Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 września 2021, piątek.  Imieniny: Adriany, Justyny, Roberta, Wiery

R E K L A M Afree counters


MOŻE BYĆ TANIEJCzłonkowie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w Pile w dniu 9 czerwca br. jednogłośnie przyjęli szereg ważnych zmian dla przedsiębiorców i innych użytkowników nieruchomości niezamieszkałych, skutkujących możliwością zmniejszenia wysokości opłaty za odbiór odpadów.

Po wejściu w życie zmian, przedsiębiorcy generujący niewielką ilość odpadów tygodniowo, będą mogli zmniejszyć częstotliwość wywozu odpadów z raz w tygodniu na raz na dwa tygodnie. Ponadto, prowadząc selektywną zbiórkę, będą mogli według indywidualnych potrzeb dobrać pojemniki na odpady selektywnie zbierane - tak by optymalnie dostosować je do ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów.

Zmiany regulaminu premiują działania przedsiębiorców zmierzające w kierunku maksymalnego odzysku surowców wtórnych. Zapisami uchwały dopuszczono możliwość proporcjonalnego zmniejszenia pojemności pojemników na odpady komunalne zmieszane dla podmiotów, które zadeklarowały i prowadzą selektywną zbiórkę. To, szczególnie w przypadku wyboru opcji ,,system workowy’’, obniży wysokość miesięcznej opłaty uiszczanej przez zobowiązanych na konto PRGOK. Zastrzeżono jednak, że łączna pojemność pojemników na odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane, które będą odbierane w ciągu miesiąca, nie może być mniejsza niż wynikająca z obowiązujących minimalnych normatywów (określonych w § 26.1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZM PRGOK, stosowanych odpowiednio do zadeklarowanej częstotliwości odbioru).

Dla ograniczenia formalności dokonano również zmian w obowiązującym druku deklaracji DO-2 (dedykowanym nieruchomościom niezamieszkałym). W części dotyczącej odpadów biodegradowalnych dodano możliwość zadeklarowania odbioru w obu okresach wegetacyjnych jednocześnie (od kwietnia do listopada i od grudnia do marca) z uwzględnieniem różnych częstotliwości. Dzięki temu rozwiązaniu ilość druków do wypełnienia z dwóch rocznie obniży się do niezbędnego minimum (jedna deklaracja na lata - do czasu zgłoszenia zmiany uwzględniającej bieżącą sytuację podmiotu lub zmianę regulaminu).

Powyższe zmiany są odzwierciedleniem postulatów składanych przez zainteresowanych na ręce przewodniczącego Zarządu oraz członków Zgromadzenia i zmierzają, w ocenie Związku, do znacznego ulepszenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 14 zrzeszonych gmin.
Jolanta Borkowska

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.