Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 18 września 2021, sobota.  Imieniny: Ireny, Irminy, Józefa, Macieja, Stanisława, Stefana

R E K L A M Afree counters


O NOWYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA I NIE TYLKO...Rozmowa z Ryszardem Jabłonowskim naczelnikiem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Dzisiaj w placówkach powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego zabrzmiał pierwszy dzwonek szkolny. Jak według Pana przygotowane są szkoły na nadchodzący rok 2016/2017?

Moim zdaniem nasze placówki są bardzo dobrze przygotowane do kolejnego roku szkolnego. Tegoroczny nabór do szkół, biorąc pod uwagę aktualną sytuację demograficzną wśród absolwentów gimnazjum, wypadł dobrze. W jednostkach przeprowadzono działania remontowe i modernizacyjne pozwalające na poprawę warunków pracy. Zatem organizacyjnie szkoły są właściwie przygotowane do nowego roku szkolnego. Ponadto Zarząd Powiatu, pomimo możliwości ogłoszenia pięciu konkursów na dyrektorów naszych placówek oświatowych, zdecydował, że nie będzie przeprowadzał żadnych konkursów, nie będzie dokonywał żadnych zmian i wszystkim dyrektorom przedłużył powierzenie obowiązków na kolejną 5 letnią kadencję. To oznacza dużą stabilizację kadry zarządzającej, mającej przecież duże doświadczenie zawodowe i na pewno przełoży się na pracę poszczególnych placówek.

Rozumiem, że Zarząd Powiatu jest zadowolony z pracy tych pięciu dyrektorów, dlatego otrzymali oni powierzenie obowiązków do 2021 roku?

Koncepcje przedstawione przez poszczególnych dyrektorów w zakresie funkcjonowania jednostek uzyskały akceptację Zarządu Powiatu, wizje rozwoju placówek również, a zatem Zarząd uznał, że nie ma sensu narażać dyrektorów na stres związany z procedurą konkursową, która często nic nie wnosi bowiem zazwyczaj jest tak, że dyrektorzy często stają do konkursu "sami przeciwko sobie", bo najczęściej nikt inny nie chce przeciwko nim w nich wystartować. Pomysły i wizje dyrektorów przypadły do gustu władzom powiatowym, więc uznano, że nie ma sensu robić konkursów, tylko należy dać bodziec motywacyjny dyrektorom, żeby energię, którą musieliby spożytkować na przygotowanie się do konkursu wykorzystali w aktywne realizowanie swoich planów.

Jakie projekty zamierza zrealizować powiatowa oświata w najbliższych miesiącach?

Wspólnie z Wydziałem Funduszy Europejskich złożyliśmy trzy projekty dla szkół ogólnokształcących, które obejmują dwa nasze licea w Trzciance i w Czarnkowie, Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej i czekamy na rozstrzygnięcia z Urzędu Marszałkowskiego. Już rozpoczęła się realizacja dwóch projektów w Zespołach Szkół zajmujących się kształceniem zawodowym, które były złożone na rzecz powiat w partnerstwie z prywatnymi podmiotami. Przeszły one pozytywną weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim w miesiącu kwietniu, zajęły jedne z pierwszych miejsc na liście rankingowej w naszym województwie i one są już wdrażane. Objęły swym zasięgiem ZS w Krzyżu Wlkp., ZST w Trzciance oraz ZSP w Czarnkowie. Ponadto w Zespołach Szkół jest realizowany przez Politechnikę Poznańską projekt "Czas Zawodowców Bis". Dla wszystkich zespołów szkół czekają także na rozstrzygnięcie projekty związane z kształceniem ogólnym, złożone za zgodą powiatu przez podmioty zewnętrzne. W ZS Krzyż WLkp. i ZSP w Czarnkowie są realizowane projekty w ramach Erasmusa+ związane z wyjazdami uczniów i nauczycieli na staże i praktyki do krajów unijnych. Zatem, z pełnym przekonaniem można powiedzieć że od września dużo się zadzieje. Warto dodać również, że 2-go września, inaugurujemy rok szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie, gdzie uruchamiamy klasę patronacką wraz z firmą Steico. Wspólnie z Panem Prezesem, dyrektorem szkoły, Pan Starosta Tadeusz Teterus podpisze stosowną umowę i listy intencyjne na uruchomienie klasy patronackiej. Kształcenie tego typu rusza u nas po raz pierwszy. Klasa ta będzie liczyła 20 uczniów. Kolejnym krokiem w kolejnym roku będzie uruchomienie klasy w zawodzie technikalnym - mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej. Jest to nowy zawód, który został wpisany do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w wyniku 8 miesięcznego zaangażowania i pracy dyrektora szkoły, firmy Steico, AHK, powiatu i wielu osób po stronie MEN i innych instytucji. Jest to sukces niebywały bowiem w dotychczasowej praktyce zawód taki można było wpisać po procedurze trwającej około 3 lat. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pracę Panu dyrektorowi ZSP w Czarnkowie Janowi Palaczowi i Panu Mirosławowi Mantajowi z firmy Steico.

