Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


EGZAMIN ZAWODOWY NA "GÓRCE"


Styczeń 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie można śmiało nazwać miesiącem egzaminów. Od 10 do 13 stycznia w szkole na "Górce" miała miejsce próbna matura organizowana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, a już 18 i 19 stycznia w szkole odbywał się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 1,5 rocznej szkole policealnej, w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań. Egzamin ten nazwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym, składającym się z dwóch etapów: pisemnego (120 minut) i praktycznego (180 minut). Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe podeszli wszyscy technicy bhp, którzy ukończyli szkołę w styczniu bieżącego roku. Egzamin umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć absolwentów, poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Zdający, którzy zdadzą egzamin, otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz suplement do dyplomu Europass w języku polskim i w języku angielskim. Teraz pozostaje już tylko czekać na dyplomy do końca lutego, kiedy to będą wydawane.
Centrum Informacji ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.