Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Alfreda, Marcina, Nory, Wincentego, Włodzimierzafree counters


ROLNICY WCHODZĄ NA RYNEKPodczas XL sesji Rady Miasta Czarnków radni podjęli uchwałę umożliwiającą rolnikom sprzedaż bezpośrednią swoich produktów na lokalnym rynku. Wyznaczono miejsca i terminy. Chętnych z pewnością nie będzie brakowało. Burmistrz Andrzej Tadla złożył też informację o działalności urzędu w minionym miesiącu.

Z pierwszym dniem stycznia weszła w życie ustawa dotycząca ułatwień w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników. Nowe przepisy mają na celu rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach poprzez wprowadzanie przez władze gmin dni sprzedaży bezpośredniej dla zainteresowanych rolników. Zgodnie z ustawą miejsce do prowadzenia tego rodzaju handlu podejmowane są w drodze uchwały. Rada określa też zasady prowadzenia takiej działalności w wyznaczonych miejscach. Wyznaczając miejsce na prowadzenie handlu rada powinna wziąć pod uwagę dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy, miasta lub miejsc atrakcyjnych turystycznie. Miejsce to powinno spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących reżimów higienicznych, sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych. Wyznaczenie miejsca należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy będą prowadzić handel na zasadach określonych w ustawie, mają być zwolnieni z opłaty targowiskowej.

Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż na wyznaczonych miejscach będą mogli prowadzić wyłącznie rolnicy i ich domownicy. W myśl nowych przepisów przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach mogą być wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym, runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów własnych. To dobra informacja tak dla producentów jak i konsumentów. Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych. Skrócą ścieżki dystrybucji, a także posłużą promocji lokalnych produktów.

Podczas ostatniej sesji czarnkowscy radni jednomyślnie podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Zgodnie z jej treścią wyznaczono trzy miejsca zbytu - na targowiskach przy ulicach Zbożowej i Spacerowej (z wyłączeniem handlu żywymi zwierzętami) oraz przy ulicy Pocztowej (z przeznaczeniem wyłącznie dla handlu zwierzętami żywymi). Prowadzenie handlu na powyższych zasadach możliwe jest w piątki i soboty przez rolników. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z informacją burmistrza, po raz drugi opublikowano zamówienie publiczne na przebudowę amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie. Termin składania ofert wyznaczono do 7 lutego. Zakres prac dla wykonawcy jest wyjątkowo szeroki. Inwestycja wymaga znacznego zaawansowania w nowoczesne technologie. Czy tym razem pojawią się oferty?

Styczeń był miesiącem pełnym kolizji. Ucierpiało miejskie oświetlenie. Przy rondzie na Placu Karskiego doszło do kolizji drogowej ciągnika siodłowego z naczepą, w wyniku której została uszkodzona latania oświetlenia drogowego oraz żeliwny słupek drogowy. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego, nagranie zostało przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie celem ustalenia sprawcy. Oszacowano koszty naprawy na kwotę 9.225 zł. Po zakończonych czynnościach śledczych przez Policję sprawa zostanie przekazana do ubezpieczalni celem wypłaty odszkodowania i wymiany latarni na nową. Kilka dni później na ulicy Rzemieślniczej doszło do uszkodzenia przez samochód dostawczy latarni oświetlenia drogowego. Sprawczynię zastano na miejscu. Koszty wymiany latarni oszacowano na blisko osiem tysięcy złotych. Sprawa została przekazana do firmy ubezpieczeniowej celem wypłaty odszkodowania i wymiany latarni.

Na drogach, oprócz nieszczęśliwych zdarzeń, zanotowano też pozytywne działania. Wykonano remonty dróg i chodników na ulicach Rybaki, Kościuszki, Kościelnej, Rzemieślniczej oraz na parkingach przy budynku Starostwa Powiatowego i przy firmie VOX. W najbliższych dniach zostanie zakończona budowa drogi tłuczniowej przy ul. Chodzieskiej. Wykonana została już górna warstwa nawierzchni drogi. Do wykonania pozostały jeszcze pobocza drogi i prace porządkowe terenu budowy. Koszt inwestycji wynosi 89 tysięcy złotych. Dobiega też końca pierwszy etap budowy ulicy Leśnej wraz z oświetleniem. Dotychczas wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, w tym bitumiczną warstwę ścieralną oraz chodniki, oświetlenie uliczne i oznakowanie pionowe. Koszt dotychczas wykonanych prac przekracza 725 tysięcy złotych.

Kolejna sesja RM odbędzie się w dniu 24 lutego. Zaproszono na nią radnych z miasta partnerskiego Gadebusch. Pomysł został zaakceptowany. Udział zapowiedział burmistrz zaprzyjaźnionego miasta. Sesja online odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM. Zapraszamy
Piotr Keil

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.