Czy jest szansa, aby w pozostałych miejscowościach naszego powiatu, czyli w Trzciance i w Krzyżu Wielkopolskim też uruchomić takie kształcenie patronackie, gdy tylko przedsiębiorcy będą tym zainteresowani?

Oczywiście że tak. Bardzo na to liczymy i jesteśmy otwarci na taką formułę współpracy, bowiem jest to bardzo nowoczesne podejście do kształcenia młodych ludzi. Kształcenie uczniów w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i system edukacji zawodowej w naszym kraju zmierza właśnie do takich rozwiązań. Chcemy iść ku kształceniu dualnemu. Jest to nauka skierowana typowo pod rynek pracy i konkretne firmy. Jest to szansą dla młodych ludzi, którzy mają później pracować na naszym rejonie, dla naszych firm. Widzimy coraz większe zainteresowanie ze strony lokalnych przedsiębiorców tym tematem. Natomiast problem w przypadku takiego kształcenia jest troszeczkę inny. Nie zawsze prawo oświatowe idzie w parze z prawem gospodarczym i nie wszystkie zawody poszukiwane przez pracodawców znajdują się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w których my możemy kształcić.

Jakie są dalekosiężne plany organu prowadzącego na modernizację i rozwój infrastruktury oświatowej w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim?

Zadań do realizacji znalazłoby się wiele. Jednakże trzeba być realistą i właściwie poruszać się w ramach określonych możliwości finansowych powiatu. Najbliższy okres to przede wszystkim pozyskanie środków na budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie, gdzie jak wiemy otrzymamy milionowe wsparcie od prywatnego przedsiębiorcy. Chcemy, aby w tej szkole młodzież mogła w normalnych warunkach realizować swoje sportowe pasje. Czekamy na rozstrzygnięcia Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie bowiem złożyliśmy wniosek na kwotę około 4,7 mln zł. Kolejnym celem będzie utworzenie w Czarnkowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla chłopców, który chcielibyśmy uruchomić od 1 września 2017 roku. Ponadto mamy pomysł na budowę czterech boisk wielofunkcyjnych przy trzech szkołach w Trzciance i jednego przy Zespole Szkół w Krzyżu Wielkopolskim. Do końca tego roku przygotujemy stosowne dokumentacje techniczne i mam nadzieję, że w 2017 roku będzie ta kwestia realizowana. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym sporo mówi się również o temacie termomodernizacji. Niektóre obiekty szkolne potrzebują takich działań. Chcemy w naszych placówkach usuwać też różne bariery związane z decyzjami straży pożarnej, czy sanepidu, które wymagają podjęcia działań poprawiających stan naszych placówek i dostosowujących je do wymagań tych instytucji. Tutaj muszę trochę ponarzekać, bo niektóre decyzje tych organów są dla nas niezrozumiałe. Nasze placówki funkcjonują tak samo od kilkunastu lat, nie zmieniają swoich funkcji a nagle okazuje się że trzeba coś dostosować, zmienić, bo zmieniły się przepisy prawne w tym zakresie. Potrafię zrozumieć, sytuację która cokolwiek zmienia czy poprawia ale czasami wydawanie np. kilkudziesięciu tysięcy złotych na rzecz która fizycznie praktycznie nie będzie miała miejsca, budzi moje wątpliwości. Uważam, że zaostrzanie przepisów i zrzucanie wszystkiego na samorządy nie jest w porządku, ale nie pozostaje nam nic innego jak tylko ponarzekać.

Czego życzyłby Pan nauczycielom z okazji rozpoczęcia roku szkolnego?

Życzę aby rozpoczynający się rok szkolny był dla nauczycieli pasmem sukcesów i realizacji planów. Życzę, żeby realizowali je z pasją bowiem praca nauczyciela to misja i ogromne wyzwanie. Dlatego życzę aby w jej codziennych trudach nie zagubili się i zawsze wiedzieli dokąd zmierzają i do czego dążą. Dzisiaj widzimy, że mamy mądrą i ambitną młodzież nieodstającą wiedzą i umiejętnościami od uczniów z dużych ośrodków edukacyjnych. Czasami trzeba ich tylko popchnąć we właściwym kierunku. Życzę więc nauczycielom, aby potrafili znaleźć jak najlepszy język ze swoimi uczniami i potrafili wykrzesać z nich to co najlepsze. Jesteśmy w przededniu kolejnej reformy systemu edukacji w naszym kraju, dlatego też życzę całemu środowisku oświatowemu jak najwięcej spokoju i stabilizacji.

A czego życzyłby Pan w takim razie uczniom?

Uczniom życzę jak najwięcej przyjemności z bycia w szkole. Życzę, aby szkoła nie była dla nich tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim miejscem gdzie mogą się realizować. Życzę im więc, by ich oczekiwania zostały w pełni zaspokojone. Żeby spotkania z nauczycielami były dla nich inspiracją do rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań. Życzę im wiary we własne możliwości, pasji w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu talentów.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.