Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 września 2021, czwartek.  Imieniny: Edyty, Eugenii, Franciszka, Kamila, Wiktora

R E K L A M Afree counters


OTWARCIE PRZYSTANI


Wielka Pętla Wielkopolsko - Lubusko - Kujawsko - Pomorska, zwana "Wielką Pętlą Wielkopolski" łączy się poprzez kanały Odra - Hawela i Odra - Szprewa z potężną siecią dróg wodnych zachodniej Europy, a poprzez Wisłę i systematy jezior mazurskich oraz Kanał Augustowski z drogami wodnymi Niemna i Dniepru. Liczącą 690 km drogę wodną tworzą: rzeka Noteć (205 km ), droga wodna Warta- Kanał Bydgoski (146, 6 km ) i rzeka Warta (338, 4 km ). Wystarczy przyjazny brzeg, by płynąć drogami wodnymi tworzącymi pętlę odwiedzić urokliwe miejsca, do których ona prowadzi.

Dzisiaj wielu turystów szuka odpoczynku na łonie natury, z dala od nowoczesności, gwaru i dużych aglomeracji miejskich. Dlatego zyskują na znaczeniu ciche przystanie wodne, promenady spacerowe, uporządkowane nabrzeża i bezpieczne zejścia do wody. Miłośnicy turystyki wodnej mogą w tym względzie liczyć na samorządy nadnoteckie, które zdają sobie sprawę, że tylko "uzbrojona" w odpowiednią infrastrukturę rzeka Noteć stanowi istotne "połączenie" dwóch największych polskich rzek, tj. Odry i Wisły. Żeglowne rzeki i kanały - atrakcyjne turystycznie mogą prowadzić ku drogom wodnym Europy.
Nowoczesne przystanie wodne stanowią "bramy" do bogatej oferty turystycznej całego regionu Doliny Noteci, ukształtowanego unikatowo pod względem historycznym, przyrodniczym i krajobrazowym. To szeroko "otwarte wrota" do krainy turystycznych przygód. Na tym obszarze widoczne są działania inwestycyjne i promocyjne członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, mającego siedzibę w Nakle nad Notecią, którzy od lat są zdeterminowani i konsekwentni w podejmowaniu wysiłku dla ożywienia turystyki wodnej w regionie, szczególnie w zakresie aktywizacji wspomnianej "Wielkiej Pętli Wielkopolski".
W dniach 10 - 11 lipca 2011 r. w Drawsku i Czarnkowie odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowych przystani wodnych (relację z uroczystości zamieścimy w przyszłym numerze). Inwestycje prowadzone są przez samorządy gminne w ramach projektów dofinansowanych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Partnerem jest Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, przy czym partnerstwo zostało zawarte w celu zwiększenia oddziaływania projektów. Należy dodać, że również Gmina Ujście prowadzi budowę przystani wodnej w Ujściu w ramach WRPO 2007-2013 i planuje zrealizować projekt do końca 2011 r.
Promocja projektów rozpoczęła się w marcu br., podczas najważniejszych imprez krajowych związanych z promocją i rozwojem turystyki wodnej - Targi "Wiatr i Woda," a także podczas największych wydarzeń międzynarodowych, takich jak Targi Turystyczne ITB w Berlinie. Kulminacja wydarzeń promocyjnych w projektach inwestycyjnych pn.: "Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć - przystań w Czarnkowie" oraz "Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - Budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku" nastąpi podczas oficjalnego otwarcia obu przystani. Uroczystości odbędą się w tym samym czasie, co wizyty wodniaków w Drawsku i Czarnkowie, którzy obecnie biorą udział w XXXIII Ogólnopolskim Rodzinnym Rejsie Żeglarsko - Motorowodnym "Pętla Wielkopolska 2011". Współorganizatorami przedsięwzięcia wraz z Centrum Turystyki Wodnej PTTK, Komisją Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK i Polskim Związkiem Żeglarskim jest Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Komandorem rejsu "Pętla Wielkopolska 2011" jest Wojciech Skóra, płynący na jachcie "Amper". Komandorem honorowym jest Edward Kozanowski, członek Zarządu Głównego PTTK.
