Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 25 września 2021, sobota.  Imieniny: Aurelii, Franciszka, Kamila, Kleofasa, Władysława

R E K L A M Afree counters


POMOC I SŁUŻBA SPOŁECZEŃSTWUO ważnych kwestiach związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, w przededniu Święta Policji, mówi komendant insp. Piotr Ryżek.

Jak w dobie pandemii koronawirusa będą wyglądały tegoroczne obchody Święta Policji?

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tegoroczne uroczystości nie będą przypominać poprzednich. Niemniej jednak będą miały wyjątkowy i szczególny charakter, przede wszystkim dla awansowanych, wyróżnionych i odznaczonych. Odbędą się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, bez udziału większej ilości zaproszonych gości, a także bez udziału mediów. Święto Policji to zawsze moment, w którym policjanci, pracownicy cywilni otrzymują wyróżnienia, awanse na wyższe stanowiska, odznaczenia państwowe i resortowe, czy też stopnie służbowe. Wszystkim Policjantkom, Policjantom, Pracownikom Policji dziękuję za zaangażowanie, wzorową służbę i pracę, która przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Dziękuję Rodzinom, Bliskim funkcjonariuszy oraz Pracowników Policji za wyrozumiałość oraz wsparcie w wielu trudnych chwilach. Niestety z uwagi na obecną sytuację nie będę mógł osobiście podziękować osobom i przedstawicielom instytucji, z którymi na co dzień mam przyjemność współpracować i które wspierają nasze inicjatywy. Dlatego też słowa podziękowań kieruję na ręce przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych naszego powiatu, instytucji publicznych, zaprzyjaźnionych służb, inspekcji i straży, stowarzyszeń, kapelana Policji, placówek oświatowych, organów wymiaru sprawiedliwości, a także osób prywatnych.

Czego można życzyć Panu i podległym policjantom?

- Poprosimy o życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. O życzenia spokojnej służby i satysfakcji z tej służby, abyśmy cali i zdrowi wracali po niej do domu. Przydadzą się również życzenia akceptacji i szacunku społecznego.

Jakie cechy, Pana zdaniem, powinienem posiadać współczesny policjant i czym się wyróżniać?

- Policjant powinien przede wszystkim dochować tych elementów, o których ślubuje przed przyjęciem do służby według roty ślubowania, tj.: "służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia, pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych, strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej". Policjant ma przez cały czas pamiętać, że jego podstawowym zadaniem jest pomoc i służba społeczeństwu - mieszkańcom naszego powiatu.

Jak obecnie przedstawiają się statystyki związane z przestępczością na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego?

- Cały czas monitorujemy poziom przestępczości w naszym powiecie. Jest to bardzo ważna kwestia z punktu widzenia całego kraju. Obserwujemy, że przestępczość kryminalna, ta najbardziej uciążliwa społecznie nie wykazuje tendencji wzrostowych. W odniesieniu do wyników z I półrocza 2019 roku, w analogicznym okresie bieżącego roku są one porównywalne. W obecnym roku zauważalny jest wzrost wszczętych spraw narkotykowych. Podejrzani o posiadanie i udzielanie nielegalnych środków, usłyszeli o 20 zarzutów więcej niż w I półroczu 2019 roku. Odnotowaliśmy także spadek kradzieży samochodów. W I półroczu 2019 roku skradziono pięć pojazdów, w tym roku jeden. Sprawca został zatrzymany, a pojazd odzyskany.

Jak Pan ocenia poziom bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu?

- W tym roku mogę powiedzieć, że sytuacja pod względem bezpieczeństwa na drogach powiatu jest lepsza niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Co prawda mamy obecnie wzrost wypadków drogowych z 15 do 27, lecz najważniejsze, że odnotowaliśmy spadek liczby ofiar śmiertelnych. W ubiegłym roku w ciągu półrocza na drogach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zginęło 5 osób, w tym 3 osoby. Spadła liczba kolizji drogowych z 299 na 253. Oczywiście chciałbym, aby taka sytuacja utrzymała się do końca roku i robimy wszystko, aby tak było. Ponieważ najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest prędkość, dlatego kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu jakiś czas temu, powołało grupę policjantów pod nazwą "SPEED", której zadaniem jest walka z piratami drogowymi. W tej grupie są również nasi policjanci z wydziału ruchu drogowego, którzy wspólnie z policjantami z sąsiednich powiatów prowadzą działania na drogach, na których istnieje największe zagrożenie. Policjanci ci pełnią służbę nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również na terenie sąsiednich. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach prowadzimy, również szereg własnych działań.

Jak obecnie wygląda kwestia wyposażenia czarnkowskiej policji w nowoczesny sprzęt? Czy jest wystarczająca liczba radiowozów oraz sprzętu specjalistycznego?

- W ostatnim czasie nasza jednostka otrzymała trzy radiowozy w ramach programu ,,50/50" . Oznacza to, że połowa kwoty została sfinansowana przez lokalne samorządy tj. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Urząd Miasta i Gminy Trzcianka, Urząd Miasta Czarnków, Urząd Gminy Czarnków, Urząd Miasta Wieleń, Urząd Miasta Krzyż Wlkp., Urząd Gminy Lubaszu, Urząd Gminy Drawsko oraz Nadleśnictwo Krzyż Wlkp., Nadleśnictwo Potrzebowice, Nadleśnictwo Krucz i Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Powiat", a drugą połowę wyłożyła Komenda Główna Policji. Z kolei z zakupów centralnych otrzymaliśmy dwa radiowozy. Dodatkowo z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przeprowadzona została modernizacja pomieszczeń garażowych przy Komisariacie Policji w Krzyżu Wlkp. Dzięki podmiotom zewnętrznym otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia ,,Bezpieczny Powiat" latarki oraz meble biurowe. Można powiedzieć, że jest coraz lepiej i jestem przekonany, że taka sytuacja będzie również w najbliższym czasie.

Co trzeba jeszcze poprawić, co trzeba zmienić żeby było lepiej?

- Mam świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Zadania są ciągle te same i wynikają z naszej strategii i przyjętych priorytetów, a priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Dla mnie podstawą jest zaufanie obywateli do nas - policjantów, i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Zdecydowanie trzeba doposażać policjantów w nowoczesny sprzęt, środki ochrony osobistej, radiowozy. Pozwoli to na poprawę możliwości naszego funkcjonowania zapewniającego bezpieczeństwo i komfort służby oraz profesjonalizm. Z całą pewnością trzeba się dzisiaj pochylać nad tym, jak ewoluuje przestępczość, jak zmieniają się zagrożenia i do tej sytuacji się dostosowywać. Na pewno większy nacisk musimy położyć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mimo stopniowej poprawy sytuacji ciągle wiele osób ginie na polskich drogach. To jest ogromne żniwo śmierci. Za każdym z tych przypadków kryją się ludzkie dramaty i trzeba zrobić wszystko, by ten stan się poprawiał. Więcej uwagi poświęcimy również walce z przestępczością gospodarczą, bo tam głównie zaczyna się lokować przestępczość zorganizowana i musimy na to odpowiedzieć. To główne priorytety, ale jestem zdania, że czarnkowskim policjantom nie potrzeba nagłych zwrotów, potrzeba natomiast spokojnej kontynuacji tego, co robimy.

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel./fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.