Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 24 września 2021, piątek.  Imieniny: Daniela, Dory, Gerarda, Marii, Maryny, Teodora

R E K L A M Afree counters


TRWAJĄ MATURYW piątek, 4 maja, do obowiązkowego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło około 274 tysiące tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Chęć przystąpienia do matury zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Łącznie do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 282 tysiące osób. Natomiast w poniedziałek, 7 maja o godzinie 9.00 przystąpiono do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Wszystkich przystępujących do matury z matematyki było 340 tysięcy.

W czarnkowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w tym roku do egzaminu dojrzałości z języka polskiego i matematyki przystąpiło 130 uczniów. Język angielski wybrało 85 osób, a język niemiecki 45 osób. Dużą popularnością cieszyła się też geografia, którą chce zdawać 94 absolwentów. W całym kraju wśród przystępujących ponownie do matury są zarówno absolwenci z ostatnich roczników, zdający egzaminy według obecnie obowiązujących zasad, jak i absolwenci starszych roczników, zdający według wcześniejszych zasad. Egzaminy pisemne są przeprowadzane rano - początek o godz. 9.00 i po południu - początek o godz. 14.00. Po południu odbywają się głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym. Sesja maturalna rozpoczęła się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony był egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym. 7 maja rano przeprowadzony został egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z łaciny i kultury antycznej. Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z niemieckiego będzie 15 maja, z rosyjskiego 17 maja, z francuskiego 18 maja, z hiszpańskiego 21 maja, z włoskiego 22 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) oraz języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) 23 maja. 9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu z filozofii, 10 maja rano z biologii, po południu z historii sztuki, 11 maja rano z wiedzy o społeczeństwie, po południu z informatyki, 14 maja rano z fizyki i astronomii, po południu z geografii, 16 maja rano z chemii, po południu z historii, 23 maja po południu z historii muzyki oraz wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad). Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 23 maja. Maturzysta - zgodnie z obecnymi zasadami musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 9 do 22 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 7 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia. Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Wyniki matur ogłoszone zostaną 3 lipca.
Marek Ambicki
Źródło: www.news-matura-2018

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.