Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 lipca 2024, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka, Igi, Włodzimierzafree counters


WYZNACZONO PRIORYTETY WSPÓŁPRACYFundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i wiele innych organizacji pozarządowych od lat działa we współpracy z samorządami, w tym z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim. Każdego roku opracowywany jest program, który określa priorytetowe zadania publiczne, wyznaczające politykę powiatu wobec organizacji. Poza dotychczasowymi, priorytetowymi obszarami zadań w zakresie tej współpracy w roku 2021 pojawi się nowe działanie dotyczące przedsięwzięć kulturalnych.

Dokumentem, który w rocznej perspektywie określa cele, zasady, przedmiot i formy współpracy jest Roczny program współpracy na 2021 rok Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Służy on przede wszystkim kształtowaniu demokratycznego ładu społecznego w lokalnym środowisku. Do priorytetowych obszarów zadań realizowanych w naszym powiecie wspólnie z organizacjami należą; wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa oraz edukacji ekologicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, nieodpłatnej pomocy prawnej i wspomnianej już kultury i sztuki. Samorząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i będąc przekonany o korzyściach płynących z tej współpracy będzie nadal ją kontynuował w oparciu o wspólnie przyjęte założenia. Pełna treść dokumentu dostępna jest na bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl, a w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadań objętych programem. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego lub na jego rzecz mogą wziąć udział w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu konkursie. Warunkiem jest realizacja zadań, które wpisują się w realizację zadań powiatu określonych w ustawach, służą określeniu i zaspokajaniu ważnych potrzeb społecznych czy podnoszą efektywność działań kierowanych do mieszkańców powiatu. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą mieć dwojaki charakter. Współpraca o charakterze finansowym może być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się poprzez współdziałanie i wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności, konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji czy tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym i wiele innych.
Red. L. Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.