Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 września 2021, poniedziałek.  Imieniny: Dionizego, Filipa, Maurycego, Renaty

R E K L A M Afree counters


CZARNKOWSCY RADNI PRZECIWNI PODZIAŁOWI POWIATU31 sierpnia br. w sali sesyjnej Ratusza odbyła się XL sesja Rady Miasta Czarnków. Obrady zdominowała burzliwa dyskusja dotycząca podziału powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

Wśród gości znaleźli się m. in. poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski, starosta Tadeusz Teterus, wicestarosta Jacek Klimaszewski, przewodniczący koła PiS w Czarnkowie Czesław Czynszak, mieszkańcy miasta, przedstawiciele mediów. Na zaproszenie radnego Piotra Pawłowskiego w sesji uczestniczył także burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki.

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił pisma, jakie wpłynęły do burmistrza Czarnkowa i Rady Miasta, związane z omawianym tematem (pisma senatora Augustyna oraz burmistrza Trzcianki i Stanowisko Zarządu Powiatu), a także propozycję stanowiska Rady Miasta w tej sprawie.

Burmistrz Franciszek Strugała przedstawił historię powiatów na naszych terenach, podsumowując że taki układ administracyjny, do powrotu którego dąży burmistrz Trzcianki, nigdy nie funkcjonował. Podkreślił, że nie można decydować za inne gminy wbrew woli ich mieszkańców, że po tylu latach funkcjonowania powiatu powinniśmy budować, współdziałać i łączyć, a nie dzielić. To stanowisko podzielił także starosta Tadeusz Teterus. Poseł Marcin Porzucek zachęcał do tego, aby nie odrzucać propozycji Trzcianki, ale podjąć merytoryczną, spokojną i transparentną dyskusję. Radny Piotr Pawłowski powiedział, że osobiście nie opowiada się za podziałem, ani też przeciwko podziałowi, ale nie akceptuje przyjęcia stanowiska bez wstępnej dyskusji. Podkreślił, że skoro przewodniczący nie zaprosił burmistrza Trzcianki, to zrobił to sam radny. W przeciwnym razie burmistrz Trzcianki nie miałby możliwości odnieść się do tego stanowiska. Przewodniczący wyjaśnił, że nie zapraszał nikogo z polityków, ponieważ chciał, aby dyskusja odbyła się w gronie radnych.

Stanowisko, którego treść przedstawiamy poniżej, przyjęli wszyscy radni miasta Czarnków obecni na sesji, za wyjątkiem radnego Piotra Pawłowskiego, który zagłosował przeciwko podejmowaniu tego stanowiska.

W dalszej części radni z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali informacji dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich o przygotowaniu placówek do nowego roku szkolnego i pozytywnie ocenili to przygotowanie.

Rajcy podjęli także 12 uchwał, a wśród nich m. in. uchwałę sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja". Ta uchwała umożliwi czarnkowskiemu samorządowi współdziałanie na rzecz reaktywacji linii kolejowej Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec i powiązania jej z powstającą Poznańską Koleją Metropolitarną. Celem współdziałania ma być doprowadzenie do przygotowania zamówienia i wykonania analizy potrzeb komunikacyjnych. Koszty opracowania zostaną pokryte w formie składki członkowskiej związanej z liczbą mieszkańców. Dla naszego miasta składka ta wyniesie 10.966 zł.

Obrady zakończono ok. godz. 19.00


Stanowisko Rady Miasta Czarnków
w sprawie podziału Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

Kategorycznie sprzeciwiamy się podziałowi powiatu wg koncepcji przedstawionej w piśmie Burmistrza Trzcianki.

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki powstał w oparciu o jasno wyrażoną wolę samorządów gmin wchodzących w jego skład. Również samorządy zdecydowały o jego siedzibie. Była to więc zgodna deklaracja wszystkich samorządów reprezentujących mieszkańców swoich gmin. Tylko Miasto i Gmina Trzcianka deklarowała chęć utworzenia siedziby powiatu w swoim mieście. W pierwotnym podziale Trzcianka przypisana była do powiatu pilskiego i na jej wyraźną prośbę przyłączona została do powiatu czarnkowskiego z propozycją zmiany nazwy na dwuczłonową: czarnkowsko - trzcianecki.

W ostatnim czasie władze samorządowe Województwa Wielkopolskiego ustanowiły "Obszary Strategicznej Interwencji" (OSI) dla powiązanych ze sobą obszarów w strukturze przestrzennej Wielkopolski. Tworząc centra OSI kierowano się przede wszystkim historią podziałów administracyjnych. Trzcianka, jako jedyna gmina naszego powiatu, została zakwalifikowana jako obszar powiązany z Piłą i włączona do Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, a co za tym idzie, będzie otrzymywać specjalnie wyodrębnione dla tego obszaru dodatkowe, znaczące korzyści finansowe z funduszy europejskich.

Inicjatorzy podziału powiatu podejmują działania i wypowiadają się o poszczególnych gminach nie licząc się z ich niezależnością i samodzielnością. Poszczególne rady gmin, w wyrażonych przez siebie stanowiskach, odcinają się od pomysłu podziału i akcentują swoją integralność.

Samo rozważanie burzenia struktury terytorialnej obecnych gmin i hipotetyczne ich dzielenie na części lub planowanie całościowego włączenia do proponowanego powiatu trzcianeckiego - Miasta i Gmina Wieleń oraz Gminy Drawsko bez ich woli uważamy za niedopuszczalne. Dodać należy, że Gmina Drawsko oraz Miasto Wieleń wraz z południową częścią tej gminy, stanowiącą 3/4 liczby jej mieszkańców nigdy wcześniej nie wchodziły w skład powiatu trzcianeckiego. Przeciwnie Gmina Wieleń i Drawsko tworzą obszar spójny i jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi historyczne, geograficznie, funkcjonalne i kulturowe z Czarnkowem.

Przez okres funkcjonowania powiatu w obecnym kształcie, wiele wysiłku włożono w wypracowanie stabilizacji i poprawnych relacji między wszystkimi gminami wchodzącymi w jego skład, a przede wszystkim w zapewnienie zdolności wykonywania zadań publicznych. Należy także podkreślić, że władze powiatu dużo inwestowały i inwestują w Mieście i Gminie Trzcianka. Rozbudowano tam także administrację powiatową.

Inicjatywa podziału jest próbą zburzenia porządku administracyjnego, który przez lata, systematycznie budowano. Jednocześnie inicjatorzy nie przedstawiają argumentów, które świadczyłyby o racjonalności tego zamierzenia. Tę samą opinię jednoznacznie wyrażają w swoim stanowisku władze powiatowe.

Rada Miasta Czarnków wyraża stanowisko, że w różnorodności: gospodarczej, społecznej, krajobrazowej powiatu, należy poszukiwać potencjału, a nie siły destrukcyjnej. Należy w końcu wznieść się ponad partykularne interesy i współpracować dla wzmocnienia powiatu i zapewnienia korzyści dla wszystkich mieszkańców tworzących wspólnotę powiatową.

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.