Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 24 września 2021, piątek.  Imieniny: Daniela, Dory, Gerarda, Marii, Maryny, Teodora

R E K L A M Afree counters


LGD PODSUMOWUJE ROKRok 2019 już prawie za nami. Pora na krótkie podsumowanie kolejnego roku wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Różnorodność naszych działań to nasz wielki atut. Wiedza, doświadczenie i wieloletnie współdziałanie pozwala nam wcielać rozwiązania zmierzające do rozwoju obszaru LSR. Przy współpracy tak wielu zaangażowanych ludzi, podmiotów i lokalnych środowisk śmiało możemy powiedzieć, że tegoroczny, intensywny plan został wykonany! Choć nie było łatwo zrealizowaliśmy zamierzone cele.

Cele naszej LSR są adekwatne do specyfikacji obszaru, które zostały sformułowane w sposób bardzo konkretny. Celami szczegółowymi LSR są: rozwój przedsiębiorczości, wzrost atrakcyjności obszaru oraz kapitał społeczny podstawą rozwoju obszaru. Każdy rok realizacji jest pracą z ludźmi dla ludzi, wspierając sektor społeczny, publiczny, gospodarczy oraz wszystkich liderów społecznych.

Pod koniec lutego zorganizowaliśmy warsztat refleksyjno - analityczny. Analizując proces wdrażania LSR i jej efektów, dzięki prężnie działającej grupie uczestników zostały wypracowane rekomendacje co do działalności LGD. Natomiast spotkanie partnerów samorządowych tworzących Lokalną Grupę Działania przybliżyło włodarzom gmin obejmujących nasz powiat stan realizacji wskaźników oraz główne założenia.

Organizując w marcu punkty informacyjno - doradcze w gminach członkowskich, dotarliśmy do szerokiego grona odbiorców, przedstawiając różnorodność naszych działań. Spotykając się z naszymi lokalnymi mediami podczas konferencji prasowej, przedstawiliśmy stan realizacji LSR oraz zrealizowane już do tej pory nasze plany na rok 2019.

W kwietniu zrealizowaliśmy autorski program "Aktywni Mieszkańcy", który stał się bestsellerem! W ramach konkursu wspieramy lokalnych liderów w aktywizacji naszego środowiska. Popieramy pomysłowe i nowatorskie koncepcje, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. W tym roku nagrodę otrzymało 15 podmiotów w wysokości maksymalnie 1 000 zł w trzech kategoriach. Z programem "Aktywni Mieszkańcy" docieramy nawet do tych najmniejszych lokalnych społeczności!

Czerwiec był miesiącem, w którym zaprezentowaliśmy dobre praktyki zrealizowanych projektów w ramach LSR na konferencji promocyjno - informacyjnej, w której uczestniczyła dyrektor DPROW UMWW Izabela Mroczek. W pierwszej połowie roku zostały też zakończone prace nad rozliczeniem projektów grantowych.

W sierpniu podpisaliśmy dwie umowy na projekty własne w zakresie aktywnej przestrzeni dla sektora społecznego oraz animatorów lokalnych.

Realizując plan komunikacji 1 września uczestniczyliśmy w Powiatowo - Gminnym Święcie Plonów w Lubaszu. Zachęcając mieszkańców powiatu do zapoznawania się z działalnością naszego stowarzyszenia, zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, które co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wrzesień był dla nas miesiącem pełnym emocji. Jako współwystawcy uczestniczyliśmy w tegorocznych Dożynkach Prezydenckich w Spale. Promując Wielkopolskę prezentowaliśmy dziedzictwo kulturowe i kulinarne naszego regionu.

Organizując wizytę studyjną w Bieszczady, na początku października zapoznaliśmy się z dobrymi praktykami przedsiębiorczości społecznej, ekoturystyki i turystyki wiejskiej w zakresie tworzenia i funkcjonowania sieciowych produktów oraz systemu promocji i sprzedaży. Innowacyjność projektu dała możliwość poszerzenia wiedzy i zdobyciu nowych inspiracji do dalszego społecznego działania w naszym regionie.

W listopadzie odbyły się warsztaty z przygotowania wniosków o przyznanie pomocy wraz z omówieniem ogólnych zasad realizacji operacji. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele samorządów naszego powiatu oraz zainteresowane osoby z organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zostały omówione wszystkie najistotniejsze kwestie. Doceniając przepiękne miejsca i przestrzeń, w której miłośnicy aktywnego spędzania czasu będą mogli odkryć jeszcze wiele ciekawych zakątków, ogłosiliśmy konkurs na odnowę obszaru LGD. Nabór wniosków zakończył się na początku grudnia. Przed nami ocena formalna złożonych dokumentów.

Poza punktem informacyjnym działającym codziennie w Biurze Cz-T LGD, zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl, aby zapoznać się z działalnością naszego stowarzyszenia.

Przed nami kolejny rok realizacji LSR, nowe działania i zmiany. Już nie możemy się doczekać. Wspieramy ludzi z nowymi pomysłami i inicjatywami!
Karolina Frąckowiak

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.