Inauguracja rejsu "Pętla Wielkopolska 2011" miała miejsce w Nakle nad Notecią, dnia 25 czerwca br., kiedy to do przystani Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego dotarło 16 jednostek. Rejs rozpoczęła parada flotylli po basenie portowym przystani wodnej w Nakle nad Notecią, będącej obecnie w budowie. Budowę przystani wodnej w Nakle nad Notecią prowadzi Powiat Nakielski w ramach projektu kluczowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zakończenie I etapu realizacji inwestycji zaplanowano do końca 2011 r.
Po paradzie inaugurującej rejs wielką pętlą spotkali się wszyscy jego uczestnicy wraz z gośćmi, by pogawędzić przy wspólnym ognisku na nabrzeżu w Nakle nad Notecią. Miłym zaskoczeniem podczas minionego spotkania, a zarazem dużym wyróżnieniem było uhonorowanie Franciszka Strugały - prezesa Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, burmistrza Czarnkowa medalem PTTK, przyznanym przez Zarząd Główny PTTK. Aktu dekoracji dokonał Edward Kozanowski - członek Zarządu Głównego PTTK, który wręczając medal dodał, że kolega "Franciszek Strugała został wyróżniony za pomoc i współpracę w działaniach podejmowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze". Dodał, że "tylko dzięki takim działaniom - brzegi rzek są przyjazne." Franciszek Strugała powiedział, że "traktuje medal PTTK jako wyróżnienie dla całego Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, w którym działa." Komandor rejsu "Wielka Pętla Wielkopolska 2011" - Wojciech Skóra gratulując medalu dodał, że "wspólnie organizowanym rejsem w Roku Turystyki Rodzinnej w PTTK chcemy udowodnić, że żeglarstwo czy motorowodniactwo to doskonały sposób na pokoleniowy, czynny wypoczynek na wodzie".
Starosta Nakielski - Tadeusz Sobol, dziękując za zaproszenie i upominki rejsowe, zaznaczył w swojej wypowiedzi, że był członkiem założycielem oraz wiceprezesem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Złożył serdeczne gratulacje kol. Franciszkowi Strugale i dodał, że "dzisiaj potrzebne są aktywne samorządy, które inwestują w ożywienie tego pięknego szlaku, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że do takich należą nadnoteckie gminy". Natomiast Tomasz Miłowski, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego (przedstawicielstwo w Bydgoszczy) przedstawił szczegółową informację na temat budowanej przystani wodnej w Nakle nad Notecią. Również i jego spotkało wyróżnienie ze strony organizatorów rejsu, bowiem wręczono mu proporzec Centrum Turystyki Wodnej, w dowód uznania za dotychczasowe zaangażowanie we współpracy na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w regionie.
Dobrze spisał się też gospodarz spotkania kol. Grzegorz Nadolny, reprezentujący dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią - Rafała Woźniaka, znany jako doświadczony komandor rejsu "Flis Notecki." Wszyscy byli zadowoleni otwarciem, co dobrze wróży dla tego rejsu. Wodniacy i goście odebrali z rąk prezesa ZMiGN - Franciszka Strugały stosowne certyfikaty uczestnictwa w rejsie "WPW 2011" oraz butony i koszulki w swoim rozmiarze. Goście uczestnikom rejsu życzyli - stopy wody pod kilem.
Hanna ForbrichPrzystanie wodne w Drawsku i Czarnkowie oficjalnie zostały oddane do użytku kolejno 10 i 11 lipca 2011 r. Zrealizowanie przedsięwzięć było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy europejskich. Oba nabrzeża zagospodarowane na przystanie w pełni wykorzystują urokliwe położenie tych nadnoteckich miejscowości. Pokazuje ich turystyczny potencjał, odpowiednie warunki do wypoczynku, rekreacji i przedsiębiorczości.

