Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 września 2021, poniedziałek.  Imieniny: Dionizego, Filipa, Maurycego, Renaty

R E K L A M Afree counters


BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIETo główny temat XVII sesji Rady Miasta Czarnków, która odbyła się w czwartek, 30 stycznia. O stanie bezpieczeństwa oraz zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń mówili przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Odpowiadali na pytania radnych i zapewniali, że stan bezpieczeństwa w mieście z roku na rok jest coraz lepszy.

Jako pierwszy głos zabrał zastępca komendanta Powiatowej Komendy Policji w Czarnkowie Adam Filip. W swym sprawozdaniu za rok 2019 zaprezentował statystyki, z których wynika, że sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Są wahania w występowaniu poszczególnych wykroczeń, ale zasadniczo większych rozbieżności nie ma. Cieszy fakt, że z roku na rok rośnie wykrywalność. W przestępstwach narkotykowych np. za ubiegły rok wynosiła 100 procent. Odnotowano natomiast wzrost przestępstw gospodarczych i o ile w innych dziedzinach wskaźniki maleją, to w tym przypadku rosną. Jeśli chodzi o wykroczenia drogowe, w dalszym ciągu zmorą jest przekraczanie dozwolonej prędkości. Komendant przypomniał też, że istnieje możliwość ukarania kierowcy łamiącego przepisy ruchu drogowego na podstawie nagrania zrobionego kamerką samochodową przez innego użytkownika dróg. Takie nagrania znacznie studzą temperamenty przeważnie młodych kierowców łamiących przepisy. Wyjaśnił również funkcjonowanie strony internetowej "Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa", gdzie każdy z nas może anonimowo zgłosić łamanie prawa. Policja ma obowiązek sprawdzenia każdego takiego zgłoszenia i w razie potrzeby reagowania na nie.

Kolejnym sprawozdawcą był zastępca komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie Patryk Zieliński, który przedstawił bardzo szeroki zakres działania strażaków. Druhowie z państwowej Straży Pożarnej bardzo często posiłkują się jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Ma to ogromne znaczenie, zważywszy na rozległy teren powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Dużym zagrożeniem dla mieszkańców powiatu są pożary lasów, szczególnie w okresie suszy. Zdarzają się również przypadki podpaleń, ale przy współpracy z Policją udało się piromanów osadzić w areszcie. Kończąc swe wystąpienia komendanci dziękowali władzom samorządowym za współfinansowanie zakupionych samochodów, niezbędnych do pracy, zarówno strażakom, jak i policjantom.

Z kolei o zadaniach i pracy Straży Miejskiej mówił strażnik Rafał Wołczko oraz towarzyszący mu Roman Maćkowiak. To bardzo obszerne wystąpienie zawierało statystyki zdarzeń i przedstawiało konkretne działania funkcjonariuszy SM. Najważniejsze z nich, szczególnie teraz, w okresie grzewczym, są kontrole dotyczące prawidłowości palenia w piecach C.O. Chodzi o ochronę środowiska i walkę ze smogiem. Na podstawie obserwacji szczególnie budynków jednorodzinnych, strażnicy sprawdzają rodzaj spalanego opału. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i braku reakcji na pouczenia, wystawiają mandaty. Praca strażników miejskich to również wspólne partole z policjantami, interwencje w związku z zakłócaniem porządku publicznego oraz zabezpieczenie imprez masowych w mieście.

Po prezentacji sprawozdań przedstawicieli służb mundurowych, radni skierowali do nich pytania. Pierwszą część sesji zakończono po wysłuchaniu sprawozdań gości.

