Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024, piątek.  Imieniny: Alfreda, Marcina, Nory, Wincentego, Włodzimierzafree counters


Pozostałe informacje

Czarnkowska Orkiestra Dęta jest zespołem popularnym i znanym w całej Wielkopolsce o bardzo bogatej historii i tradycji. W latach 1933 - 1939 działała jako orkiestra kolejowa, a po wyzwoleniu miasta wznowiła swoją działalność jako orkiestra strażacka, która istniała do roku 1949. Dopiero w roku 1966 z inicjatywy władz miasta oraz pracowników kultury nastąpiło reaktywowanie obecnie istniejącej orkiestry w ramach ówczesnego Powiatowego Domu Kultury. Na przestrzeni tych wszystkich lat prowadziło ja wielu kapelmistrzów. Pierwszym był Stanisław Kabaciński, po nim dyrygencką pałeczkę przejął Franciszek Magdziarz, a od 1974 roku zespołem kierował Alfred Jakubowski. Po nim batutę przejął obecny kapelmistrz Tadeusz Kurzac (od 1986 roku). Czarnkowska Orkiestra Dęta jest jedną z najbardziej aktywnych. Została laureatem licznych nagród konkursowych i przeglądów. W roku 1996 otrzymała nagrodę Ministra Kultury. Niezapomnianym przeżyciem był udział podczas wizyty Jana Pawła II w Gnieźnie. Wielkim wyróżnieniem było zaproszenie orkiestry z Czarnkowa na obchody jubileuszu 75 - lecia orkiestry "Laus Deo" z Emmen w Holandii. Nie sposób wymienić wszystkie istotne w życiu Czarnkowskiej Orkiestry Dętej koncerty i wydarzenia. Ich liczba rośnie z roku na rok, dzisiaj jest ich ponad 40. Jej występy stanowią oprawę wszystkich świąt patriotycznych i kościelnych w mieście, są stałym elementem licznych wydarzeń kulturalnych w czarnkowskich plenerach, często koncertują w powiecie i całej Wielkopolsce. Mimo, iż przez wszystkie te lata zmieniał się skład orkiestry, jedno łączyło i łączy jej członków - miłość do muzyki. Wiele godzin prób nad poprawianiem warsztatu i zgraniem zespołu - wszystko po to, aby efekt końcowy - nowo przygotowany utwór i repertuar - dawał satysfakcję i radość. Zarówno wiernym i licznym słuchaczom, ale także im samym - muzykom. Orkiestra liczy około 40 muzyków, a w swoim repertuarze posiada standardy muzyki rozrywkowej, utwory marszowe, patriotyczne i religijne.Das Blasorchester Czarnków ist sehr bekannt und populär in vollständigem Großpolen über sehr reiche Geschichte und Tradition. In 1933- 1939 ist die Gruppe tätig als Eisenbahnorchester, aber nachdem Befreiung der Stadt als Feuerorchester fortgefahren ist und bestand bis 1949. In Jahr 1966 ist aus der Initiative der Behörde von Stadt und von Angestelltem der Kultur, bestehendem Blasorchester der Reaktivierung gefolgt (innerhalb des zeitgenössischen Kulturhaus für den Landkreis). In einen Zeitraum von dieses alles Jahr hat viele Kapellmeister das Orchester geleitet. Zuerst war Stanislaw Kabacinski, nachdem den Taktstock Franciszek Magdziarz übergenommen hat, aber von 1974 hat Alfred Jakubowski die Gruppe geleitet hat. Dann hat der Taktstock der derzeitige Kapellmeister, Tadeusz Kurzac, übergenommen (von 1986 Jahr). Das Blasorchester Czarnków ist einer von zumeist aktiv. Das Orchester wird einem Preisträger der zahlreichen Preisen geworden. In 1996 hat das Orchester einen Preis des Ministers der Kultur erhalten. Das unvergessliche Überleben war die Teilnahme während des Besuches Johannes Paul II in Gniezno. Großes Auszeichnung war die Einladung des Orchesters von Czarnków auf die Feierlichkeiten das Jubiläum 75 - Jahr des Orchesters "Laus Deo Emmen" in Holland. Es ist nicht zu übersehen eine viele Zahl der Konzerte. Von Jahr zu Jahr wächst Zahl, heute es ist über 40. Die Konzerte von Blasorchester Czarnków bilden den Rahmen von den patriotischen und kirchlichen Feiertage in der Stadt, sie sind festes Element des zahlreichen kulturellen Ereignisse an der geöffneten Luft, sie geben häufig die Konzerte im Kreislauf und in Großpolen. Obwochl durch die allen Jahre die Bezetzung des Orchesters geändert wurde, eins hat angeschlossen und er schließt die Mitglieder an -eine Liebe für Musik. Viele Stunden an den richtigen Ton und an der Harmonie des Orchesters - alles für einen Zweck, damit das neue vorbereitete Werk und Repertoire, eine Zufriedenheit und eine Freude gibt. Sowohl zuverlässiger und zahlreicher Zuschaurer als auch den Musikern. Das Orchester zählt circa 40 Musiker und besitzt die Standards der Unterchaltungs-, Marsch-, Religions- und patriotischen Musik.Czarnkow's Brass Orchestra is very popular and known in all Great Poland as the band with tradition and history. 1933-1939- it acted as the Rail Orchestra and, after liberation of the city, as the Fire Brigade Orchestra, until 1949. Its reactivation took place from the initiative of the municipality and workers of the Community Centre, in 1966. During all this years the orchestra has had many conductors: Stanisław Kabaciński, Franciszek Magdziarz, Alfred Jakubowski (since 1974) and Tadeusz Kurzac(1986 till now). Czarnkow's Brass Orchestra is very active. It is a winner of many competitions: the most important is The Culture Minister's Award. The orchestra performed also for the Pope John Paul II during his visit in Gniezno. A big reward was a invitation to The 75 years jubilee of The Laus Deo Orchestra from, Emmen, Holland. The Czarnkow's Brass Orchestra has given many concerts(around 40). It performs on all patriotic, religious, and cultural celebrations in all Great Poland. In spite of a fact that the composition of the orchestra has changed, there is one thing that links all members- love to the music. Many hours of rehearsals to working over songs are required in order to achieve their main aim: joy and satisfaction. The orchestra consists of 40 musicians.
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.