Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


PODSUMOWANIE AKADEMII ONIProjekt Akademia ONI - wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt został napisany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie "Empatia" z Trzcianki wraz z Fundacją Marchewkowe Pole z Trzcianki.

Głównym celem projektu było przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej, pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Dzięki zdobnym informacjom i doświadczeniu mogli zaangażować się bezpośrednio w integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększyć ich aktywność życiową i zaradność osobistą, a także niezależność ekonomiczną oraz stworzyć możliwie najpełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

W trakcie trwania projektu odbyły się szkolenia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.

Szkolenia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami odbyły się w zakresie radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów rodzinnych, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, budowania pozytywnych relacji rodzic - niepełnosprawny oraz z pomocy przedmedycznej. Zajęcia teoretyczno - warsztatowe odbywały się w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Caritas" w Trzciance. Projekt zakładał również warsztaty plastyko i choreoterapii, które miały na celu podnieść kompetencje społeczne uczestników zajęć. Rodzice i opiekunowie w trakcie dwudniowych warsztatów zapoznawali się z różnymi technikami, które miały ułatwić im współpracę z osobami z niepełnosprawnościami. W trakcie projektu odbyły się także szkolenia dla rodziców i podopiecznych wielkopolskich warsztatów, w trakcie których zorganizowano ciekawe zajęcia kulinarne i rękodzielnicze. Dzięki nim rodzice mieli okazję, czasami po raz pierwszy, tak konkretnie popracować z własnym dzieckiem. Efekty tych prac były zachwycające i smaczne, a rodzice nie sądzili, iż mają tak zdolne dzieci.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła "Caritas" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie oraz Lokalnym Centrum Wolontariatu w Trzciance, mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania osób niepełnosprawnych i zdobyli umiejętności towarzyszenia tymże osobom w życiu codziennym. Mieli szansę współpracować z osobami, które wymagają większej uwagi i zaangażowali się w różnorodne działania nie tylko w trakcie trwania projektu, jak również w życiu codziennym. Zdobytą wiedzę będą mieli okazję wykorzystać przy kolejnych spotkaniach z osobami z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywały się w bardzo przyjemnej i miłej atmosferze, a uczestnicy, którzy podjęli się szkoleń zakończyli je bardzo zadowoleni i ogromem nowej wiedzy. Swoje nowe doświadczenia zdobywali nie tylko nauką, ale również biorąc udział w zajęciach z zastosowaniem dramy stosowanej. Zdobyli umiejętności potrzebne w akceptacji i współpracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami oraz potrafią w lepszym stopniu komunikować się z osobami wymagającymi większej uwagi.

W trakcie trwania projektu została utworzona platforma e-learningowa mająca na celu ułatwienie dostępu szerszej grupie rodziców, opiekunów, wolontariuszy, asystentów osób niepełnosprawnych i członków rodzin do wiedzy związanej z aktami prawnymi związanymi z problematyką niepełnosprawności oraz kurs osoba niepełnosprawna oczami zawodowca, specjalisty (zasięg lokalny, ponadlokalny, regionalny). Na platformie przygotowanych zostało ok. 300 miejsc szkoleniowych z zakresu aktów prawnych a także komunikacji alternatywnej.

Uczestnicy projektu mieli także mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami związanymi z aktywnością zawodową, niezależnością ekonomiczną i podjęciem pracy przez osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi na przykładzie Spółdzielni Socjalnej "Równe Szanse" z Gajewa. Dzięki wizytom studyjnym zobaczyli jak wygląda praca zatrudnionych tamże osób niepełnosprawnych. Mieli także porozmawiać z pracownikami o trudnościach i zaletach pracy zawodowej.
Katarzyna Matuszczak
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.