Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 września 2021, poniedziałek.  Imieniny: Dionizego, Filipa, Maurycego, Renaty

R E K L A M Afree counters


BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIETo główny temat sesji Rady Miasta Czarnków, która odbyła się w czwartek, 31 stycznia. O bezpieczeństwie mówili zaproszeni goście, reprezentujący służby mundurowe. W czasie sesji podjęto również 10 uchwał, a w wolnych głosach dyskutowano o bieżących sprawach miasta.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie Piotr Ryżek. Przedstawił zestawienie zdarzeń, które miały miejsce w minionym roku w mieście i jego okolicach. Na podkreślenie zasługuje informacja mówiąca o stałym spadku przestępczości, zarówno w mieście, jak i powiecie. Komendant zaznaczył również, że obecne działania funkcjonariuszy są mniej restrykcyjne, co przekłada się na znacznie mniejszą ilość wręczanych mandatów niż w latach ubiegłych. Nie dotyczy to jednak wykroczeń związanych z ruchem drogowym i przekraczaniem dozwolonej prędkości pojazdów, bo właśnie nadmierna prędkość jest główną przyczyną wielu wypadków. Kończąc swe wystąpienie komendant podziękował samorządowcom za wsparcie finansowe, które pozwoliło na zakup kolejnych radiowozów.

Z kolei przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Adam Kotiuszko mówił o zagrożeniach pożarowych występujących na terenie miasta. Przedstawił też statystykę zdarzeń, w których interweniowały zespoły strażackie. Z przedstawionych informacji wynika, że w znacznym stopniu wzrosło zagrożenie pożarowe w budynkach mieszkalnych na skutek nieprawidłowej obsługi urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

Straż Miejską reprezentował komendant czarnkowskiej jednostki Henryk Zborowski oraz Roman Maćkowiak. Z zaprezentowanego sprawozdania wynika, że oprócz spraw porządkowych funkcjonariusze w okresie jesienno -zimowym przeprowadzają kontrole prawidłowego spalania w piecach C.O. u mieszkańców miasta. Z uwagi na dużą częstotliwość występowania smogu, działania te mają ograniczyć spalanie odpadów. Po stwierdzeniu spalania materiałów wytwarzających niebezpieczne dla zdrowia związki m. innymi siarki, właściciele karani są mandatami.

Po przedstawieniu sprawozdań przez funkcjonariuszy służb mundurowych radni zwrócili się do nich z pytaniami. Najwięcej skierowano do Straży Miejskiej, a dotyczyły udzielania mandatów właścicielom psów nie sprzątających po swoich pupilach, patroli pieszych oraz pracy w godzinach nocnych.

Po wystąpieniach gości burmistrz Andrzej Tadla przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Mówił między innymi o wykonaniu remontu nawierzchni gruntowej ul. Pułkownika Orłowskiego w Czarnkowie oraz umowie z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. na całoroczne utrzymanie czystości w mieście Czarnków wraz z utrzymaniem zimowym dróg w 2019 roku, także konserwację i aktualizację oznakowania pionowego na terenie miasta. Zawarto również umowę z Enea Oświetlenie sp. z o.o. na konserwację oświetlenia ulicznego w 2019 roku w zakresie oświetlenia będącego własnością ENEA oraz z Zakładem Elektro - Instalacyjnym Tomasz Kubiak Czarnków na konserwację oświetlenia ulicznego w 2019 roku będącego własnością Gminy Miasta Czarnków. Burmistrz mówił również o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie obecnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku łącznika. Wiele miejsca poświęcił też remontom mienia komunalnego w mieście. Po wystąpieniu burmistrza przystąpiono do podejmowania uchwał. W sumie przyjęto 10 uchwał, z których dwie dotyczyły wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jana Furmana na przedstawiciela miasta do Rady Społecznej w czarnkowskim i trzcianeckim szpitalu oraz sekretarza Mariusza Tadeuszaka na przedstawiciela miasta do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W wolnych głosach podjęto temat oświetlenia ulicy i osiedla przy ul. Chodzieskiej, ustalenia właściciela oświetlenia na ul. Działkowej, uruchomienia lunety w punkcie widokowym oraz rozwiązania problemu z łodzią zakupioną przez miasto, a nie funkcjonującą od kilku lat.
Marek Ambicki

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.