Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


STEICO OKAZJĄ DLA UCZNIÓWW ostatnich latach nastąpiły diametralne zmiany na rynku pracy w Polsce. Nastąpiła ewolucja rynku pracy z rynku "pracodawcy" na rynek "pracownika". Zostało to spowodowane między innymi: dynamicznym rozwojem kraju; emigracją w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy za granicą; niżem demograficznym (spadek przyrostu naturalnego); spadkiem bezrobocia; wzrostem gospodarczym w wyniku inwestycji, popytem na siłę roboczą, szczególnie w zakresie pracowników wysoko wykwalifikowanych oraz pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Mając na uwadze powyższe zmiany Steico spółka z o.o. w partnerstwie wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Nojego oraz przy pełnej akceptacji i pomocy Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz pomocy Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Warszawie, postanowiła postawić na kształcenie dualne pracowników młodocianych. Pracownicy młodociani w Steico byli od zawsze i to w różnych zawodach, natomiast zmieniło się diametralnie podejście w zakresie ilości pracowników młodocianych i sposobu ich szkolenia oraz przebiegu praktyk na terenie firmy.

W ostatnich latach Steico prowadzi bardzo dużo inwestycji, co wiąże się z intensywnym poszukiwaniem i zatrudnianiem nowych pracowników, których należy wdrożyć i przeszkolić na nowych stanowiskach pracy. Są to osoby niekoniecznie związane z przemysłem drzewnym. Poprzez kształcenie młodocianych firma chce zagwarantować sobie i wyszkolić pracowników w niezbędnych zawodach, np.: ślusarz, elektryk, mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz. Przez 3 lata praktyk na terenie zakładu młodociani poznają tajniki zawodu pod opieką wytypowanych fachowców w danych zawodach, którzy mają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu. Młodociani realizując kształcenie dualne mają okazję uczyć się poszukiwanego na rynku lokalnym zawodu, zapewniając sobie duże szanse na rynku pracy - Steico gwarantuje wszystkim absolwentom zatrudnienie. Nauka odbywa się w zakładzie stosującym innowacyjne i zaawansowane technologie. Młodzi pracownicy okazję zapoznać się i zrozumieć mechanizmy funkcjonowania dużego przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenie jest poczucie "młodych ludzi", czyli satysfakcja z nauki oraz przynależność do "dobrego pracodawcy". Pracownicy młodociani uczestniczą również w zajęciach Akademii Steico, gdzie kontrahenci wykorzystujący materiały do budownictwa w systemie Steico uczą się ich praktycznego zastosowania. Pracownicy młodociani pod okiem doświadczonego instruktora Marcina Paczyńskiego pokazują jak te materiały stosować.

Wybór zawodu przez uczniów poprzedzony jest możliwością zobaczenia zakładu od środka. Uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej wraz z nauczycielami mogą przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu i miejscu praktyk zwiedzić zakład, zobaczyć stanowiska pracy. Steico w tym zakresie finansuje bezpłatny dowóz młodzieży ze szkół do zakładu. Steico bardzo dużo uwagi poświęca promowaniu szkolnictwa zawodowego poprzez spotkania z rodzicami, szkołami. Firmie bardzo zależy na zmianie postrzegania branżowych szkół oraz ich uczniów. Kształcenie odbywa się w jednolitym standardzie, uwzględniającym specyfikę firmy i wzrost lojalności oraz silniejszą identyfikacja z firmą.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, w którym realizowana jest nauka zawodu poprzez umowę partnerską w zakresie klas patronackich, współpracując z Steico może przedstawić ciekawą i różnorodną ofertę nauki dla absolwentów gimnazjum oraz 8 klasy szkoły podstawowej. To również podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, dostęp do nowoczesnych technologii, bezpośrednia współpraca oraz kontakty z zakładem pracy. Przekłada się to bezpośrednio na wyższy ranking szkoły dzięki lepszym kwalifikacjom uczniów. Nie bez znaczenia jest również merytoryczne oraz materialne wsparcie przez Steico.