Uroczystość otwarcia przystani wodnej w Drawsku rozpoczęła się zwiedzaniem obiektu. Później został przedstawiony skrót najważniejszych wydarzeń związanych z powstaniem przystani, jakie miały miejsce w minionym dziesięcioleciu. Wówczas to Gmina Drawsko wstąpiła do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią, będąc również członkiem założycielem stowarzyszenia. Od początku istnienia Związku widoczne było otworzenie się społeczeństwa na możliwości jakie daje nie tylko Noteć, ale także inne drogi wodne ( "WPW," E70). Gmina Drawsko zawsze aktywnie podejmowała działania zmierzające do osiągnięcia zamierzonych celów. Jednym z takich działań było zainicjowanie imprezy jednoczącej, dziś już trzy powiaty, pod nazwą "Spotkanie na miedzy." W roku 2004 w ramach tej imprezy odbyło się sympozjum, na którym spotkali się marszałkowie województw: lubuskiego i wielkopolskiego, starostowie powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego i strzelecko - drezdeneckiego oraz przedstawiciele tych regionów. Znaczącym tematem sympozjum były plany przestrzenne obu województw ze szczególnym uwzględnieniem wznowienia żeglowności Noteci. Po drodze był też przełomowy w latach 2006-2007 wspólny udział gmin nadnoteckich w projekcie międzynarodowym "InWater" w ramach Programu Bałtyckiego. Był to krok milowy w działalności nakielskiego stowarzyszenia. Wtedy też pojawił się zamysł powstania sieci przystani i stanic żeglugi śródlądowej na Noteci, wpisujących się w aktywizację "Wielkiej Pętli Wielkopolski".
Następnie wójt gminy Drawsko Marek Tchórzka przywitał serdecznie zaproszonych gości, wśród których m.in. wymienieni zostali wicemarszałkowie województwa wielkopolskiego Tomasz Bugajski i Krzysztof Grabowski, dyrektor Departamentu Rolnictwa UM Woj. Wielkopolskiego Marek Beer, kierownik Biura Rozwoju Dróg Wodnych UM Woj. Pomorskiego Zbigniew Ptak, dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego UM Woj. Kujawsko- Pomorskiego Maciej Krużewski, prof. Adam Bolt z Politechniki Gdańskiej, członek Zespołu Doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych województwa kujawsko - pomorskiego Stanisław Wroński, przedstawiciel Biura Regionalnego w Elblągu UM Woj. Warmińsko - Mazurskiego Jerzy Wcisła, prezes Zarządu Głównego PTTK - Lech Drożdżyński oraz przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy gminy i przybyli licznie na uroczystość wodniacy. Wójt gminy w swoim okolicznościowym wystąpieniu podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, bez których tak wielka inwestycja byłaby niemożliwa.
Oficjalnego otwarcia przystani i przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Krzysztof Grabowski, Tomasz Bugajski - marszałkowie województwa wielkopolskiego, Wojciech Skóra - komandor rejsu pętlą, Katarzyna Gapska - przedstawiciel młodzieży, wójt Marek Tchórzka. Obiekt został poświęcony przez ks. kanonika Antoniego Śpikowskiego w asyście ks. proboszcza Piotra Matuszewskiego. Najpierw odczytany został fragment dzienniczka siostry Faustyny "Płynie łódź życia mojego". Pobłogosławiono przystań nad Notecią, "by turyści znaleźli w niej odpoczynek, pożywienie dla ciała, a radością mogli dzielić się z innymi i poznawać piękno Doliny Noteci".
Przyszedł czas na wspólne ogłoszenie radosnej nowiny, słowami wójta Marka Tchórzki i burmistrza Franciszka Strugały: "Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - Budowa przystani na rzece Noteć - Przystań w Drawsku - uważamy za otwartą." Prezes Związku Franciszek Strugała złożył gratulacje wójtowi i stwierdził, że teraz wodniacy w Drawsku będą mieli raj, bo już są takie opinie.
Wszystkie wystąpienia zaproszonych gości były wyjątkowo zgodne w pochwałach. Tomasz Bugajski podkreślił, że "Noteć jest główną bohaterką, a budowa marin i przystani to dopiero początek. To dobry przykład w północnej Wielkopolsce, że do rzeki należy się odwracać." Natomiast Krzysztof Grabowski złożył gratulacje mieszkańcom Drawska, tak licznie przybyłym. Deklarował wsparcie dla kolejnych inwestycji podejmowanych przez samorządy na szlaku wodnym. Podziękował także dyrektorowi Markowi Beerowi, który cały czas żyje drogą wodną i będzie mobilizował Zarząd Województwa, by realizowane były kolejne zadania.
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego Zbigniew Ptak (koordynator działań regionalnych ds. rewitalizacji E70) zaznaczył, że w Polsce są trzy rzeki mające status MDW, Noteć do nich należy. "W 2000 roku pięciu Marszałków podpisało Porozumienie. Do dzisiaj zgodnie pracują, wykonano szereg opracowań. Czarnków i Drawsko wpisują się w te działania idealnie. Turysta przybędzie tam gdzie jest atrakcyjnie. Na końcu drogi wodnej w Polsce (w woj. warmińsko- mazurskim) realizowany jest duży projekt - w dwóch etapach to jest 160 mln zł - w maju 2012 r. będzie oddany pierwszy etap - jest to 13 dużych marin. Współpracujemy spójnie z pozostałymi Marszałkami".
Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński pogratulował stworzenia wspaniałego miejsca wypoczynku. Zapewnił zebranych, że to co zobaczył zwiedzając przystań w Drawsku, pretenduje do "Nagrody Przyjaznego Brzegu." Jednak jest to konkurs i odpowiednio wysoką ocenę musi wystawić całe Jury. Komandor rejsu rodzinnego "pętlą" Wojciech Skóra wyraził podziw. "Przystań w Drawsku spełnia wszystkie nasze, pokładane nadzieje. Składam w imieniu wodniaków podarunek na ręce wójta- ręcznie haftowany proporczyk oraz kotwicę, by trzymała pomysły. Będziemy się tu z przyjemnością wpraszać ponownie." Prezes Związku Franciszek Strugała wręczył wodniakom pamiątkowe banderki, które wiążą się ze wspólnie realizowanym projektem. Prezenty przywieźli również zaprzyjaźnieni wodniacy z Bydgoszczy: Andrzej Tomczyk i Andrzej Muszkowski, którzy przy okazji promowali działalność Klubu "Gwiazda" w Bydgoszczy. Dużym powodzeniem cieszył się namiot promocyjny Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
Organizatorzy zaprosili wszystkich na występy młodzieży z Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku, pod kierunkiem Agnieszki Białys- Fobka. Były to tańce na plaży, kabaret oraz pokaz mody. Otwarcie zakończył koncert zespołu szantowego. Publiczność nie szczędziła braw.
Nazajutrz odbyło się uroczyste otwarcie przystani wodnej w Czarnkowie. W poniedziałkowe popołudnie na nabrzeże czarnkowskiej mariny przybyło wielu znamienitych gości, których przedstawił prowadzący uroczystość dyrektor MCK w Czarnkowie Jan Pertek. Byli wśród nich: marszałek Senatu RP prof. Marek Ziółkowski, senator Mieczysław Augustyn, wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich z woj. Wielkopolskiego, Lubuskiego, Pomorskiego, Kujawsko - Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego. Nie zabrakło też władz samorządowych miast i gmin nadnoteckich, przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i wielu, wielu innych. Wszystkich przybyłych powitał burmistrz Czarnkowa i jednocześnie prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Franciszek Strugała. Przypomniał historię powstania Mariny w Czarnkowie od pomysłu, do jej urzeczywistnienia. Podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji inwestycji. Na koniec wyraził nadzieję, że drogi wodne E70 i Wielka Pętla Wielkopolska staną się spoiwem wiążącym sąsiadujące województwa, a dla turystów magnesem, zachęcającym do odwiedzania nadnoteckich miast i gmin. Po wystąpieniu burmistrza, ks. dziekan Krzysztof Sobkowiak dokonał poświęcenia nowego obiektu i nadszedł czas na oficjalne otwarcie przystani. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: marszałek Senatu RP prof. Marek Ziółkowski, marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, kapitan statku "Władysław Łokietek" Grzegorz Nadolny i burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała. Po oficjalnym otwarciu przystani, głos zabrali goście. Marszałek Senatu RP prof. Marek Ziółkowski, wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz inni mówcy, nie szczędzili słów uznania i aprobaty dla działań władz samorządowych za rozwój i propagowanie turystyki wodnej. O artystyczną oprawę uroczystości zadbała Orkiestra Dęta Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie pod batutą Tadeusza Kurzaca z wokalistką Pauliną Grabarz oraz dwie młode solistki Paulinka Prelwic i Ola Maćkowiak. Orkiestra wykonała między innymi "Ulecz świat", "Yesterday", "New York, New York" i "Evergreen", a Paulinka i Ola zakończyły swój występ znaną "Mariną" ze swoimi słowami, specjalnie dobranymi na uroczystość otwarcia przystani w Czarnkowie.
Wieczorem natomiast na czarnkowskim pl. Wolności wystąpił zespół "Stare dzwony". Koncert muzyków był jak najbardziej adekwatny do okoliczności, ponieważ repertuar grupy składał się z utworów szanty, przeplatanych opowieściami o żeglarstwie, egzotycznych podróżach oraz blaskach i cieniach marynarskiego życia. Nieśmiała na wstępie publiczność, wraz z kolejnymi utworami i zapadającym zmrokiem coraz odważniej bawiła się wspólnie z artystami. Trzecią godzinę koncertu, oprócz wspólnych śpiewów, okraszały spontaniczne pląsy.
Hanna Forbrich, Maria Grzebyta, Marek Ambicki

Przed otwarciem (9 lipca 2011)Uroczystość oficjalnego otwarcia (11 lipca 2011)

Koncert zespołu "Stare dzwony" (11 lipca 2011)
Fot. Marcin Małecki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.