Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 18 września 2021, sobota.  Imieniny: Ireny, Irminy, Józefa, Macieja, Stanisława, Stefana

R E K L A M Afree counters


PODSUMOWANIE PROJEKTUW dniu 25 czerwca 2015 r. w sali widowiskowo - kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim".

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Konferencję otworzył starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus, który podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu oraz wskazał na potrzebę realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości. Koordynator projektu - Ryszard Jabłonowski przedstawił szczegółowe informacje o celu projektu, jego założeniach oraz efektach i produktach końcowych. W projekcie wzięło udział 35 szkół, w tym: 14 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 5 techników, 4 licea ogólnokształcące, 3 zasadnicze szkoły zawodowe i 2 przedszkola. Głównym celem projektu był pilotaż możliwych zmian w systemie doskonalenia nauczycieli odpowiadających na rzeczywiste i realne potrzeby szkół i placówek, poprzez stworzenie rocznych planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz stworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów. Obecna wartość projektu to 870 851,09 zł. W projekcie wzięło udział 624 nauczycieli, to jest więcej o 25% niż założono w projekcie. Ukończyło go 616 osób. Osiem osób przerwało udział w projekcie. W projekcie założono osiągnięcie miękkich i trwałych rezultatów. Do miękkich produktów zaliczono: przetestowanie w praktyce nowych elementów systemu doskonalenia, podniesienie kompetencji i wiedzy uczestników projektu; większe wykorzystanie lokalnego potencjału wszystkich instytucji świadczących usługi edukacyjne. Jako twarde rezultaty określono wypracowanie takie elementy jak: 70 Rocznych Planów Wspomagania, po 560 godz. konsultacji indywidualnych i grupowych, 1260 godzin szkoleń i warsztatów prowadzonych przez specjalistów zewnętrznych, 500 wydanych zaświadczeń dla nauczycieli, 4 komplety planów pracy sieci, 144 godziny szkoleń i warsztatów, katalog dobrych praktyk dyrektorskich, 3 komplety - zestawów scenariuszy zajęć wypracowane w sieciach nauczycielskich, 4 komplety zestawów sprawozdań ze zrealizowanych przedsięwzięć. Wszystkie zadania oraz zakładane produkty zrealizowano w 100% i zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu. Udało się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu wielu osób zatrudnionych w projekcie oraz zaangażowanych w jego realizację. Podczas konferencji jako prelegenci występowali uczestnicy projektu, którzy prezentowali swoje spostrzeżenia, zrealizowane działania i uwagi. W imieniu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji wystąpiła Elżbieta Anioła, dyrektorów szkół: Renata Dahmani - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. i Marzena Pietraszak - wicedyrektor Liceum im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. W obszarze sieci współpracy i samokształcenia wypowiedziała się Danuta Kitowska koordynator sieci dyrektorskiej oraz Ryszard Szydełko nauczyciel Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. w Krzyżu Wlkp. reprezentujący jedną z sieci nauczycielskich. Całość merytorycznych działań zrealizowanych w projekcie podsumował Michał Bartz - współwłaściciel Ogólnopolskiej Akademii Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu realizujący w projekcie szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli, zamykając tę część konferencji prelekcją na temat: "Dokąd zmierza współczesna szkoła i edukacja?". W drugiej części konferencji dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli, właściciele firmy Scientia oraz osoby zaangażowane do pracy w projekcie otrzymali z rąk włodarzy powiatu podziękowania, które oprócz starosty Tadeusza Teterusa wręczali przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski, wicestarosta czarnkowsko - trzcianecki Jacek Klimaszewski oraz Ryszard Jabłonowski - naczelnik Wydziału Edukacji. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście Mirosław Dzieniszewski - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Pile oraz Mirosława Horodok - konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Tym akcentem zakończono konferencję.
Ryszard Jabłonowski
Koordynator projektu

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.