Dlaczego warto odbywać naukę zawodu w Steico oraz nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie: możliwość zdobycia zawodu poszukiwanego na lokalnym rynku pracy; atrakcyjny duży międzynarodowy pracodawca o ustabilizowanej pozycji rynkowej oraz duża szkoła z bardzo długimi tradycjami oraz doświadczeniem oraz bardzo dobrymi wynikami; gwarancja zatrudnienia po skończeniu nauki; możliwość dalszego kształcenia i kontynuowania nauki wraz z wsparciem Steico - firma dopłaca 80% czesnego - dalsze kształcenie zaoczne możliwe w Zespole Szkół in. Józefa Nojego, atrakcyjny system wynagradzania realizowany przez Steico. System wynagradzania w Steico przewiduje, oprócz wynagrodzenia gwarantowanego przez Państwo, dwa dodatkowe składniki. Wynagrodzenie za wyniki w nauce- obecnie pobierane jest przez 12 osób. Kształtuje się na poziomie 200 zł brutto w klasie I i II oraz 300 zł w klasie III. Wystarczy średnia 4.00 - wypłacane jest również przez okres wakacji. Wynagrodzenie za frekwencję zarówno w zakładzie jak i w szkole. Bardzo ważny składnik wynagrodzenia, gdzie Steico oraz wychowawcy poszczególnych klas wymieniają się co miesiąc informacjami w zakresie frekwencji uczniów. W zależności od roku nauki po spełnieniu wszystkich kryteriów wynagrodzenie pracownika młodocianego może się kształtować od 530 zł brutto na I roku, do 630 zł brutto na II roku i 850 zł brutto na III roku. Pracownicy młodociani mogą również korzystać z bezpłatnych dowozów pracowniczych z kierunku Wielenia oraz Lubasza, Sokołowa, Kamionki, Jędrzejewa. Korzystają jako pełnoprawni pracownicy z świadczeń socjalnych, dodatkowych bonusów finansowych np.13 pensji. Nie bez znaczenia jest również fakt (o którym w tej chwili jeszcze o tym nie myślą), iż staż jako pracownika młodocianego liczy się do wszystkich przywilejów związanych z system wynagradzania pracowników Steico - między innymi nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy itp.

Bycie pracownikiem młodocianym w Steico oraz uczniem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych to nie tylko praca i nauka. To również wspólne wyjazdy między innymi do fabryki elektronarzędzi Festool pod Warszawą, gdzie mogli zapoznać się z bardzo nowoczesnymi narzędziami do obróbki drewna oraz ich zastosowaniem. To także wyjazdy na Targi Budma do Poznania, do Wrocławia do Konsulatu Niemieckiego wraz z zwiedzaniem "afrykanarium". Zorganizowano również wypad na paintball, wyjazd do drugiego zakładu w Czarnej Wodzie.

Niezwykłym wydarzeniem było również podjęcie wysiłku, szczególnie przez dyrektora szkoły Jana Palacza wspólnie z Steico oraz Polsko - Niemieckiką Izbę Przemysłowo - Handlową, opracowania nowego zawodu oraz doprowadzenie do jego wpisania na listę zawodów w Polsce. Chodzi o zawód mechanika - operatora maszyn do produkcji drzewnej. Zawód bardzo nowoczesny przeznaczony dla wszystkich firm przede wszystkim z branży drzewnej.

Obecnie w Steico praktyczną naukę zawodu odbywa 52 uczniów. W tym roku naukę kończy 19 uczniów - są to pierwsi absolwenci w zawodzie stolarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających, ślusarz. Dla wszystkich zagwarantowano miejsca pracy. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2019/2020, ale wszystkie miejsca są już praktycznie zajęte.

Steico kształcenie pracowników młodocianych traktuje bardzo poważnie i pokazuje, że nie jest to jednorazowe działanie, ale przemyślana nowoczesna strategia obliczona na długie lata.

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.