Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIAWalczymy z koronawirusem - pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

Ograniczenia w przemieszczaniu się
Ograniczenie dotyczy przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie - Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.
  Ważne! 2 metry - minimalna odległość między pieszymi Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej dwumetrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
  Wyłączeni z tego obowiązku są:
 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego
  Ograniczenie dotyczy przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
 • dojazdu do i z pracy,
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych
  Obowiązek dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.
  Obowiązuje od 16 kwietnia (czwartek) 2020 r. do odwołania.

  Zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
  Ograniczenie dotyczy przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Komunikacja publiczna
  Ograniczenie dotyczy przejazdów zbiorowym transportem publicznym. W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
  Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

  Samochody większe niż 9-osobowe
  Ograniczenie dotyczy przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym. W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Ruch lotniczy
  Ograniczenie dotyczy pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.
  Obowiązuje do 26 kwietnia 2020 r.

  Międzynarodowy ruch kolejowy
  Ograniczenie dotyczy podróży pociągami relacji międzynarodowych. Obowiązuje do 26 kwietnia 2020 r.

  Zakaz zgromadzeń i imprez
  Ograniczenie dotyczy organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi. Wyłączone są: zakłady pracy, pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
  Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5 m) z obiektywnych względów, np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala, ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii. Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
  Obowiązuje do odwołania.

  Galerie handlowe
  Ograniczenie dotyczy działalności galerii i centrów handlowych. Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw.
  Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Liczba klientów w sklepie, na targu i poczcie
  Ograniczenie dotyczy liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie. Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. "godzin dla seniora". Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia. Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów. Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane
  W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu
  Ograniczenie dotyczy zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu. Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami, np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Uroczystości religijne
  Ograniczenie dotyczy udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób - wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów - osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy). Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r., w tym również przez cały okres Świąt Wielkanocnych.

  Granice Polski
  Ograniczenie dotyczy przekraczania granic Polski przez cudzoziemców. Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej - może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
  Ważne! Transport cargo działa normalnie.
  Obowiązuje do 3 maja 2020 r.

  Szkoły i uczelnie
  Ograniczenie dotyczy zajęć w szkołach i na uczelniach. Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową. Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Ważne! egzaminy ósmoklasisty i maturalny najwcześniej w czerwcu. Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem. Obowiązuje do 26 kwietnia 2020 r.

  Żłobki i przedszkola
  Ograniczenie dotyczy działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami. Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
  Obowiązuje do 26 kwietnia 2020 r.

  Gastronomia
  Ograniczenie dotyczy działalności restauracji, kawiarni czy barów. Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Kultura
  Ograniczenie dotyczy działalności instytucji kultury. Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą. Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.
  Obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Kwarantanna
  Ograniczenie dotyczy osób, które:
 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
  Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu - one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać. Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna. Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.
  Obowiązuje do 3 maja 2020 r.
  Portal Gov.pl

 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.