Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 sierpnia 2022, wtorek.  Imieniny: Ambrożego, Eleonory, Joachima, Rocha, Stefana

R E K L A M Afree counters


XX LAT DZIAŁALNOŚCI ZMiGNZ uwagi na sytuację epidemiologiczną uroczystość związana z jubileuszem dwudziestolecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przełożona została na rok 2021 i ostatecznie przeprowadzona w dniu 9 września. Obchody jubileuszowe odbyły się w Nakle nad Notecią na terenie przystani wodnej "Przystań Powiat Nakielski".

Udział w spotkaniu wzięli zaproszeni goście oraz przedstawiciele jednostek samorządowych zrzeszonych w ZMiGN, wśród nich m.in.: wicewojewoda kujawsko - pomorski Radosław Kempiński, dyrektor Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie Wojciech Skóra, członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Sławomir Kopyść, przedstawiciel prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy, kierownik Wydziału Śródlądowych Dróg Wodnych PGW Wody Polskie Łukasz Pieron, dyrektor RZGW w Bydgoszczy PGW Wody Polskie Grzegorz Smytry, przedstawiciele władz Ligi Morskiej i Rzecznej oraz wielu innych gości, którzy przyjęli zaproszenie. Przybyłych powitał prezes Zarządu ZMiGN Sławomir Napierała, który następnie przybliżył znaczenie rzeki Noteć na przestrzeni dziejów - od czasu wybudowania Kanału Bydgoskiego oraz wygłosił okolicznościowe wystąpienie z okazji jubileuszu. (...) Noteć w czasie swojego rozkwitu, łączonego z oddaniem do użytku w 1774 r. Kanału Bydgoskiego, urosła do rangi głównego szlaku transportowego regionu, a życie miast, miasteczek i wiosek rozwijało się dzięki rzece. Po przebudowie kanału w latach 1905-1915 po Noteci pływały barki o nośności ponad 500 ton. Lata 30. i 40. przyniosły w Polsce drastyczny odwrót od rzek spowodowany nieoczekiwanymi zawirowaniami historycznymi i zmianami geopolitycznymi. Doszło do regresu w rozwoju praktycznie całego systemu polskich śródlądowych dróg wodnych. Szybki rozwój transportu drogowego przyczynił się do niemal zupełnego wyparcia transportu wodnego. Stan ten pogłębiły zmiany ekonomiczno - gospodarcze z początku lat 90. Brak ruchu jednostek transportowych żeglugi śródlądowej, jak i brak środków finansowych na prace pogłębiarskie doprowadziły z czasem do znacznego zamulenia Noteci i Kanału Bydgoskiego. Nastąpiło gwałtowne pogorszenie się nawigacyjnych warunków żeglugi oraz pod znakiem zapytania stanęło bezpieczeństwo żeglugowe. W tym też czasie wykorzystanie żeglugowe połączenia wodnego Wisła - Odra, którego Noteć i Kanał Bydgoski są istotnymi elementami, ograniczone zostało jedynie do lokalnych przewozów towarowych. Z inicjatywą wyszła Liga Morska i Rzeczna. W 1996 roku został opracowany przez LMiR "Memoriał w sprawie wód polskich", który zawierał opis zagrożeń i zaniedbań w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego kraju, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, energii odnawialnej, czystości wód polskich oraz turystyki i sportów wodnych. W odpowiedzi na apel skierowany do wszystkich samorządów o współdziałanie i wsparcie inicjatywy przywrócenia rzek ich społeczeństwom jako pierwsze odpowiedziały miasta nadwiślańskie, a w ślad za nimi miasta i gminy nadnoteckie położone przy dwustukilometrowym odcinku rzeki Noteć (od Santoka do Inowrocławia) lub w jej dorzeczu. Akt założycielski: Nakło nad Notecią, 21 stycznia 2000 r. - "My miasta i gminy Rzeczypospolitej Polskiej leżące nad rzeką Noteć, zebrane w Nakle nad Notecią oświadczamy uroczyście, że wolą naszą jest powołać Stowarzyszenie miast i gmin naszych pod nazwą "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" dla realizacji programu "Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwom". Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do ścisłej współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć. Akt założycielski podpisany został przez delegatów reprezentujących samorządy: Miasto i Gmina Barcin, Gmina Santok, Gmina Inowrocław, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Miasto Czarnków, Gmina Drawsko. Powstał związek będący jedną z pierwszych organizacji, która od początku funkcjonowania szeroko postrzega problem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

W roku 2020 minęło 20 lat nieprzerwanej działalności

Prezes Zarządu Sławomir Napierała wraz z wiceprezesem Andrzejem Tadlą wręczyli w dowód wdzięczności za lata owocnej współpracy grawerton wydany na 100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej. Podziękowanie odebrali prezes LMiR kapitan ż. w. Andrzej Królikowski oraz sekretarz generalny LMiR. Przedstawiciele władz stowarzyszenia w imieniu członków Zarządu wręczyli przyznane statuetki "Przyjaciel Noteci" i podziękowania instytucjom i osobom zasłużonym dla Związku. Kulminacyjnym momentem uroczystości było podpisanie deklaracji kontynuacji działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią. Podpisy złożyli przedstawiciele gmin tworzących ZMiGN, powiatów i instytucji wspierających działalność statutową, w ten sposób przypieczętowano Akt Przymierza z Notecią. Na rzekę wypłynęła "Czajka" obsadzona uczniami Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej pod komendą kpt. ż. ś. Grzegorza Nadolnego, składając na wodzie wieniec kwiatów. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry dęta ZSŻŚ pod batutą Zbigniewa Rydelskiego. W dniu obchodów jubileuszowych odbył się rejs statkiem szkolnym "Władysław Łokietek" po Noteci.

