Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 23 września 2021, czwartek.  Imieniny: Berty, Bogusława, Liny, Tekli

R E K L A M Afree counters


KARTA PODARUNKOWAKarta podarunkowa to wygodna alternatywa dla osoby kupującej prezent. Często, szukając bezpiecznego rozwiązania, decydujemy się na zakup karty podarunkowej. Jak długo ważne są karty podarunkowe? Albo co w sytuacji, gdy karta upominkowa wygaśnie?

Okazuje się, że w Polsce nie ma przepisów regulujących ważności karty upominkowej. Sprzedawca indywidualnie określa datę do kiedy jest ważna i sam postanawia w regulaminie, że nie przedłuży ważności karty lub nie wypłaci nam pieniędzy, gdy wygaśnie termin jej ważności. Niedawno Sąd Rejonowy w Słupsku (wyrok z 6 marca 2020 r. sygn. akt i C 3865/19) uznał, że zapisy regulaminu uniemożliwiające klientowi odzyskanie wpłaconych środków po upływie ważności bonu prezentowego są niedozwolone. Owszem jest to dopiero orzeczenie I instancji, ale Sąd uznał, że niezgodna z dobrym obyczajem jest zasada, że pieniądze z karty podarunkowej po jakimś czasie przepadają. Większość oferentów w treści regulaminu wyznacza termin ważności kart podarunkowych, który to z reguły obejmuje okres 1 roczny. Po jego upływie pieniądze przepadają, warto przedstawić przykładowe zapisy regulaminu z jakimi możemy się spotkać: "Karta Prezentowa oraz (w tym środki zapisane na "Twoich środkach") nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy." (...) "Upływ terminu ważności Karty Prezentowej uniemożliwia korzystanie z niej oraz ponowne jej doładowywanie."

Do biura rzecznika konsumenci również zgłaszają problemy związane z nieprawidłowym rozliczaniem środków na karcie podarunkowej czy prezentowej. Sprawa pana Leszka, która jest nieco inna, ale związana ze środkami na karcie prezentowej, pokazuje że pojawiają się w tej materii problemy. Konsument dokonał zakupu e-booka za łączną sumę 60 zł. Jednak po namyśle zrezygnował z zamówienia. Czy miał do tego prawo? Otóż zgodnie z obecnymi przepisami prawa e-booki to treści cyfrowe. Po tym, jak konsument pobierze e-booka albo otrzyma go na maila, zwrot e-booka jest fizycznie niemożliwy. Z tego właśnie względu ustawodawca przewidział wyjątek od zasady, jeżeli chodzi o zwrot e-booka. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym - co określa art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). Zatem konsument nie mógł odstąpić od umowy, ale sprzedawca wyszedł naprzeciw i zaproponował zwrot środków nie na konto bankowe, ale na kartę prezentową w celu wykorzystania ich na dowolne inne produkty w sklepie. Konsument niestety nie znalazł nic dla siebie i po roku czasu sprzedawca potrącił pieniądze, wskazując na utratę ważności środków - umorzenie zgodnie z regulaminem. Konsument zwrócił się o pomoc wskazując, że: "zgłosiłem reklamację dot. wykorzystania środków na karcie, które zostały umorzone. Sprawa rozpatrzona negatywnie". Po interwencji rzecznika, sprzedawca rozpatrzył sprawę pozytywnie wskazując, że: "klientowi zostały przywrócone środki i może je wykorzystać do nowego zamówienia". Ostatecznie konsument był zadowolony z tego rozwiązania i od razu wykorzystał środki na nowe produkty.

Jako ciekawostkę warto dodać, że Europejskie Centrum Konsumenckie wspólnie z innymi centrami sieci ECC-Net sprawdziło jak sytuacja z bonami upominkowymi funkcjonuje w innych krajach UE. W publikacji z grudnia 2019 r. wynika, że w Polsce podobnie, jak np. we Włoszech, Bułgarii, Belgii, Francji, Estonii, Finlandii na Węgrzech, Islandii, Grecji czy na Litwie, nie ma przepisów regulujących ważności karty, a datę ważności określa sprzedawca. W Niemczech np. kupony są zwykle ważne przez trzy lata, a w Austrii jeżeli karta wydana jest bezterminowo wówczas ważna jest 30 lat.

Pamiętajmy na koniec, że sprzedawcy często oferują zwrot pieniędzy na kartę podarunkową, którą możemy wykorzystać na kolejne zakupy, ale nie zawsze musimy się na to godzić. Jeżeli zatem chcemy odstąpić od zakupu, którego dokonaliśmy w Internecie, zwrot pieniędzy powinien nastąpić w tej samej formie, w jakiej dokonaliśmy płatności. Natomiast w sytuacji, gdy chcemy odstąpić od umowy zakupu w sklepie stacjonarnym, przypominam że sprzedawcy nie mają obowiązku przyjmowania zwrotu, jest to wyłącznie ich dobra wola. Jeżeli zatem proponują zwrot na kartę podarunkową, mają do tego prawo.

Zatem, jeżeli spotkamy się z utrudnionym kontaktem ze sprzedawcą lub nie będziemy wiedzieli, jakie mamy prawa, zawsze można uzyskać bezpłatną pomoc u Powiatowego Rzecznika Konsumentów pod numerem telefonu 660753160 lub wysyłając e-mail: prk@pct.powiat.pl
Miłosz Niedźwiecki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.