Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


SAMORZĄDY I SŁUŻBY DAJĄ RADĘ
Czas apokalipsy jeszcze nie nadszedł. Póki co służby medyczne, policja, straże, radzą sobie ze skutkami epidemii. W obronę Czarnkowa licznie włączyli się mieszkańcy. Ochotnicy szyją maseczki, wolontariusze pomagają w zakupach, funkcjonuje sąsiedzka solidarność. Czy odwagi i determinacji starczy na długo? O sytuację w mieście w kontekście C-19 pytamy osoby najbardziej za nas odpowiedzialne.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju wydaje się być pod kontrolą. Na tle całej Europy wyglądamy nieźle. Wielkopolska jest jednak województwem o wysokiej liczbie i dynamice zachorowań. Ale szczyt ciągle jeszcze przed nami. Pamiętajmy o tym. Poluzowanie obostrzeń nie oznacza poprawy sytuacji. Ma nam tylko nieco ułatwić załatwianie spraw najbardziej istotnych. Zakupy, rekreacja, najprościej rozumiana egzystencja są konieczne. Nie mogą jednak przesłonić celu nadrzędnego. Jesteśmy na wojnie. Pamiętajmy o tym w każdej sytuacji.

Andrzej Tadla - burmistrz CzarnkowaJak ocenia Pan przygotowanie miasta i zaangażowanie mieszkańców?

- Mieszkańcy Czarnkowa są odpowiedzialną i solidarną wspólnotą. Epidemia tylko to potwierdziła. Poza pojedynczymi przypadkami, które zdarzają się w każdej grupie, stosujemy się do kolejnych ograniczeń, żeby chronić siebie i innych. A nawet, gdy ktoś łamie obowiązujące zasady, otrzymujemy o tym sygnały. Poprosiliśmy wolontariuszy o pomoc w szyciu maseczek, odpowiedź była błyskawiczna. W kilka dni mieszkanki Czarnkowa uszyły tysiące maseczek. To wzruszające i budujące gesty. Instytucje samorządowe, jak oceniam, szybko znalazły się w nowej rzeczywistości. Realizujemy większość zadań. Działa gospodarka komunalna, wodociągi, odbiór odpadów. Ośrodek pomocy społecznej zabezpiecza pomoc osobom w kwarantannie i innym potrzebującym. Urząd wykonuje swoje zadania. Oczywiście mamy pewne utrudnienia, ale przyjmowane są ze zrozumieniem. Staramy się też jak najlepiej informować mieszkańców o stanie epidemicznym w oparciu o rzetelne źródła. Od 16. kwietnia rozdajemy mieszkańcom maseczki. Tego też dnia późnym wieczorem przeprowadziliśmy dezynfekcję najbardziej uczęszczanych ulic i chodników miasta.

Czego najbardziej w mieście brakuje do walki z wirusem?

- Na początku epidemii było trudno, bo wszystkich nas zaistniała sytuacja zaskoczyła. Podjęte w tamtym momencie działania pozwalają na mierzenie się z pandemią. Na bieżąco dokonujemy zakupów koniecznych środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych. Współpracujemy ze szpitalem, Policją, Sanepidem, służbami powiatowymi. Staramy się na bieżąco wspierać. Gdy brakowało maseczek w szpitalu, czy na Policji - wsparliśmy. Współpracujemy między instytucjami.

Czy spodziewa się pan kryzysu po ustąpieniu epidemii?

- Trudno odpowiedzieć na to pytanie w chwili obecnej, gdyż epidemia trwa, nie wiemy kiedy się zakończy i co po sobie pozostawi. Na pewno będzie to ciężki czas. Kilkanaście podmiotów gospodarczych zawiesiło swoją działalność. Opracowaliśmy system pomocy dla przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień utracili dochody. Codziennie spływają wnioski o umorzenie opłat z tytułu czynszów, podatków. Wiadomo, że to zmniejszy dochody miasta i będzie musiało wpłynąć na wykonanie zaplanowanych zadań, bo po prostu nie będziemy mieli pieniędzy. Najważniejsze jednak w tej sytuacji, to pomóc przetrwać przedsiębiorcom. I tym się kierujemy.

