Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 24 września 2021, piątek.  Imieniny: Daniela, Dory, Gerarda, Marii, Maryny, Teodora

R E K L A M Afree counters


AKADEMIA ONI
- wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnieProjekt Akademia ONI - wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt został napisany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie "Empatia" w Trzciance wraz z Fundacją Marchewkowe Pole w Trzciance. Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej /pracowników socjalnych/, asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej, a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

W trakcie projektu odbędą się szkolenia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dla wolontariuszy. Szkolenia dla rodziców odbędą się w zakresie radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów rodzinnych, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, budowania pozytywnych relacji rodzic - niepełnosprawny oraz z pomocy przedmedycznej. Zajęcia teoretyczno - warsztatowe będą odbywały się w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Caritas" w Trzciance. W trakcie trwania projektu odbędą się również warsztaty plastyko i choreoterapii, które mają na celu podnieść kompetencje społeczne uczestników zajęć.

Do oferty projektowej zaliczają się także warsztaty dla rodziców i podopiecznych wielkopolskich warsztatów w trakcie których będą odbywały się ciekawe zajęcia kulinarne i rękodzielnicze. Wolontariusze będą mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania osób niepełnosprawnych i zdobędą umiejętności towarzyszenia tymże osobom w życiu codziennym. Będą mieli szansę współpracować z osobami, które wymagają większej uwagi i zaangażują się w różnorodne działania nie tylko w trakcie trwania projektu. Zdobytą wiedzę będą mieli okazje wykorzystać przy kolejnych spotkaniach z osobami z niepełnosprawnościami.

W trakcie trwania projektu zostanie utworzona platforma e-learningowa mająca na celu dostęp szerszej grupie rodziców / opiekunów / wolontariuszy / asystentów osób niepełnosprawnych i członków rodzin do wiedzy związanej z aktami prawnymi związanymi z problematyką niepełnosprawności oraz kurs osoba niepełnosprawna oczami zawodowca, specjalisty (zasięg lokalny, ponadlokalny, regionalny ). Na platformie przygotowanych zostanie ok. 300 miejsc szkoleniowych z zakresu aktów prawnych a także komunikacji alternatywnej.

Uczestnicy projektu będą także mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami związanymi z aktywnością zawodową, niezależnością ekonomiczną i podjęciem pracy przez osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi na przykładzie Spółdzielni Socjalnej "Równe Szanse" w Gajewie.

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie integracyjne mające na celu wymianę doświadczeń zdobytych w trakcie ścieżki projektowej, a także pełniejszą integracje osób zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym.
Katarzyna Matuszczak

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę projektową:
http://marchewkowepole.org/index.php/projekty/item/267-akademia-oni
oraz
www.facebook.com/wtzgebice.stowarzyszeniaempatia
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.