Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 24 września 2021, piątek.  Imieniny: Daniela, Dory, Gerarda, Marii, Maryny, Teodora

R E K L A M Afree counters


SPRAWOZDANIA, REMONTY I ZNIŻKIW środę, 24 kwietnia, radni obradowali na VIII sesji Rady Miasta Czarnków. Podczas posiedzenia sprawozdania z działalności w roku 2018 złożyli prezesi spółek miejskich: Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Prezesi omówili najważniejsze inwestycje i zadania zrealizowane w roku ubiegłym, przedstawili stan finansowy spółek, odpowiadali na pytania radnych i mieszkańców miasta.

W dalszej części burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Wymienił remonty cząstkowe nawierzchni chodników zakończone w ostatnim czasie: ul. Rolna, Poznańska, Ogrodowa, Janka z Czarnkowa, Staromiejska, Sikorskiego, Harcerska, Krzyżowa, Kościelna, Kościuszki - deptak, Geista, Rzemieślnicza, Spacerowa, Nowa, Jesionowa, Leśna, Pl. J. Karskiego, Pl. Wolności, Pl. Powstańców Wlkp. Kwota remontów to blisko 100 000 zł. Poinformował również, że do 31 lipca br., w ramach projektu „Centrum Aktywności Zawodowej” dofinansowanego z funduszy europejskich, 5 osób odbywa staż w Urzędzie Miasta. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie Wielkopolski i defaworyzowanych na rynku pracy. Dla każdego z uczestników został opracowany indywidualny plan działania.

W sprawozdaniu burmistrz wymienił także remonty zakończone w gminnym zasobie mieszkaniowym w minionym miesiącu, przedstawił informacje z zakresu zagospodarowania przestrzennego, promocji czy porządku publicznego. W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, że funkcjonariuszom Straży Miejskiej udało się ustalić sprawcę wyrzucenia śmieci na ul. Wodnej za biedronką. Sprawca został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Radni podczas sesji podjęli także 5 uchwał. Wśród nich uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, gmina będzie pobierać opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Rozwiązanie to ujednolici sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) oraz w sprawie samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych. Zakres uprawnień dla członków dużej rodziny w ramach tej uchwały będzie obejmował: bezpłatny wstęp do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, zniżki w opłacie za bilet do kina Światowid (cena, jak dla biletu zbiorowego), 20% zniżki w opłacie za wejście na teren kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, 25% zniżki w opłacie za korzystanie z siłowni w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, 20% zniżki w opłacie za korzystanie z sauny w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, ulgi rabaty, upusty oferowane przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Czarnków. Przedsiębiorcy i instytucje działający na terenie Miasta Czarnkowa, ale niebędący jednostkami organizacyjnymi gminy, mogą włączyć się w realizację Programu, deklarując zakres uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych. Wykaz Partnerów, którzy przystąpili do programu oraz katalog ulg i zwolnień jest dostępny na stronie internetowej Miasta Czarnkowa.

Z materiałami dotyczącymi tej sesji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.czarnkow.pl/subcontent.php?cms_id=143.

Kolejna sesja zwyczajna już w maju. Będzie to sesja absolutoryjna. W tym roku po raz pierwszy władze miasta będą musiały przedstawić raport o stanie gminy, stanowiący podsumowanie pracy burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołano sesję. Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne na stronie internetowej miasta po długim weekendzie majowym.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.