Jakie działania według Pana są najważniejsze w walce z epidemią?

- Jako samorząd zdajemy sobie sprawę z ciążącej na nas ogromnej odpowiedzialności. Najważniejsze działania jakie należy prowadzić w okresie epidemii to bieżące przekazywanie mieszkańcom rzetelnych informacji i komunikatów, wykorzystując wszystkie posiadane środki. Pełna wiedza o tym co nas spotkało, jak należy postępować, pozwala na podejmowanie właściwych decyzji - czynności oraz minimalizuje możliwość popełnienia błędów. Musimy wytrzymać i wspierać się wzajemnie. Stosować się do obowiązujących zasad i zachować wiarę, że wszystko wróci do normy.

Sławomir Kryger - wicestarosta czarnkowsko – trzcianeckiZ epidemią wcześniej, czy później wygramy. Czy po jej ustąpieniu czeka nas kryzys w samorządach?

- W czasie aktualnie panującej epidemii bardzo istotne dla samorządów są wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych możliwości dokonywania zmian w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa. Sytuacja poszczególnych samorządów po ustaniu pandemii będzie uzależniona m.in.:
- od poniesionych kosztów z uwagi na ilość zakażeń w danym samorządzie, co będzie miało bardzo poważny wpływ na kondycję finansową poszczególnych budżetów danej jednostki,
- ilości zarażeń w posiadanych Domach Pomocy Społecznej i ich ilości,
- posiadanej służby medycznej (szpitali) i co z nią związane jej odpowiedniego sfinansowania a przede wszystkim zbilansowania,
- sfinansowania subwencji oświatowej, która w naszym powiecie już została uszczuplona o blisko 400 tyś. zł w stosunku do projektu ustawy budżetowej.

Jesteśmy powiatem rolniczym. Czy rolnicy powinni się bać o swoje gospodarstwa?

- Tak i nie, odpowiedź nie wydaje się być jednoznaczna. Tak, gdyż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego znacząco ograniczone zostały wszelkiego rodzaju przepływy gospodarcze np. eksport wołowiny do Hiszpanii i Portugalii, trzody chlewnej do Chin. Zerwane zostały łańcuchy zbytu roślin kwiatowych. Pocieszeniem natomiast jest fakt, iż dzięki polskim rolnikom, producentom, wytwórcom posiadamy nadwyżki bardzo dobrej żywności, które zaspokajają w całości potrzeby naszego rynku krajowego. Ponadto na bardzo trudną sytuację w rolnictwie dodatkowo wpływ mają panujące niekorzystne warunki atmosferyczne: hydrologiczne - brak opadów deszczu, panująca od 3 lat susza w rolnictwie, wahania temperatury, m.in. występujące przymrozki do -8 stopni C, panujący w Wielkopolsce stanowiącej ok. 1/3-1/4 produkcji trzody chlewnej wirus ASF. Pozytywny wpływ na obecną sytuację w rolnictwie mają z pewnością niskie ceny oleju napędowego, który w znacznej ilości jest wykorzystywany do produkcji rolniczej.Nie, ponieważ tak jak wszyscy, ale jako jedni z najbardziej zaradnych w Wielkopolsce, skutecznie i wspólnie przez ten kryzys musimy przejść.

Jakie środki w walce z koronawirusem uważa Pan za najskuteczniejsze?

- Patrząc z perspektywy mijającego czasu, najbardziej skutecznymi środkami wydają się być niewątpliwie środki finansowe (pieniądze), zasoby kadrowe (ludzie, medycy, służby), ale przede wszystkim zbiorowa świadomość, odpowiedzialność i solidarność Polaków. Poza tym bezwzględne respektowanie ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Piotr Ryżek - Komendant Powiatowy PolicjiJak ocenia Pan sytuację w mieście w kontekście epidemii?

