Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


NOWE WŁADZE W POWIATOWEJ OSPW sobotę, 29 października, w Przybychowie odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Czarnkowie. Dokonano oceny działalności OSP w latach 2011- 2016 oraz wybrano nowy Zarząd.

Zanim oficjalnie rozpoczęto zjazd, kapelan strażaków ks. Symplicjusz Nowak zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy skierowanej do patrona strażaków św. Floriana. Odśpiewano również hymn strażacki i dopiero wtedy przystąpiono do obrad. Prezes Zarządu Powiatowego OSP Kajetan Karzkowiak przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne niosą mieszkańcom miast i wsi bezinteresowną pomoc. Wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego. Wspierają też różne formy pracy kulturalno - oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijają działalność artystyczną i sportową. W szeregach OSP skupieni są wszyscy, którzy z oddaniem wykonują dobrowolnie przyjęty przez siebie zaszczytny, humanitarny obowiązek ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami oraz innymi klęskami. I nie ma w tych słowach przesady. Strażacy są najwyżej ocenianą przez społeczeństwo organizacją mundurową. Taka ocena słusznie im się należy, bo są wszędzie tam, gdzie ich potrzebujemy.

Na sobotni zjazd w Przybychowie przybyło wielu zaproszonych gości. Obecny był wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Andrzej Kacprzak, wicestarosta powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego Jacek Klimaszewski, burmistrzowie miast i wójtowie gmin, przedstawiciele władz Państwowej Straży Pożarnej, stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat", przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski oraz delegaci jednostek pożarniczych z całego powiatu.

Oprócz normalnej procedury przeprowadzania wyborów zarządu zjazd był okazją, aby nagrodzić najbardziej zasłużonych i oddanych strażaków. W imieniu Starostwa Powiatowego listy gratulacyjne strażakom wręczył wicestarosta Jacek Klimaszewski i przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski. Również Zarząd OSP wyraził podziękowania wszystkim instytucjom, które wspomagały działania OSP wręczając im piękne statuetki. Szczególne podziękowania skierowano do tych, którzy wspomogli letni wypoczynek młodych i przyszłych strażaków. Obozy strażackie są organizowane od lat i cieszą się ogromną popularności wśród młodzieży.

Oczywiście w tak sprawnej i zdyscyplinowanej organizacji jaką jest OSP, nie mogło być inaczej i zarząd otrzymał jednomyślne absolutorium. Wybory praktycznie były tylko formalnością, a w składzie zarządu powiatowej OSP nie dokonano zmian. Prezesem został nadal Kajetan Karzkowiak, wiceprezesami Edward Wieczorek i Jan Michałek, sekretarzem Tadeusz Mendyk, a skarbnikiem Stanisław Herman. Grono zarządu poszerzono o trzy osoby, dobierając do niego Macieja Kubackiego, Jacka Kwapisa i Krzysztofa Marcinkowskiego. Natomiast Komisję Rewizyjną reprezentować będą: Jerzy Pampera, Michałek Bartłomiej i Ireneusz Fręśko. Wybrano również delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, którymi zostali: Jerzy Pempera i Adam Andrzejewski. Uchwalono też program działania Oddziału Powiatowego OSP na lata 2016 - 2021.
Marek Ambicki

Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.