Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 maja 2021, poniedziałek.  Imieniny: Feliksa, Sławomira, Wiktora, Weroniki

R E K L A M Afree counters


ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDUPodczas majowej sesji Rady Powiatu wysłuchano sprawozdań finansowych z wykonania budżetu powiatu za ubiegły rok. Po przyjęciu wniosku Komisji Rewizyjnej radni jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła skarbnik powiatu Ewa Dymek. Budżet powiatu realizowany był rzetelnie. Prawidłowe zarządzanie finansami przez Zarząd Powiatu przyczyniło się w znacznym stopniu do uzyskania ostatecznego kształtu budżetu. Realizacja głównych kwot w zakresie dochodów wyglądała następująco: plan 86 019 224 zł., wykonanie 85 802 472 zł, czyli 99,75 %. Tak dobry wynik uzyskano dzięki wpływowi ponadplanowych środków, co zbilansowało niektóre niedobory. Wydatki wykonano w 97,61 % plan 84 854 613 zł, wykonanie 82 822 765 zł. Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Odstępstwa od planowanych kwot wystąpiły głównie w wydatkach rzeczowych, co wynikało między innymi z oszczędnego gospodarowania środkami. Realizacja budżetu zamknęła się ostatecznie nadwyżką w wysokości prawie trzech milionów złotych, a więc wyższą niż planowano. Ponadto wysłuchano informacji w zakresie sprawozdań finansowych. Na podstawie szczegółowej i wnikliwej analizy Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w realizacji budżetu powiatu Zarząd kierował się zasadami legalności, rzetelności, celowości oraz gospodarności. Na tej podstawie oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Na sesji zadecydowano również o przystąpieniu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle. Wstępując w poczet członków wspierających, powiat ma zamiar wspomagać działania dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej oraz wodnej w regionie. Prócz wzrostu aktywności rekreacyjnej mieszkańców, ma to pomóc w budowaniu marki produktu turystycznego na wspólnym obszarze działań. Radni zadecydowali także o finansowym wsparciu III Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Organizowana jest ona przez powiaty: czarnkowsko - trzcianecki, chodzieski, wągrowiecki pilski i złotowski. Rozgrywana w dwóch etapach (powiat, region) dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Olimpiada ma na celu propagowanie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej i zrozumienie funkcjonowania złożonej struktury świata przyrodniczego.

Istotnym punktem obrad było nadanie imienia Noblistów Polskich Zasadniczej Szkole Zawodowej w Trzciance i Technikum w Trzciance wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych. Zatwierdzono dodatkowo regulaminy Rad Społecznych ZZOZ w Czarnkowie oraz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.
Piotr Keil
Starostwo Powiatowe

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.