- Choć jest to czas trudny dla nas wszystkich, pragnę podziękować tym mieszkańcom, którzy nade wszystko cenią sobie zdrowie własne, ale i też innych osób. Dziękuję, że zostaliście i nadal pozostajecie w swoich miejscach zamieszkania. Patrząc na dane statystyczne w krajach, w których epidemia zabija nawet całe rodziny, wydaje się, że dla każdego z nas w chwili obecnej najważniejszym przepisem ze wszystkich przepisów może być tylko jedno – prawo do zadbania o życie i zdrowie własne oraz swoich najbliższych. Uważam, że takie zachowanie świadczy o dużej dyscyplinie naszych mieszkańców. Oczywiście do tej pory odnotowaliśmy kilkadziesiąt interwencji w powiecie wynikających z niestosowania się do nowych obostrzeń i nadal do takich dochodzi. W większości przypadków kończą się one upomnieniem oraz edukacją. Natomiast wobec osób, które w sposób rażący naruszają obowiązujące przepisy, policjanci nakładają mandaty karne, kierują sprawy do sądu, czy też powiadamiają Sanepid.

Każdego dnia przed rozpoczęciem służby, policjanci są instruowani w zakresie zachowania wszelkich środków ostrożności w związku z pandemią koronawirusa. Na bieżąco są wyposażani w środki dezynfekcyjne, kombinezony, maski, gogle oraz rękawice jednorazowego użytku. Służby logistyczne cały czas dbają, aby tych środków było jak najwięcej. Dodatkowo otrzymujemy wsparcie od wielu instytucji, urzędów i osób prywatnych z terenu naszego powiatu. Pragnę im jeszcze raz serdecznie podziękować. Cieszy nas ten gest solidarności i zrozumienia. Świadczy to o tym, że nasza praca jest zauważalna i doceniana.

Czy ilość zadań policji w czasie epidemii znacząco wzrosła?

- W czasie, gdy mieszkańcy naszego powiatu ograniczają swoją aktywność, policjanci codziennie wyjeżdżają do służby i wykonują swoje ustawowe obowiązki. W normalny sposób patrolują ulice i reagują na niepokojące zgłoszenia od mieszkańców. Funkcjonariusze zatrzymują sprawców przestępstw, wykroczeń i osoby poszukiwane. Ponadto realizują szczególne zadania nałożone na nich w związku z trwającą epidemią COVID-19. Chociażby codzienne kontrole osób objętych kwarantanną. Policjanci sprawdzają, czy przebywają one w wyznaczonych miejscach oraz w razie konieczności oferują pomoc. Każda interwencja i towarzyszące jej okoliczności są inne, dlatego mundurowi realizują zalecenia służb sanitarnych i wszystkie czynności podejmują przy wzmożonych środkach ostrożności.

Przypominam Państwu, że nie wszystkie sprawy wymagają osobistej wizyty w jednostce Policji. Ograniczmy je do minimum. Skorzystajcie z korespondencji listownej, mailowej, bądź skontaktujcie się z nami telefonicznie.

Stan epidemii, to wzrost, czy spadek zagrożeń? Czy ludzie próbują zyskać na kryzysie? Czy przemoc w rodzinie rośnie?