Podczas jubileuszu wręczona została ogólnopolska Nagroda Przyjaznego Brzegu, której laureatem został prezes Zarządu ZMiGN Sławomir Napierała. Nagrodę wręczył dyrektor Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie Wojciech Skóra. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medalu Pamiątkowego UKW Casimirus Magnus, przyznanego przez rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacka Woźnego, dyrektor biura ZMiGN Hannie Forbrich. W imieniu rektora wyróżnienie wręczył dyrektor Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy prof. dr hab. Zbigniew Podgórski.

Sprawozdanie z działalności ZMiGN w latach 2000 - 2020 przedstawiła dyrektor biura Hanna Forbrich. Wszelkie przedsięwzięcia mają na celu konsekwentne wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin nadnoteckich, inicjowanie działań zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu Doliny Noteci. W ciągu minionych lat Związek uczestniczył w kilku projektach międzynarodowych zmierzających do poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych oraz do promocji noteckiego szlaku wodnego. Realizowano szereg zadań związanych z promocją regionu nadnoteckiego na targach krajowych i zagranicznych. Związek uczestniczył w konsultacjach aktów prawnych oraz dokumentów programowych umożliwiających pozyskanie dofinansowania na realizację zadań związanych z uzbrojeniem szlaku wodnego w niezbędną infrastrukturę. Był także partnerem w projektach realizowanych przez samorządy nadnoteckie w zakresie budowy przystani wodnych. Realizowane były także działania promocyjne związane z kalendarzem wydarzeń "Dzieje się w Dolinie Noteci!", zloty motocyklowe, cyklicznie organizowane drużynowe zawody wędkarskie o "Puchar Noteci", konkursy fotograficzne, "Święta Noteci". Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest także trzykrotnym laureatem ogólnopolskiej Nagrody Przyjaznego Brzegu. Laureatami nagrody są także samorządy nadnoteckie, a także wielu delegatów oraz osób współpracujących ze Związkiem wyróżnionych zostało nagrodami indywidualnymi.

W stowarzyszeniu zrzeszonych jest 17 nadnoteckich samorządów gminnych. Łącznie członków stowarzyszenia wraz z członkami wspierającymi i honorowym jest 24. Związek tworzą członkowie zwyczajni: Gmina Barcin, Gmina Białośliwie, Gmina Białe Błota, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Nowa Wieś Wielka, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Sicienko, Gmina Ujście, Gmina Wieleń, Gmina Zwierzyn. Członkami wspierającymi są: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" oraz powiaty: Powiat Nakielski, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki, Powiat Pilski. Członkiem honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Kierunki i zakres współpracy Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez lata wyznaczały także umowy zawierane w ramach realizowanych projektów, m.in. z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu i Politechniką Gdańską.Przez lata zmieniali się przedstawiciele samorządów, delegaci zaangażowani w działalność Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Pierwszym prezesem zarządu był Jan Kuchowicz, następnie prezesem został wybrany Franciszek Strugała, który najdłużej pełnił tę funkcję (2003- 2015 ). Kolejnym prezesem był Marek Tchórzka, a obecnie prezesem jest Sławomir Napierała. W skład dzisiejszych władz Związku wchodzą: Sławomir Napierała (prezes Zarządu, delegat Miasta i Gminy Nakło nad Notecią), Andrzej Tadla (wiceprezes, delegat gminy Miasta Czarnków), Wojciech Oskwarek (sekretarz, delegat Gminy Nowa Wieś Wielka), Rafał Sroka (skarbnik, delegat Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski) oraz członkowie Zarządu: Michał Pęziak (delegat Gminy Barcin), Bartosz Niezborała (delegat Gminy Drawsko), Andrzej Wiśniewski (delegat Gminy Zwierzyn). W Komisji Rewizyjnej: Magdalena Szydełko (Przewodnicząca Komisji, delegat Gminy Stare Kurowo), Elżbieta Rybarczyk (zastępca przewodniczącego Komisji, delegat Miasta i Gminy Wieleń), Zygmunt Groń (sekretarz komisji, delegat Miasta i Gminy Pakość).

Z okazji dwudziestolecia istnienia ZMiGN, ale także trzydziestolecia samorządu gminnego serdecznie dziękujemy wszystkim Delegatom Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z poszczególnych kadencji w samorządach na przestrzeni 20. minionych lat i Radom naszych Gmin. Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które współpracują ze Związkiem i wspierają go w każdej formie, by poprawiać żeglowność szlaków wodnych i nabrzeżną infrastrukturę, służącą promocji idei wykorzystania śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju lokalnego. Jest wielu adresatów tych podziękowań życzeń, poczynając od członków założycieli naszego Stowarzyszenia, władz poprzednich kadencji, Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Marszałkowskich, Starostw Powiatowych, Zarządców Dróg Wodnych różnych szczebli, Wyższych Uczelni, parlamentarzystów, partnerów wspólnych działań, instytucji kultury, sportu i rekreacji, innych instytucji oraz organizacji i stowarzyszeń, gestorów branży turystycznej w regionie oraz mediów. Dziękujemy Partnerom Wspierającym działania statutowe - powiedział prezes Związku Sławomir Napierała.
Hanna Forbrich, Tomasz Rogacki
Współpraca - Wydział Organizacyjny UMiG w Nakle nad Notecią
Fot. Szymon Niemczewski
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.