Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


SALA PRZY LO W CZARNKOWIE5 milionów złotych czeka w budżecie powiatu na budowę sali sportowej przy LO w Czarnkowie. W przyszłym roku rozpocznie się budowa obiektu. Zostanie również złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie tej inwestycji kwotą około dwóch milionów złotych.

Zgodnie z uchwałą budżetową Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na rok 2018 zadanie to przewidziane było do realizacji na rok 2018. Na ten cel zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę 3 464 330 zł. W I kwartale 2018 roku na zlecenie zarządu powiatu opracowana została dokumentacja budowlano - wykonawcza zadania. W dniu 30.04.2018 r. zarząd powiatu uzyskał pozwolenie na budowę ww. inwestycji. W okresie od 17.05.2018 r. do dnia dzisiejszego zarząd powiatu przeprowadził 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji. W dwóch przeprowadzonych przetargach złożone oferty znacząco przekroczyły zabezpieczoną w budżecie powiatu kwotę (najniższa oferta wynosiła około 7,5 mln zł). Natomiast w jednym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W tej sytuacji otworzyła się nowa możliwość działania, tj. tak zwany "tryb z wolnej ręki", polegający na możliwości negocjowania oferty z wykonawcą, który wyraził wcześniej zainteresowanie daną inwestycją. Podjęliśmy takie działania, jednakże żadna firma nie była zainteresowana realizacją inwestycji za kwotę niższą niż 7 mln złotych.

Zadanie pn. "Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie", decyzją rady powiatu podjętą podczas sesji w dniu 25 września 2018 r., zostało przesunięte na rok 2019. Powiat przeznacza na ten cel 4 000 000 złotych z własnego budżetu oraz 1 000 000 złotych darowizny, którą otrzymał od prywatnego darczyńcy. Inwestycja ta nie została "wyrzucona" z budżetu, jak sugeruje autor materiału zamieszczonego na stronie czarnkow.pl, ale przesunięta na rok 2019, a jednocześnie wpisana do wieloletniej prognozy finansowej powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, co wskazuje na fakt, iż to zadanie jest jednym z priorytetów samorządu powiatowego w 2019 roku. Nowy rok budżetowy otworzy nowe możliwości działania, zarówno po stronie środków własnych, jak i możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne. Powiat czarnkowsko - trzcianecki będzie ubiegać się o środki z Ministerstwa Sportu w kwocie około 2 000 000 zł.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.