Kolejnym punktem porządku dziennego było sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Andrzej Tadla mówił między innymi o trwających pracach związanych z termomodernizacją budynków SP nr 1 oraz SP nr 2 w Czarnkowie oraz pozyskaniu środków pozabudżetowych. I tak w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy miasta Czarnków" zostały przeprowadzone szkolenia dla 4 grup (48 osób). Natomiast w ramach działania pt. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - przebudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Rolnej w Czarnkowie, nastąpi dofinansowanie w wysokości 71.243 zł co stanowi 60,63% wartości inwestycji. Przygotowano też i złożono wniosek do programu "Szatnia na Medal" dotyczący remontu szatni Klubu MKS "Noteć". W okresie sprawozdawczym wykonano lub rozpoczęto wiele prac, między innymi: na ul. Łąkowej 4, Gdańskiej 47, Rybakach 5 i na Kościuszki 100. Natomiast w budynku Rybaki 28, ze względu na zły stan techniczny więźby dachowej, zlecono opracowanie ekspertyzy budowlanej, w wyniku której stwierdzono, że obiekt jest w złym stanie technicznym i należy natychmiast wzmocnić konstrukcję dachu zgodnie z opracowaną dokumentacją, którą Gmina Miasta Czarnków otrzymała wraz z ekspertyzą. Wzmocnienia wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną przez pracowników ZGMZL pod nadzorem rzeczoznawcy budowlanego, który opracował ekspertyzę i dokumentację techniczną. Na podstawie zaleceń w ekspertyzie, po wzmocnieniu dachu, budynek w ciągu dwóch lat powinien przejść remont kapitalny lub ulec rozbiórce. Biorąc pod uwagę istniejący stan techniczny budynku i względy ekonomiczne, rzeczoznawca budowlany proponuje obiekt przeznaczyć do rozbiórki. Wymieniono też 11 okien w budynkach przy: ul. Kościuszki 59a/1 - 1 szt., Kościuszki 59a/3 - 2szt., Kościuszki 2/4 - 2 szt., Gdańskiej 6/4 - 1szt., Wronieckiej 7/4 - 2 szt. Sikorskiego 16/3 - 3szt. oraz 2 drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 16/3 i ul. Kościuszki 2/4. Burmistrz poinformował również, że w IX edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich O/Poznań na "Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce" przyznano miastu Czarnków II nagrodę za realizację zadania: Modernizacja Placu Wolności i ulic przyległych. Z przekazanych informacji również wynika, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w rejonie śluzy Pianówka oraz terenu między ulicami Orzechowa i Rolna uzyskał pozytywną opinię MKU-A i do końca stycznia będzie rozesłany do instytucji, organów opiniujących i uzgadniających. Natomiast projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Czarnkowa dla działki przy ul. Zamkowej nie uzyskał uzgodnienia WKZ i po koniecznej korekcie ustaleń parametrów wysokości zabudowy będzie ponownie przesłany do WKZ do uzgodnienia. Burmistrz przypomniał również, że upłynął okres opiniowania i uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków dla terenów sąsiadujących z linią PKP. Oznacza to, że może być przygotowany do wyłożenia publicznego. W dalszej części swego wystąpienia burmistrz wiele miejsca poświęcił sprawom dotyczącym porządku publicznego, spraw społecznych i promocji. Wyjaśnił, że prowadzono rozmowy w sprawie zorganizowania w Czarnkowie "Festiwalu jedzenia i piwa", a termin festiwalu ustalono na 8 i 9 sierpnia. Ideą tego festiwalu jest promowanie różnych kuchni z całego świata w jednym miejscu i w jednym czasie. Na tego typu imprezie spotykają się kucharze i piwowarzy z czołowych restauracji i browarów z całej Polski, którzy chcą zaprezentować swoje rzemiosło szerszej publiczności. Jest to projekt łączący otwartą dla wszystkich część festiwalową, w ramach której swoje piwa przedstawiają polskie browary rzemieślnicze i dodatkowo na terenie imprezy organizuje się warsztaty, prezentacje, panele dyskusyjne poświęcone warzeniu, pracy piwowarów i ich dokonaniom, a także historii piwa. Będzie to na pewno kolejna, atrakcyjna impreza w Czarnkowie, która przyciągnie wielu uczestników.

W czasie sesji radni podjęli również osiem uchwał ważnych dla miasta i jego mieszkańców, a przewodnicząca Rady Miasta Barbara Lipska przedstawiła frekwencję radnych na komisjach i sesjach. 96 procentowy udział radnych świadczy o zdyscyplinowaniu i zaangażowaniu w sprawy miasta.
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.