Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


PONAD MILION NA INWESTYCJEKwota z budżetu przeznaczona na inwestycje wyniosła ponad 1 mln zł. Jakie najważniejsze zadania udało się zrealizować w gminie Czarnków w ciągu roku?

Praktycznie w każdej z 24 miejscowości gminy w ostatnich latach wykonano inwestycje polepszające warunki życia mieszkańców. W ciągu roku udało się zrealizować, oprócz inwestycji drogowych i chodników, które zostały opisane w poprzednich publikacjach, zadania dotyczące budowy kanalizacji, sieci wodociągowych, montażu instalacji c.o. montażu klimatyzacji, czy zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej. Wśród tych inwestycji jest kilka szczególnie ważnych. Na początku roku gmina Czarnków przystąpiła do realizacji inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej wraz z przyłączem w miejscowości Sarbia. Odwiert studni na głębokości 34 metrów oraz jej obudowanie wraz z armaturą i pompą głębinową wykonano za łączną kwotę 14.083 zł.

Wczesną wiosną natomiast zakończono prace nad rekultywacją stawu przy remizie strażackiej w Śmieszkowie. W ramach zadania nastąpiło ułożenie pozyskanego urobku z konserwacji stawu na skarpach i ich niwelacja. Ponadto umocniono skarpy zbiornika i rozplanowano niewykorzystaną części urobku.

Na finiszu gminnych inwestycji znalazły się też zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dachów. W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców nastąpiła przebudowa pokrycia dachu z blachy dachówkowo - podobnej na budynku starej sali wiejskiej w Radosiewie wraz z wymianą obróbki blacharskiej. Z powodu przecieków powierzchni dachowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Hucie, również tam konieczna była przebudowa dachu. To samo zadanie wykonano na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Radolinku oraz na budynku gospodarczym w Górze, gdzie przeprowadzono także remont małego budynku gospodarczego.

Na podstawie opracowania projektu instalacji klimatyzacyjnej w salach wiejskich w miejscowości Marunowo i w Sarbce zostały zamontowane klimatyzatory podsufitowe o mocy 16 kW, wyposażone w energooszczędne agregaty chłodnicze posiadające atesty PZH. Inwestycja finansowana była ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Marunowo i Sarbka, a realizacja przedsięwzięć przyczyniła się do poprawy warunków funkcjonalności obiektów.

W czerwcu zostało wykonane utwardzenie terenu z kostki brukowej o łącznej powierzchni 117,3 m2 przy świetlicy wiejskiej w Średnicy. Realizacja powyższego zadania spowodowała poprawę estetyki i udogodniła dojście mieszkańcom do budynku.

Wśród zrealizowanych inwestycji na szczególną uwagę zasługują te, które służą poprawie warunków bytowych w placówkach oświatowych. Zgodnie z planem w dwóch obiektach nastąpił montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania (CO). W budynku w miejscowości Romanowo Górne, w którym mają siedzibę: klasy I - III Szkoły Podstawowej w Romanowowie Dolnym, Oddział Przedszkolny Publicznego Przedszkola w Śmieszkowie oraz dwa komunalne lokale mieszkalne dla emerytowanych nauczycieli. Wszystkie pomieszczenia dotychczas ogrzewane były piecami kaflowymi. W lipcu br. możliwa była realizacja zadania obejmującego budowę wewnętrznej instalacji CO z rur miedzianych z grzejnikami stalowymi płytowymi oraz remont i adaptacje części sąsiedniego budynku gospodarczego na kotłownię z kotłem węglowym o mocy 50 kW. Wartość tej inwestycji to kwota ponad 90.000 zł. W Publicznym Przedszkolu w Mikołajewie także nastąpiła zmiana sposobu ogrzewania. We wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych zamontowano na sufitach elektryczne panelowe promienniki ciepła EKOSUN o mocy 650W każdy. Ogrzewanie pomieszczeń odbywało się tam dotychczas za pomocą pieców kaflowych opalanych węglem. Budynek nie posiada piwnic, więc pierwszym zamierzeniem gminy była jego rozbudowa o część, w której można by usytuować kotłownię. Kwota jaką zabezpieczyła gmina w budżecie w całości na ten cel wyniosła blisko 45.000 zł.

