Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 września 2021, poniedziałek.  Imieniny: Dionizego, Filipa, Maurycego, Renaty

R E K L A M Afree counters


RAZEM ŁATWIEJ


"Osoba przeto w jakiś sposób upośledzona, będąc podmiotem ze wszystkimi jego prawami , winna mieć ułatwiony dostęp do uczestnictwa w życiu społeczeństwa we wszystkich wymiarach i na wszystkich poziomach, odpowiednio i do swoich możliwości. Osoba upośledzona jest jednym z nas i w pełni uczestniczy w naszym społeczeństwie"
Jan Paweł II (Encyklika Laborem exercens)

Dnia 25 stycznia tego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym im. Józefa Nojego w Czarnkowie został zakończony projekt do IV edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej, organizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji "Otwarta szkoła". Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Warsztatami Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie "Empatia" w Gębicach.
Na uroczystość przybyli: dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym im. Józefa Nojego w Czarnkowie Jan Palacz, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie Andrzej Tadla, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej, opiekun Szkolnych Kół Caritas ks. Tomasz Ren, pedagodzy szkolni, terapeuci oraz realizatorzy projektu. Celem konkursu było promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach dąży do kształtowania w uczniach prospołecznej postawy, wspiera aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służy wspieraniu współpracy między szkołami, a ich partnerami m.in. organizacjami pozarządowymi, uczniowskimi, rodzicielskimi i środowiskiem lokalnym. Projekty zgłoszone do Konkursu oceniane są w czterech obszarach. Szkoła na "Górce" startowała w kategorii "Edukacja obywatelska".
Celem projektu było promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych z terenu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego oraz podniesienie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży prze wolontariat. Natomiast pośrednim celem było ukazanie społeczności szkolnej i środowisku osób niepełnosprawnych, jako autentycznych partnerów, nabycie nowych kompetencji społecznych przez pracę zespołową oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Adresatami projektu byli wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie "Empatia" w Gębicach. W ramach projektu przygotowano dla beneficjentów cykl szkoleń, zajęć teoretycznych i praktycznych w formie zadań. W realizację projektu zaangażowana była cała społeczność szkolna.
Odbyły się dwuetapowe zajęcia z pedagogiem szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie Martą Kasperczak oraz z pedagogiem Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach Danutą Szcześniak, przygotowujące młodzież Szkolnego Koła Caritas do udziału w projekcie. Dwuetapowe zajęcia terapeutyczne dla grupy niepełnosprawnych wdrążające grupę wrażliwych do projektu, zorganizowały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach.
Zajęcia praktyczne z kosmetologii w pracowni kosmetycznej ZSP w Czarnkowie prowadziła Anna Norkowska - Polowczyk a integracyjne zajęcia instruktażowo - praktyczne z pomocy przedmedycznej wraz grupą ratowników, przeprowadził Stanisław Felag. Zajęcia kulinarne dla obu grup beneficjentów w pracowni żywienia, przeprowadziła wykwalifikowana kadra Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie Teresa Sołtysiak oraz Barbara Sikora. Imprezę zamykającą projekt "Razem łatwiej!" przygotował pani kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej "Empatia" w Gębicach Jolanta Grzech.
Cele projektu zostały zrealizowane. Wykazano, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi wartościowymi obywatelami jak reszta społeczeństwa, że mają takie same prawa do samorealizacji i szczęścia, że wiele wnoszą w życie społeczne. Zwiększenie motywacji uczniów do nawiązywania kontaktu z niepełnosprawnymi przyczyniło się do zrozumienia oraz pokonania dotychczasowych barier. Projekt wpisał się w cele zawarte w krajowym planie Działania dla Europejskiego Wolontariatu 2011r w Polsce. Cel taki jak "Kreowanie mody na wolontariat" był realizowany w szkole na "Górce" poprzez różnorodne formy wolontariatu, realizowanego przez nauczycieli, Samorząd Uczniowski, Szkołę Humanitarną oraz działania Szkolnego Koła Caritas. Cieszy fakt, że doświadczenia charytatywne młodzież wykorzystuje w pracy na rzecz środowiska lokalnego. Projekt wpisuje się również w strategię polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego. Priorytet IV - "Wielkopolska Obywatelska" zachęca do inicjowania przedsięwzięć sprzyjających włączaniu młodzieży w nurt społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie i wspieranie działań młodych, jako wolontariuszy w programach skierowanych do grup wrażliwych. Nasz projekt pozwala przełamać stereotypy barier społecznego odbioru osób niepełnosprawnych przez młodzież szkolną i środowisko. Projekt przez upublicznienie przyczynia się do uznania otoczenia dla niepełnosprawnych oraz rozwija promocję wolontariatu. Znacznie pozwala obalić stereotypy stygmatyzacji osób niepełnosprawnych i pomógł młodzieży pokonywać bariery psychologiczne utrudniające kontakt z niepełnosprawnymi. Poprzez szkolenia i bezpośredni kontakt dał możliwość zrozumienia, sprzyjał przyjaznemu klimatowi współdziałania, co jak już wiemy zaobfituje dalszą współpracą. Projekt uzdalnia do wzajemnej tolerancji i akceptacji różnic.
Ukazuje społeczności szkolnej, że osoby niepełnosprawne potrafią pracować na rzecz innych oraz współpracować z osobami pełnosprawnymi ukazuje, że niepełnosprawni czują się dobrze w środowisku zdrowych i są użytecznymi obywatelami. Ruch i oderwanie od codziennego środowiska ośrodka wpłynęły na wyciszenie i obniżenie pobudliwości nerwowej niepełnosprawnych. Motywacja do aktywności i wysiłku poprawiła zachowania prospołeczne. Uznanie otoczenia pozwoliło na większe usamodzielnianie życiowe oraz rozwinęło wiarę w swoje możliwości. Radosna pełna aktywności atmosfera na zajęciach, dała obu grupom wiele szczęścia.
Koordynatorkami projektu były: Bożena Kacza - opiekun Szkolnego Koła Caritas oraz Katarzyna Matuszczak - terapeuta zajęciowy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. Wszystkim przyjaciołom, którzy swoim zaangażowaniem, wrażliwością i dobrym sercem wsparli projekt, serdecznie dziękujemy.
BK

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.