Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 sierpnia 2022, poniedziałek.  Imieniny: Daniela, Marii, Napoleona, Stefana

R E K L A M Afree counters


NAJWAŻNIEJSZA SESJA W ROKUStyczniowe posiedzenie Rady Powiatu, podczas którego radni zatwierdzili bez zastrzeżeń budżet powiatu na 2021 rok, przebiegło spokojnie i bardzo merytorycznie. Blisko 8 milionów złotych z tegorocznego budżetu zostanie przeznaczone na inwestycje, z czego najwięcej, bo prawie 4 miliony pochłoną wydatki na publiczne drogi powiatowe.

Uchwalony jednogłośnie budżet powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na 2021 rok, jak niejednokrotnie podkreślali starosta czarnkowsko - trzcianecki Feliks Łaszcz oraz skarbnik powiatu Ewa Dymek, będzie się w trakcie roku jeszcze nie raz zmieniał. Ma na to wpływ wiele czynników, których w tej chwili nie sposób z całą pewnością przewidzieć, a tym bardziej oszacować. Ogólna kwota budżetu to ponad 107 mln zł, a wydatki to blisko 112 mln zł, z czego wydatki bieżące to koszt rzędu 104 mln zl, a wydatki majątkowe 7,7 mln zł. - Zanim rozpocznie się głosowanie, chciałbym przypomnieć, że kwota przeznaczona w tegorocznym budżecie na wydatki majątkowe z pewnością ulegnie zmianie. Jest wiele inwestycji, na wykonanie których zabezpieczyliśmy środki finansowe, niejednokrotnie dość znaczne, które jednak z dużym prawdopodobieństwem zostaną zastąpione środkami zewnętrznymi. W ten sposób pula na wydatki majątkowe, zabezpieczone w chwili obecnej w budżecie, zwiększy się - wyjaśniał Feliks Łaszcz. Skarbnik powiatu podkreślała podczas sesji, że podstawowym założeniem wpisanym w budżet jest zabezpieczenie funkcjonowania jednostek i zabezpieczenie wykonania zadań inwestycyjnych. - Istotną zmianą w kwestii wydatków jest wzrost w 2020 roku wynagrodzenia minimalnego, które w tej chwili jest na poziomie 2800 zł. brutto. Powoduje to, że budżet w każdej jednostce musiał być tak skonstruowany, by zapewnić wykonanie tego zadania. . Wśród najważniejszych inwestycji w 2021 roku znalazły się m.in. prace geodezyjne polegające na zadaniu scalania gruntów w Przybychowie, środki własne na to zadanie wynoszą blisko 200 tys. zł, w sumie cała inwestycja to ponad 700 tys. zł, a jego wykonanie przewiduje się ostatecznie na 2023 rok. Rozbudowa drogi i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Romanowie pochłonie środki własne w kwocie 120 tys. zł. Całość inwestycji to koszt rzędu 240 tys. zł. Na przebudowę mostu na drodze powiatowej 1323P w Łokaczu Wielkim z budżetu powiatu przeznaczone zostanie 100 tys. zł. Kolejna inwestycja to rozbudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej na trasie Krzyż Wlkp. - Drawsko. W tym przypadku kwota zabezpieczona ze środków gminy Drawsko to ponad 120 tys. zł, miasto i gmina Krzyż zabezpieczyły na ten cel ponad 150 tys. zł, a powiat ponad 340 tys. zł. Finansowanym w częściach równych przedsięwzięciem będzie przebudowa drogi powiatowej Trzcianka - Biała, która będzie kosztować oba samorządy w sumie 120 tys. zł. Dużym wydatkiem będzie również przebudowa drogi powiatowej Gębice - Wyszyny, na które ze środków własnych budżet przeznaczy 570 tys. zł. Po 25 tys. zł na przebudowę drogi Młynkowo - Huta przeznaczą w 2021 roku zarówno powiat jak i gmina Połajewo. Taki sam proporcjonalny udział będzie obowiązywał przy inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej Młynkowo - Tarnówko, której koszt to 180 tys. zł. Ponad 1,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zabezpieczono na przebudowa drogi powiatowej w Prusinowie. 