- Cały czas monitorujemy poziom przestępczości w naszym powiecie. Jest to bardzo ważna kwestia z punkt widzenia całego kraju. Obserwujemy, że przestępczość kryminalna, ta najbardziej uciążliwa społecznie nie wykazuje tendencji wzrostowych. Na terenie naszego powiatu nie odnotowaliśmy do tej pory żadnych oszustw i wyłudzeń związanych z koronawirusem. Jeśli chodzi o powiat czarnkowsko - trzcianecki to zauważamy spadek w zakresie procedury ,,Niebieskiej Karty" w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. Pragnę przypomnieć, że Policja jest jedną z wielu instytucji w naszym powiecie, która jest zobligowana do wszczęcia tej procedury, a za jej realizację odpowiadają Zespoły interdyscyplinarne. Pomimo trudności związanych z epidemią cały czas zjawisko to jest przez nas skrupulatnie monitorowane. Policjanci zarówno dzielnicowi, jak i pionu kryminalnego prowadzący postępowania przygotowawcze, realizują swoje obowiązki w tym zakresie. Utrzymują kontakt z osobami, u których wdrożono taką procedurę i ustalają czy potrzebują one dodatkowego wsparcia z naszej strony. Sprawcy przemocy nie mogą być bezkarni o czym świadczy chociażby ostatni przykład sprawy realizowanej przez trzcianeckich mundurowych, gdzie sąd na wniosek policjantów i prokuratora zastosował wobec sprawcy areszt tymczasowy.

Maciej Kubacki - Komendant Powiatowy Straży PożarnejCzy mieszkańcy naszego powiatu w czasie epidemii zachowują się właściwie?

- Z moich osobistych ale zarazem subiektywnych obserwacji wynika, że zachowanie mieszkańców w krótkim czasie stało się odpowiedzialne. Wpływ na to mógł mieć fakt, że w naszym powiecie szybko zostały wykryte pierwsze zakażenia, a w skali województwa mamy ich więcej niż większość powiatów. Natomiast w odniesieniu do liczb to odnotowujemy mniejszą ilość interwencji związanych na przykład z pożarami lasów i traw w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co może mieć związek ze zmniejszoną aktywnością społeczności lokalnej. Jednak najlepiej, gdyby w ogóle nie powstawały.

Czy staż pożarna otrzymała nowe zadania związane z epidemią? Jeśli tak, to jak je realizujecie?

- Straż Pożarna jak wiele innych podmiotów i instytucji otrzymała nowe zadania w związku z epidemią choroby COVID-19 wywołaną przez wirus SARS–CoV–2. Należą do nich m. in.:
- wspomaganie osób objętych kwarantanną oraz potrzebujących – głównie realizowane przez jednostki ochotnicze (w naszym powiecie tylko przez ochotników). Zadanie polega na dowożeniu pożywienia oraz rzeczy niezbędnych do funkcjonowania osób, które nie mają możliwości zrobienia zapasów czy choćby codziennych zakupów. Powyższe zadanie jest realizowane przez wytypowane w porozumieniu z samorządami jednostki ochotniczych straży pożarnych.
- wspomaganie szpitali poprzez przekazywanie namiotów które służą jako polowe izby przyjęć. Do tej pory Straż Pożarna z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego rozstawiła 2 namioty, które spełniają ww. funkcję przy Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie. Ponadto 1 namiot z wyposażenia tutejszej Komendy został przekazany do dyspozycji Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu,
- kolejnym zadaniem Straży Pożarnej jest informowanie społeczeństwa o występowaniu zagrożenia w postaci epidemii. Realizowane jest to poprzez nagłaśnianie komunikatów podczas jazdy pojazdami podobnie jak jest to realizowane przez funkcjonariuszy Policji.
- ważnym zadaniem w obecnej sytuacji jest również pozyskiwanie środków ochrony indywidualnej tj. maseczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych itp. dla strażaków - ratowników. Pozyskane środki ochrony sukcesywnie są również przekazywane do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu, gdyż druhowie OSP również realizują ww. zadania i muszą być w pełni zabezpieczeni.

Co powinniśmy robić, aby nie rozprzestrzeniać wirusa?

- Uważam, że należy się stosować do wszystkich środków zapobiegawczych (nakazów, zakazów, zaleceń itd.) o których codziennie słyszymy z przekazów medialnych. Ważne, żeby robić to z żelazną konsekwencją.
Przygotował Piotr Keil

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.