Wodociągi w gminie Czarnków. Inwestycji w tym zakresie nie brakowało. W ramach własnych środków gmina wykonała projekty techniczne budowy sieci wodociągowej w Jędrzejewie - Jesionowie, Średnicy, Gajewie, Kuźnicy Czarnkowskiej i obrębie wsi Śmieszkowo przy ulicy Wiśniowej. Wybudowane zostało około 2,5 km sieci wodociągowej. Prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zakończenie robót było potwierdzone protokołem odbioru. Całkowita wartość robót budowlanych zadania wyniosła 121.093,05 zł. Rozbudowano sieć wodociągową w rejonie ul. Wyzwolenia w Kuźnicy Czarnkowskiej, gdzie dochodziło wciąż do awarii, a we wrześniu wykonano przyłącze wodociągowe do działki 136/1 w Gajewie, co pozwoliło rozwiązać problem niedoborów wody. Jedną z najważniejszych inwestycji związanych z ochroną środowiska w gminie Czarnków była budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śmieszkowo przy ul. Wiśniowej. Przedsięwzięcie zakładało uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi poprzez stopniowe włączanie do systemu odprowadzania ścieków obszarów wcześniej nieskanalizowanych. Wybudowano ponad 479 metrów sieci.

Rekreacja dla wszystkich. Latem w centrum wsi Gajewo powstała siłownia zewnętrzna. Zamontowano tam takie urządzenia fitness jak: wahadło, biegacz, twister. Siłownia jest miejscem ogólnodostępnym i bezpłatnym, a zamontowane urządzenia posiadają wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa oraz regulamin korzystania z placu zabaw. Ponadto w okresie jesiennym, wykonano siłownie zewnętrzną na boisku sportowym w Zofiowie na wartość 20.000 zł. W miejscowości Walkowice wykonano nawierzchnię sportową poliuretanową boiska sportowego. Zamontowano tam słupki do siatkówki, konstrukcje do tenisa ziemnego i wyposażono boisko w komplet uniwersalny do siatko - tenisa. Powierzchnia nawierzchni boiska wynosi 390 m2. Gmina Czarnków zrealizowała też zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa małego boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ciszkowo". Zrealizowana inwestycja o wymiarach 32 m x 60 m umożliwia propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych oraz pozwala na zorganizowanie wolnego czasu oraz jego ukierunkowanie w stronę sportu. W maju br. roku zakończono inwestycję związaną z przebudową boiska sportowego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska. Wymieniono nawierzchnię płyty boiska wraz z montażem nawodnienia oraz wykonaniem studni wierconej głębinowej. W ramach zadania zakupiono bramki do piłki nożnej oraz przygotowano fundamenty pod szatnie dla sportowców. Łączna kwota zadania to około 130.000 zł. Cztery miesiące później w tej samej miejscowości rozpoczęto budowę drewnianej wiaty o konstrukcji dachowej dwuspadowej umiejscowionej na działce w pobliżu boiska sportowego.

Przy ścieżce rowerowej w Gajewie wykonano oświetlenie na długości 320 m za kwotę prawie 30.000 zł. Inwestycja objęła montaż słupów oświetleniowych w ilości 5 sztuk, montaż opraw oświetleniowych, szafy sterowniczej z zegarem astronomicznym, podlicznikiem i linią kablową YAKY 4x25mm2. Była to ostatnia inwestycja zrealizowana w 2016 roku. Gmina przekazała również dotację do Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę zatoki przy drodze Wojewódzkiej w Mikołajewie. Zadanie to dotyczyło także budowy fragmentu chodnika oraz odwodnienia przyległego terenu.

- Rok 2016 był też rokiem przygotowania projektów pod inwestycje z dofinansowaniem środków z UE, których realizacja nastąpi w latach następnych. To jest też rok pewnej konsolidacji wydatków oraz spłaty zadłużenia, co wpłynie na poprawę wskaźników, aby w latach następnych wykorzystać dobrze środki z UE i prowadzić kolejne duże zadania inwestycyjne poprawiające warunki życia naszych mieszkańców - powiedział wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek.
inspektor ds. inwestycji i remontów Krzysztof Frąckowiak
Urząd Gminy w Czarnkowie

Budowa boiska sportowego w Kuźnicy Czarnkowskiej

Ogrzewanie elektryczne w przedszkolu w Mikołajewie

Oświetlenie ścieżki rowerowej w Gajewie

Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Górze nr 2

Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Hucie ul. Radomska 25

Rekultywacja stawu w Śmieszkowie
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.