Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 lipca 2024, wtorek.  Imieniny: Mariki, Mirelli, Stefana, Waldemarafree counters


REKRUTACJA DO ŻŁOBKAJuż od lutego 2021 r. rusza pierwszy żłobek w gminie Czarnków w ramach projektu "Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Maluch+ oraz środków własnych Gminy Czarnków.

Nowo utworzony żłobek mieścić się będzie w Gajewie 35 w budynku należącym do Gminy Czarnków. W ramach otrzymanych środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, programu Maluch+ oraz środków Gminy Czarnków sfinansowane zostały koszty związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby żłobka, wyposażeniem w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, a także pokryte zostaną koszty bieżącego funkcjonowania żłobka przez okres 24 miesięcy. Pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny. Rodzic / opiekun dziecka będzie ponosił jedynie opłaty z tytułu wyżywienia dziecka w wysokości 8 zł za dzień pobytu dziecka w żłobku.

Celem projektu jest utworzenie w gminie Czarnków 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, umożliwiając rodzicom doświadczającym trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, utrzymanie lub znalezienie zatrudnienia. Projekt skierowany jest do rodziców / opiekunów prawnych dzieci do lat 3 zamieszkujących pracujących lub uczących się na terenie gminy Czarnków doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3. Z projektu mogą skorzystać osoby zatrudnione, w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim, ojcowskim oraz osoby bezrobotne i bierne zawodowo. Rekrutacja do projektu trwa od 02.12.2020 r. do 31.12.2020 r. Zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia strony www.czarnkowgmina.pl.
UG w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.