Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 18 września 2021, sobota.  Imieniny: Ireny, Irminy, Józefa, Macieja, Stanisława, Stefana

R E K L A M Afree counters


SESJA ZE ZMIANĄ PRZEWODNICZĄCEGO27 kwietnia o godzinie 14.00, w sali Urzędu Gminy w Czarnkowie, zebrali się radni, by wprowadzić w życie konieczne dla działalności gminy uchwały. Wśród zgromadzonych, poza wójtem, radnymi i sołtysami, obecni byli również: przedstawiciel SLD Andrzej Przesłański oraz p.o. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Skuza.

Otwarcia obrad oraz powitania obecnych dokonał przewodniczący Rady Gminy Henryk Mietlicki. Przewodniczący odczytał porządek, a następnie głos zabrał wójt gminy Bolesław Chwarścianek, który zrelacjonował swoją pracę w okresie między sesjami. Poinformował radę o wnioskach, które zostały złożone do programów obszarów wiejskich, a także o remontach i budowach jakie są realizowane w gminie Czarnków. Wójt wspominał również, że gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dwóch dróg: Brzeźno Kociołki oraz drogi w Marunowie.

W jednym z pierwszych punktów obrad, radni w głosowaniu tajnym, zdecydowali o przyjęciu rezygnacji z funkcji przewodniczącego złożonej przez Henryka Mietlickiego. Za przyjęciem rezygnacji zagłosowało 12 osób, a 3 głosy były wstrzymujące. Dziękując wszystkim obecnym radny Henryk Mietlicki powiedział: Starałem się prowadzić obrady zgodnie z ustawą, zgodnie ze statutem, będę wspominał prowadzenie rady pozytywnie i bardzo przyjemnie. Chciałbym podziękować Zarządowi a przede wszystkim panu Wójtowi. Współpracowaliśmy dość długo i cenię sobie tą współpracę. Zawsze rozmawialiśmy merytorycznie. Przekonywaliśmy się na argumenty a argumenty były zawsze wysłuchiwane a wspólne wypracowane stanowisko przedstawiane. Pracowałem dla dobra gminy i mieszkańców. Chciałem podziękować panu Sekretarzowi Feliksowi Łaszcz za lata pracy. Jest to ikona samorządności w tej gminie i w tym powiecie. Zawsze mogłem się do niego zgłosić po poradę. Nigdy nie odmówił mi pomocy. Chciałem podziękować Skarbik Urzędu Gminy Magdalenie Mendyk. Współpraca bardzo mi się podobała. Jestem spokojny o finanse i przyszłe budżety gminy. Dziękuję również wszystkim sołtysom za wieloletnią współpracę. Z wielką przyjemnością uczestniczyłem w spotkaniach, na które byłem zapraszany. Dziękuję wszystkim pracownikom samorządowym. Na koniec powiem, ze radnym nadal jestem i będę działał dla dobra tej gminy i mojego okręgu wyborczego.

Od tego momentu prowadzenie sesji przejął I wiceprzewodniczący Janusz Wielgosz i przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano następujące osoby do jej składu: radną Zofię Chestkowską, radną Aleksandrę Glapińską, radnego Piotra Winiarskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji, a prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszeni zostali: radny Janusz Wielgosz oraz radny Krzysztof Chyży. Komisja przystąpiła do prac dotyczących wyborów. W wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Gminy Czarnków 8 głosami "za", w obecności pełnego składu rady tj. 15 radnych, został wybrany radny Janusz Wielgosz. Prowadzenie sesji przekazano nowo wybranemu przewodniczącemu, który podziękował za wybór, zaufanie i podkreślił, iż będzie reprezentował wszystkich radnych: Dziękuję za wybór. Postaram się nie zawieść Państwa zaufania. Chcę być Przewodniczącym wszystkich radnych i wszystkich będę traktował równo. Mamy do przepracowania ponad dwa lata i musimy wspólnie dużo dobrego dla tej gminy wnieść. Jestem otwarty na rozmowy. Krytyka jest wkomponowana w naszą funkcję i bardzo proszę o powiedzenie mi jeśli będę robił błędy. Jestem do Państwa dyspozycji.

W kolejnym punkcie zostały podjęte uchwały w następujących sprawach: udzielenia pomocy finansowej gminie Piła z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w 2016 r., zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 282/2 położonej w obrębie wsi Komorzewo, zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 822/1 położonej w obrębie wsi Walkowice, stanowiącej własność gminy Czarnków, wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków, zmiany budżetu na rok 2016 r.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.