpliwy problem i będziemy się zastanawiać co zrobić z tą sytuacją - mówił naczelnik Wydziału Edukacji. Pocieszająca jest jednak tendencja wzrostowa dotycząca stypendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży. W 2019 roku takie wsparcie otrzymało 108 uczniów, a w 2020 stypendium starosty trafiło aż do 165 stypendystów.
Ludwika Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.