Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 8 czerwca 2023, czwartek.  Imieniny: Ady, Adeli, Celiny, Medarda, Sewera, Sewerynafree counters


BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓWXXXV sesja Rady Gminy Czarnków rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której radni zatwierdzili proponowany porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży.

Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnków za 2020 rok oraz efekty pracy policjantów prewencji, a także stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawił i bardzo dokładnie zreferował Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek. Na samym wstępie przedstawił radnym informacje statystyczne dotyczące ilości przestępstw dokonywanych na terenie gminy, procent wykrywalności oraz zatrzymania podejrzanych. Ilość przestępstw w odniesieniu do ubiegłego roku: kradzież z włamaniem - 6, kradzież cudzej rzeczy - 5, uszkodzenie mienia - 1, uszkodzenia ciała - 2, przestępstwa narkotykowe - 21, przestępstwa gospodarcze - 29. Podkreślił, że gmina Czarnków jest gminą bezpieczną i nie zanotowano w roku 2020 bójek, pobić, kradzieży pojazdu. Nie odnotowano również żadnego przestępstwa rozbójniczego. Doszło do 7 wypadków drogowych (o 4 mniej niż w 2019 r.), a kolizji było 104 (115 w 2019 r.). W wypadkach rannych zostało 9 osób, nie było ofiar śmiertelnych. Z uwagi na to, że nadal wielu kierowców lekceważy przepisy, na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Czarnkowie nałożyli ponad 5000 mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Komendant powiadomił, że liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem serwisu "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" kształtuje się następująco: przekroczenie prędkości (277-42,6%), spożycie alkoholu w niedozwolonych miejscach (104 -16%). Podczas swojego wystąpienia komendant podziękował za wzorową współpracę i za dotychczasowe wsparcie dla lokalnej Policji, bo dzięki środkom pozyskiwanym z budżetu Gminy Czarnków (7.150 zł) oraz ze środków budżetowych sąsiednich miast i gmin możliwe było doposażenie czarnkowskiej komendy w dodatkowy radiowóz.

W jednym z kolejnym punktów obrad sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami złożył wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, który odniósł się do największej inwestycji w bieżącym roku. - Trwa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej. W styczniu została rozliczona kwota ponad 600 tysięcy zł. Zgodnie z planem wykonane zostały konstrukcje dachowe, roboty budowlane, ścianki działowe, płyty i obróbki blacharskie. W dalszej części poinformował, że w ostatnim czasie Gmina Czarnków złożyła 3 wnioski o uzyskanie środków z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach: Romanowo Dolne, Gębice, Kuźnica Czarnkowska i Gajewo. Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Na koniec wójt przekazał informację o spotkaniach, w których brał udział, a także powiadomił o prestiżowej nagrodzie jaką odebrała w Zespole Placówek Oświatowych "Nasz Dom" w Gębicach siostra Jadwiga Targańska.

Radni zapoznali się też z informacją o stanie bezpieczeństwa, ratownictwa oraz ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Czarnków. Sprawozdanie zostało przygotowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Z informacji wynika, że ogółem zdarzeń w gminie Czarnków zanotowano w roku poprzednim 293, w tym: 72 pożary, 9 fałszywych alarmów oraz 212 miejscowych zagrożeń. Do tych ostatnich wlicza się usuwanie skutków wypadków i kolizji drogowych, ale także interwencje w związku z niebezpiecznymi owadami, wichurami, intensywnymi opadami itp. Liczba pożarów sadzy w przewodach kominowych jest nadal znacząca. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy Czarnków otrzymały łącznie 51.011 zł (OSP Jędrzejewo 11.750 zł, OSP KSRG Gajewo 2.681 zł, OSP KSRG Sarbka-Sarbia 36,580 zł) w ramach dotacji (KSRG, MSWiA). Na działalność wszystkich jednostek Gmina Czarnków przeznaczyła dokładnie 237,355 zł. Są to środki na zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie strażaków, zakup paliwa, oleju, części zamiennych do samochodów pożarniczych, remonty strażnic i sprzętu pożarniczego, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia. Sołectwa Huta, Jędrzejewo, Walkowice, Gajewo, Gębice przekazały część środków dla OSP w swoich miejscowościach, aby te prężnie się rozwijały i zawsze służyły pomocą. W ramach środków z funduszu sołeckiego jednostki otrzymały około 15 tys. zł.

W drugiej części posiedzenia podjęto uchwały w następujących sprawach:
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021- 2028;
- w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025;
- w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Czarnków na lata 2021-2023;
- w sprawie zmiany uchwały Nr LV/434/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2021-2043;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
UG w Czarnkowie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.