110 tys. zł, przy połowicznym udziale powiatu, pochłonie budowa chodnika przy drodze powiatowej w Krosinie. Kolejne zadanie przypisane do powiatu, ale powiązane z zadaniami drogowymi, to wsparcie samorządów gminnych czy dotacje na wspólne zadania. Jednym z nich jest budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej w Trzciance, a jego koszt to ponad 340 tys. zł. Kwota dotacji dla Drawska w związku z przebudową drogi Drawski Młyn - Pęckowo - Piłka oraz drogi Drawsko - Pęckowo wynosi 145 tys. zł. - Chciałoby się wzbogacić nasz budżet o kwoty, które podniosłyby udział w wydatkach majątkowych. Dotyczy to chociażby zagadnienia budowy ścieżki pieszo - rowerowej Drawsko - Krzyż Wlkp. Tutaj są zabezpieczone środki i te pieniądze będą wprowadzone do budżetu po uzyskaniu wsparcia zewnętrznego. Zabezpieczone są też inne pieniądze na inwestycje, które będą wpływały na podniesienie wydatków majątkowych w trakcie roku. Życzyłbym całemu powiatowi, żeby te elementy zostały potwierdzone na piśmie i zaowocowały dopływem odpowiednich kwot - wyjaśniał podczas sesji Feliks Łaszcz. Wzorem lat ubiegłych na organizacje pozarządowe zabezpieczono 80 tys. zł, a na ochronę zabytków 30 tys. zł. Jest też zabezpieczona rezerwa na zarządzanie kryzysowe. - Od lat nie było sytuacji, w której musieliśmy z tych środków korzystać. Ostatni rok pokazał jednak, że kwota 200 tys. zł rezerwy nie tylko została wykorzystana, ale i trzeba było jeszcze zaangażować więcej środków. Na ten rok jako zabezpieczenie zaplanowano więc kwotę 400 tys. zł. Zaznaczam jednak, że w tej kwocie zawiera się m.in. koszt badań dla pracowników w związku z pandemią, czy wsparcie dla powiatowych szpitali - wyjaśnia Ewa Dymek. Poza tym w budżecie zostały zabezpieczone środki w innych różnych rezerwach celowych. Łącznie z rezerwą ogólną kwota rezerw wynosi blisko 4,3 mln zł. - Niestety nie udało się w pełni zabezpieczyć wydatków w obszarze oświaty i w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej. Braki w oświacie sięgają ponad 6,7 mln zł. Istotną informacją dla kierunków działań Zarządu Powiatu w celu zabezpieczenia najbardziej niedoszacowanej dziedziny budżetu będzie ostateczna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, wynikająca z ustawy budżetowej państwa na 2021 rok - mówi starosta. Dodał również, że dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z budżetu państwa możliwe będzie dokonanie ostatecznej weryfikacji i rozpoczęcie realnych prac nad budżetem. - Zawsze liczymy na środki zewnętrzne, również z budżetu państwa, i tam, gdzie jest to możliwe będziemy z tego korzystać - dodaje starosta.

W ostatniej części sesji budżetowej radny Grzegorz Bogacz podjął temat planowanej przez rząd tzw. nacjonalizacji szpitali. Poddał w wątpliwość zasadność zabezpieczania środków na dofinansowanie szpitali w przypadku, gdyby takie rozwiązanie miało dojść do skutku. - Ten temat spędza nam sen z powiek, i nie tylko nam. Istotnie trwają prace nad nacjonalizacją szpitali. My, jako powiaty, boimy się tego z prostego względu. Od lat szpitale finansowane są z NFZ z kontraktów. Wiemy jednak, że fundusz ten nie finansuje inwestycji i nie dbają o dobrostan szpitala. Póki co zabezpieczamy te jednostki, bo jesteśmy organem prowadzącym, a szpitale leczą naszych mieszkańców. Myślę, że za wcześnie jeszcze na podejmowanie jakichś decyzji w tej sprawie - mówi Feliks Łaszcz. Projekt uchwały budżetowej przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu otrzymał pozytywna opinię, a szczegółowość, uzasadnienie i materiały informacyjne zostały uznane za zgodne z wymogami.
Ludwika Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.